Παρακολούθηση
Greg Jenkins
Greg Jenkins
Professorial Fellow, School of BioSciences, University of Melbourne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of habitat structure on nearshore fish assemblages in a southern Australian embayment: comparison of shallow seagrass, reef-algal and unvegetated sand habitats …
GP Jenkins, MJ Wheatley
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 221 (2), 147-172, 1998
2871998
Observational methods used in marine spatial monitoring of fishes and associated habitats: a review
HM Murphy, GP Jenkins
Marine and Freshwater Research 61 (2), 236-252, 2010
2752010
Allograft rejection predicts the occurrence of late-onset cytomegalovirus (CMV) disease among CMV-mismatched solid organ transplant patients receiving prophylaxis with oral …
RR Razonable, A Rivero, A Rodriguez, J Wilson, J Daniels, G Jenkins, ...
The Journal of infectious diseases 184 (11), 1461-1464, 2001
2632001
Potential effects of climate change on Australian estuaries and fish utilising estuaries: a review
BM Gillanders, TS Elsdon, IA Halliday, GP Jenkins, JB Robins, FJ Valesini
Marine and Freshwater Research 62 (9), 1115-1131, 2011
2002011
Comparison of fish assemblages associated with seagrass and adjacent unvegetated habitats of Port Phillip Bay and Corner Inlet, Victoria, Australia, with emphasis on commercial …
GP Jenkins, HMA May, MJ Wheatley, MG Holloway
Estuarine, Coastal and Shelf Science 44 (5), 569-588, 1997
2001997
Comparison of spatial variation in otolith chemistry of two fish species and relationships with water chemistry and otolith growth
PA Hamer, GP Jenkins
Journal of Fish Biology 71 (4), 1035-1055, 2007
1442007
Temporal and spatial variability in recruitment of a temperate, seagrass-associated fish is largely determined by physical processes in the pre-and post-settlement phases
GP Jenkins, KP Black, MJ Wheatley, DN Hatton
Marine Ecology Progress Series 148, 23-35, 1997
1241997
Barium variation in Pagrus auratus (Sparidae) otoliths: a potential indicator of migration between an embayment and ocean waters in south-eastern Australia
PA Hamer, GP Jenkins, P Coutin
Estuarine, Coastal and Shelf Science 68 (3-4), 686-702, 2006
1232006
Otolith chemistry of juvenile snapper Pagrus auratus in Victorian waters: natural chemical tags and their temporal variation
PA Hamer, GP Jenkins, BM Gillanders
Marine Ecology Progress Series 263, 261-273, 2003
1212003
Age, growth rate, and growth trajectory determined from otolith microstructure of southern bluefin tuna Thunnus maccoyii larvae
GP Jenkins, TLO Davis
Marine Ecology Progress Series, 93-104, 1990
1081990
Spatial and temporal variability in the assemblage structure of fishes associated with mangroves (Avicennia marina) and intertidal mudflats in temperate Australian embayments
JS Hindell, GP Jenkins
Marine Biology 144 (2), 385-395, 2004
1052004
Edge effects on fish associated with seagrass and sand patches
TM Smith, JS Hindell, GP Jenkins, RM Connolly
Marine Ecology Progress Series 359, 203-213, 2008
1022008
Variability in abundances of fishes associated with seagrass habitats in relation to diets of predatory fishes
JS Hindell, GP Jenkins, MJ Keough
Marine Biology 136 (4), 725-737, 2000
1022000
Composition, seasonality and distribution of ichthyoplankton in Port Phillip Bay, Victoria
GP Jenkins
Marine and Freshwater Research 37 (4), 507-520, 1986
991986
The influence of habitat structure on nearshore fish assemblages in a southern Australian embayment: colonisation and turnover rate of fishes associated with artificial …
GP Jenkins, CR Sutherland
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 218 (1), 103-125, 1997
981997
Predatory impact of scyphomedusae on ichthyoplankton and other zooplankton in Port Phillip Bay
MS Fancett, GP Jenkins
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 116 (1), 63-77, 1988
971988
Variation in settlement and larval duration of King George whiting, Sillaginodes punctata (Sillaginidae), in Swan Bay, Victoria, Australia
GP Jenkins, H May
Bulletin of Marine Science 54 (1), 281-296, 1994
961994
Comparative diets, prey selection, and predatory impact of co-occurring larvae of two flounder species
GP Jenkins
Journal of experimental marine biology and ecology 110 (2), 147-170, 1987
951987
Edge effects in patchy seagrass landscapes: the role of predation in determining fish distribution
TM Smith, JS Hindell, GP Jenkins, RM Connolly, MJ Keough
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 399 (1), 8-16, 2011
922011
The contributions of habitat structure and larval supply to broad-scale recruitment variability in a temperate zone, seagrass-associated fish
GP Jenkins, MJ Keough, PA Hamer
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 226 (2), 259-278, 1998
901998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20