Παρακολούθηση
Jose Meseguer
Jose Meseguer
Professor of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Security policies and security models
JA Goguen, J Meseguer
Symposium on Security and Privacy, 11-20, 1982
31631982
Conditional rewriting logic as a unified model of concurrency
J Meseguer
Theoretical computer science 96 (1), 73-155, 1992
20241992
Some tools
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martí-Oliet, J Meseguer, C Talcott, ...
All About Maude-A High-Performance Logical Framework: How to Specify …, 2007
15842007
Maude: Specification and programming in rewriting logic
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martı-Oliet, J Meseguer, ...
Theoretical Computer Science 285 (2), 187-243, 2002
11342002
Introducing obj
JA Goguen, T Winkler, J Meseguer, K Futatsugi, JP Jouannaud
Software Engineering with OBJ: algebraic specification in action, 3-167, 2000
11342000
Order-sorted algebra I: Partial and overloaded operators, errors and inheritance
JA Goguen, J Meseguer
Technical report, SRI International, Menlo Park, CA, 1987
857*1987
Principles of OBJ2
K Futatsugi, JA Goguen, JP Jouannaud, J Meseguer
Proceedings of the 12th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of …, 1985
8251985
Order-sorted algebra I: Equational deduction for multiple inheritance, overloading, exceptions and partial operations
JA Goguen, J Meseguer
Theoretical Computer Science 105 (2), 217-273, 1992
7611992
Unwinding and inference control
JA Goguen, J Meseguer
1984 IEEE Symposium on Security and Privacy, 75-75, 1984
6211984
Membership algebra as a logical framework for equational specification
J Meseguer
International Workshop on Algebraic Development Techniques, 18-61, 1997
6151997
General logics
J Meseguer
Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 129, 275-329, 1989
6061989
Petri nets are monoids
J Meseguer, U Montanari
Information and computation 88 (2), 105-155, 1990
5601990
Rewriting logic as a logical and semantic framework
N Martí-Oliet, J Meseguer
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 4, 190-225, 1996
4381996
The maude 2.0 system
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martí-Oliet, J Meseguer, C Talcott
International Conference on Rewriting Techniques and Applications, 76-87, 2003
4142003
Initiality, induction, and computability
J Meseguer, JA Goguen
Algebraic methods in semantics, 459-541, 1986
4141986
Eqlog: Equality, types, and generic modules for logic programming
JA Goguen
Logic Programming: Functions, Relations, and Equations, 295-364, 1986
3971986
A logical theory of concurrent objects and its realization in the Maude language
J Meseguer
3941993
Principles of maude
M Clavel, S Eker, P Lincoln, J Meseguer
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 4, 65-89, 1996
3901996
The Maude LTL model checker
S Eker, J Meseguer, A Sridharanarayanan
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 71, 162-187, 2004
3632004
Unifying functional, object-oriented and relational programming with logical semantics
JA Goguen, J Meseguer
Research Directions in Object-Oriented Programming, 417-478, 1987
3481987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20