Παρακολούθηση
Irene Mavrommati
Irene Mavrommati
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An architecture that treats everyday objects as communicating tangible components
A Kameas, S Bellis, I Mavrommati, K Delaney, M Colley, ...
Proceedings of the First IEEE International Conference on Pervasive …, 2003
942003
An editing tool that manages device associations in an in-home environment
I Mavrommati, A Kameas, P Markopoulos
Personal and Ubiquitous Computing 8, 255-263, 2004
522004
Computing in tangible: using artifacts as components of ambient intelligence environments
A Kameas, I Mavrommati, P Markopoulos
Ambient Intelligence, 121-142, 2005
442005
Escape room design as a game-based learning process for STEAM education
Z Karageorgiou, E Mavrommati, P Fotaris
ECGBL 2019 13th European Conference on Game-Based Learning, 378, 2019
372019
IoT sensors in sea water environment: Ahoy! Experiences from a short summer trial
C Tziortzioti, D Amaxilatis, I Mavrommati, I Chatzigiannakis
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 343, 117-130, 2019
362019
The disappearing computer: interaction design, systems infrastructures and applications for smart environments
NA Streitz, A Kameas, I Mavrommati
Springer, 2007
312007
The evolution of objects into hyper-objects: will it be mostly harmless?
I Mavrommati, A Kameas
Personal and Ubiquitous Computing 7, 176-181, 2003
282003
Utilising fog computing for developing a person-centric heart monitoring system
O Akrivopoulos, D Amaxilatis, I Mavrommati, I Chatzigiannakis
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 11 (3), 237-259, 2019
262019
Implementing multiplayer pervasive installations based on mobile sensing devices: Field experience and user evaluation from a public showcase
I Chatzigiannakis, G Mylonas, P Kokkinos, O Akribopoulos, M Logaras, ...
Journal of Systems and Software 84 (11), 1989-2004, 2011
252011
A framework for pervasive computing applications based on smart objects and end user development
C Goumopoulos, I Mavrommati
Journal of Systems and Software 162, 110496, 2020
242020
End-user configuration of ambient intelligence environments: Feasibility from a user perspective
P Markopoulos, I Mavrommati, A Kameas
Ambient Intelligence: Second European Symposium, EUSAI 2004, Eindhoven, The …, 2004
222004
eComP: an architecture that supports P2P networking among ubiquitous computing devices
A Kameas, I Mavrommati, D Ringas, P Wason
Proceedings. Second International Conference on Peer-to-Peer Computing,, 57-64, 2002
222002
Towards ubiquitous computing applications composed from functionally autonomous hybrid artifacts
N Drossos, I Mavrommati, A Kameas
The Disappearing Computer: Interaction Design, System Infrastructures and …, 2007
212007
Raising awareness for water polution based on game activities using internet of things
C Tziortzioti, G Andreetti, L Rodino, I Mavrommati, A Vitaletti, ...
Ambient Intelligence: 14th European Conference, AmI 2018, Larnaca, Cyprus …, 2018
182018
An overview of AmI from a User Centered Design perspective
I Mavrommati, J Darzentas
2006 2nd IET International Conference on Intelligent Environments-IE 06 2, 81-88, 2006
172006
Information processing system
I Mavrommati, DJM Van Velzen
US Patent 6,842,185, 2005
132005
End user tools for ambient intelligence environments: an overview
I Mavrommati, J Darzentas
Human-Computer Interaction. Interaction Platforms and Techniques: 12th …, 2007
122007
Extrovert gadgets
A Kameas, I Mavrommati
Communications of the ACM 48 (3), 69, 2005
122005
Scenarios for educational and game activities using internet of things data
C Tziortzioti, I Mavrommati, G Mylonas, A Vitaletti, I Chatzigiannakis
2018 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG), 1-8, 2018
112018
End-user programming tools in ubiquitous computing applications
I Mavrommati, A Kameas
Proceedings of International Conference on Human-Computer Interaction, 864-872, 2003
102003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20