Παρακολούθηση
Manuel Garcia-Herranz
Manuel Garcia-Herranz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicef.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social media fingerprints of unemployment
A Llorente, M Garcia-Herranz, M Cebrian, E Moro
PloS one 10 (5), e0128692, 2015
1872015
Using friends as sensors to detect global-scale contagious outbreaks
M Garcia-Herranz, E Moro, M Cebrian, NA Christakis, JH Fowler
PloS one 9 (4), e92413, 2014
1232014
On the privacy-conscientious use of mobile phone data
YA de Montjoye, S Gambs, V Blondel, G Canright, N de Cordes, ...
Scientific Data 5, 180286 EP -, 2018
1222018
Towards a ubiquitous end-user programming system for smart spaces
M García-Herranz del Olmo, PA Haya, X Alamán
Journal of Universal Computer Science, 2010
712010
Monitoring of the Venezuelan exodus through Facebook’s advertising platform
J Palotti, N Adler, A Morales-Guzman, J Villaveces, V Sekara, ...
Plos one 15 (2), e0229175, 2020
442020
MAPPING POVERTY IN THE PHILIPPINES USING MACHINE LEARNING, SATELLITE IMAGERY, AND CROWD-SOURCED GEOSPATIAL INFORMATION.
I Tingzon, A Orden, KT Go, S Sy, V Sekara, I Weber, M Fatehkia, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2019
422019
Easing the smart home: Semi-automatic adaptation in perceptive environments
M García-Herranz del Olmo, PA Haya, A Esquivel, G Montoro, X Alamán
Journal of Universal Computer Science, 2008
362008
Mind the gap: Impact on learnability of user interface design of authoring tools for teachers
D Roldán-Álvarez, E Martín, M García-Herranz, PA Haya
International Journal of Human-Computer Studies 94, 18-34, 2016
322016
Do not disturb: Physical interfaces for parallel peripheral interactions
F Olivera, M García-Herranz, PA Haya, P Llinás
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 479-486, 2011
322011
A mechanism for solving conflicts in ambient intelligent environments
PA Haya, G Montoro, A Esquivel, M García-Herranz del Olmo, X Alamán
Journal of Universal Computer Science, 2006
292006
Mapping socioeconomic indicators using social media advertising data
M Fatehkia, I Tingzon, A Orden, S Sy, V Sekara, M Garcia-Herranz, ...
EPJ Data Science 9 (1), 22, 2020
282020
Crop type mapping by using transfer learning
A Nowakowski, J Mrziglod, D Spiller, R Bonifacio, I Ferrari, PP Mathieu, ...
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 98, 102313, 2021
262021
Digital Contact Tracing and Surveillance during COVID-19: General and Child-specific Ethical Issues
G Berman, K Carter, MG Herranz, V Sekara
United Nations, 2020
23*2020
Twitter as a source of global mobility patterns for social good
M Dredze, M García-Herranz, A Rutherford, G Mann
arXiv preprint arXiv:1606.06343, 2016
142016
Inferring mechanisms for global constitutional progress
A Rutherford, Y Lupu, M Cebrian, I Rahwan, BL LeVeck, ...
Nature Human Behaviour 2 (8), 592--599, 2018
13*2018
DEDOS: An authoring toolkit to create educational multimedia activities for multiple devices
D Roldán-Álvarez, E Martín, PA Haya, M García-Herranz, ...
IEEE Transactions on Learning Technologies 11 (4), 493-505, 2018
132018
Benefits of combining multitouch tabletops and turn-based collaborative learning activities for people with cognitive disabilities and people with ASD
D Roldán-Álvarez, A Márquez-Fernández, S Rosado-Martín, E Martín, ...
2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2014
132014
Easing the Smart Home: A rule-based language and multi-agent structure for end user development in Intelligent Environments
M García-Herranz, X Alamán, PA Haya
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 2 (4), 437-438, 2010
132010
Enabling digital health by automatic classification of short messages
M Imran, P Meier, C Castillo, A Lesa, M Garcia Herranz
Proceedings of the 6th International Conference on Digital Health Conference …, 2016
122016
Harnessing the interaction continuum for subtle assisted living
M García-Herranz, F Olivera, P Haya, X Alamán
Sensors 12 (7), 9829-9846, 2012
122012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20