Παρακολούθηση
Zhou Xian
Zhou Xian
Robotics Institute, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Can robots assemble an IKEA chair?
F Suárez-Ruiz, Z Xian, QC Pham
Science Robotics 3 (17), eaat6385, 2018
1242018
Graph-structured visual imitation
M Sieb*, Z Xian*, A Huang, O Kroemer, K Fragkiadaki
CoRL 2019, 2020
612020
Closed-chain manipulation of large objects by multi-arm robotic systems
Z Xian, P Lertkultanon, QC Pham
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (4), 1832-1839, 2017
592017
Act3d: 3d feature field transformers for multi-task robotic manipulation
T Gervet*, Z Xian*, N Gkanatsios, K Fragkiadaki
CoRL 2023, 2023
37*2023
FluidLab: A Differentiable Environment for Benchmarking Complex Fluid Manipulation
Z Xian, B Zhu, Z Xu, HY Tung, A Torralba, K Fragkiadaki, C Gan
ICLR 2023, 2023
312023
Learning from unlabelled videos using contrastive predictive neural 3d mapping
AW Harley, SK Lakshmikanth, F Li, Z Xian, HYF Tung, K Fragkiadaki
ICLR 2020, 2019
29*2019
Chaineddiffuser: Unifying trajectory diffusion and keypose prediction for robotic manipulation
Z Xian, N Gkanatsios, T Gervet, TW Ke, K Fragkiadaki
CoRL 2023, 2023
28*2023
Robogen: Towards unleashing infinite data for automated robot learning via generative simulation
Y Wang*, Z Xian*, F Chen, TH Wang, Y Wang, K Fragkiadaki, Z Erickson, ...
ICML 2024, 2024
262024
3d-oes: Viewpoint-invariant object-factorized environment simulators
HYF Tung*, Z Xian*, M Prabhudesai, S Lal, K Fragkiadaki
CoRL 2020, 2020
252020
Energy-based Models as Zero-Shot Planners for Compositional Scene Rearrangement
N Gkanatsios, A Jain, Z Xian, Y Zhang, C Atkeson, K Fragkiadaki
RSS 2023, 2023
242023
Hyperdynamics: Meta-learning object and agent dynamics with hypernetworks
Z Xian, S Lal, HY Tung, EA Platanios, K Fragkiadaki
ICLR 2021, 2021
202021
Roboninja: Learning an adaptive cutting policy for multi-material objects
Z Xu, Z Xian, X Lin, C Chi, Z Huang, C Gan, S Song
RSS 2023, 2023
162023
SoftZoo: A Soft Robot Co-design Benchmark For Locomotion In Diverse Environments
TH Wang, P Ma, AE Spielberg, Z Xian, H Zhang, JB Tenenbaum, D Rus, ...
ICLR 2023, 2023
162023
Gen2sim: Scaling up robot learning in simulation with generative models
P Katara*, Z Xian*, K Fragkiadaki
ICRA 2024, 2024
102024
RL-VLM-F: Reinforcement Learning from Vision Language Foundation Model Feedback
Y Wang, Z Sun, J Zhang, Z Xian, E Biyik, D Held, Z Erickson
ICML 2024, 2024
82024
Towards generalist robots: A promising paradigm via generative simulation
Z Xian, T Gervet, Z Xu, YL Qiao, TH Wang, Y Wang
arXiv preprint arXiv:2305.10455, 2023
7*2023
Domain randomization for macromolecule structure classification and segmentation in electron cyro-tomograms
C Che*, Z Xian*, X Zeng, X Gao, M Xu
BIBM 2019, 6-11, 2019
52019
DIFFTACTILE: A Physics-based Differentiable Tactile Simulator for Contact-rich Robotic Manipulation
Z Si, G Zhang, Q Ben, B Romero, Z Xian, C Liu, C Gan
ICLR 2024, 2024
32024
Thin-Shell Object Manipulations With Differentiable Physics Simulations
Y Wang, J Zheng, Z Chen, Z Xian, G Zhang, C Liu, C Gan
ICLR 2024, 2024
12024
Embodied Symbiotic Assistants that See, Act, Infer and Chat
Y Cao, N Pande, A Jain, S Sharma, G Sarch, N Gkanatsios, X Zhou, ...
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20