Παρακολούθηση
Riccardo Guidotti
Riccardo Guidotti
Assistant Professor @ University of Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of methods for explaining black box models
R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, F Turini, F Giannotti, D Pedreschi
ACM computing surveys (CSUR) 51 (5), 1-42, 2018
31292018
Factual and counterfactual explanations for black box decision making
R Guidotti, A Monreale, F Giannotti, D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
IEEE Intelligent Systems 34 (6), 14-23, 2019
507*2019
Meaningful Explanations of Black Box AI Decision Systems
D Pedreschi, F Giannotti, R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, F Turini
188*2019
Myway: Location prediction via mobility profiling
R Trasarti, R Guidotti, A Monreale, F Giannotti
Information Systems 64, 350-367, 2017
922017
Benchmarking and survey of explanation methods for black box models
F Bodria, F Giannotti, R Guidotti, F Naretto, D Pedreschi, S Rinzivillo
arXiv preprint arXiv:2102.13076, 2021
772021
Human migration: the big data perspective
A Sîrbu, G Andrienko, N Andrienko, C Boldrini, M Conti, F Giannotti, ...
International Journal of Data Science and Analytics 11, 341-360, 2021
652021
Black box explanation by learning image exemplars in the latent feature space
R Guidotti, A Monreale, S Matwin, D Pedreschi
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2020
622020
Glocalx-from local to global explanations of black box ai models
M Setzu, R Guidotti, A Monreale, F Turini, D Pedreschi, F Giannotti
Artificial Intelligence 294, 103457, 2021
582021
Give more data, awareness and control to individual citizens, and they will help COVID-19 containment
M Nanni, G Andrienko, AL Barabási, C Boldrini, F Bonchi, C Cattuto, ...
Ethics and Information Technology 23 (1), 1-6, 2021
552021
Never drive alone: Boosting carpooling with network analysis
R Guidotti, M Nanni, S Rinzivillo, D Pedreschi, F Giannotti
Information Systems 64, 237-257, 2017
482017
The GRAAL of carpooling: GReen And sociAL optimization from crowd-sourced data
M Berlingerio, B Ghaddar, R Guidotti, A Pascale, A Sassi
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 80, 20-36, 2017
412017
On the stability of interpretable models
R Guidotti, S Ruggieri
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
35*2019
TOSCA: two-steps clustering algorithm for personal locations detection
R Guidotti, R Trasarti, M Nanni
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL international conference on advances in …, 2015
352015
Evaluating local explanation methods on ground truth
R Guidotti
Artificial Intelligence 291, 103428, 2021
342021
Counterfactual explanations and how to find them: literature review and benchmarking
R Guidotti
Data Mining and Knowledge Discovery, 1-55, 2022
332022
Personalized market basket prediction with temporal annotated recurring sequences
R Guidotti, G Rossetti, L Pappalardo, F Giannotti, D Pedreschi
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2018
292018
Personalized market basket prediction with temporal annotated recurring sequences
R Guidotti, G Rossetti, L Pappalardo, F Giannotti, D Pedreschi
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2018
292018
Discovering temporal regularities in retail customers’ shopping behavior
R Guidotti, L Gabrielli, A Monreale, D Pedreschi, F Giannotti
EPJ Data Science 7 (1), 1-26, 2018
282018
Market basket prediction using user-centric temporal annotated recurring sequences
R Guidotti, G Rossetti, L Pappalardo, F Giannotti, D Pedreschi
2017 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 895-900, 2017
272017
Interaction prediction in dynamic networks exploiting community discovery
G Rossetti, R Guidotti, D Pennacchioli, D Pedreschi, F Giannotti
2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks …, 2015
252015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20