Παρακολούθηση
Arnaud Soulet
Arnaud Soulet
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-tours.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Query recommendations for olap discovery driven analysis
A Giacometti, P Marcel, E Negre, A Soulet
Proceeding of the ACM twelfth international workshop on Data warehousing and …, 2009
1542009
Mining Dominant Patterns in the Sky
A Soulet, C Raïssi, M Plantevit, B Crémilleux
Data Mining (ICDM), 2011 IEEE 11th International Conference on, 655-664, 2011
1052011
Condensed representation of emerging patterns
A Soulet, B Crémilleux, F Rioult
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, 127-132, 2004
772004
An efficient framework for mining flexible constraints
A Soulet, B Crémilleux
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, 43-64, 2005
532005
Adequate condensed representations of patterns
A Soulet, B Crémilleux
Data Mining and Knowledge Discovery 17 (1), 94-110, 2008
472008
Contextual preference mining for user profile construction
S De Amo, MS Diallo, CT Diop, A Giacometti, D Li, A Soulet
Information Systems 49, 182-199, 2015
422015
Skypattern mining: From pattern condensed representations to dynamic constraint satisfaction problems
W Ugarte, P Boizumault, B Crémilleux, A Lepailleur, S Loudni, M Plantevit, ...
Artificial Intelligence 244, 48-69, 2017
362017
Discovering knowledge from local patterns with global constraints
B Crémilleux, A Soulet
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2008, 1242-1257, 2008
352008
Sequential pattern sampling with norm constraints
L Diop, CT Diop, A Giacometti, D Li, A Soulet
2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 89-98, 2018
292018
Representativeness of knowledge bases with the generalized Benford’s law
A Soulet, A Giacometti, B Markhoff, FM Suchanek
The Semantic Web–ISWC 2018: 17th International Semantic Web Conference …, 2018
282018
Efficiently depth-first minimal pattern mining
A Soulet, F Rioult
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 18th Pacific-Asia …, 2014
252014
Anytime algorithm for frequent pattern outlier detection
A Giacometti, A Soulet
International Journal of Data Science and Analytics 2, 119-130, 2016
242016
20 years of pattern mining: a bibliometric survey
A Giacometti, DH Li, P Marcel, A Soulet
ACM SIGKDD Explorations Newsletter 15 (1), 41-50, 2014
242014
Mining constraint-based patterns using automatic relaxation
A Soulet, B Crémilleux
Intelligent Data Analysis 13 (1), 109-133, 2009
232009
Anytime large-scale analytics of linked open data
A Soulet, FM Suchanek
International Semantic Web Conference, 576-592, 2019
222019
Frequent pattern outlier detection without exhaustive mining
A Giacometti, A Soulet
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 20th Pacific-Asia …, 2016
222016
Dense neighborhood pattern sampling in numerical data
A Giacometti, A Soulet
Proceedings of the 2018 SIAM International Conference on Data Mining, 756-764, 2018
212018
Coupling knowledge-based and data-driven systems for named entity recognition
D Nouvel, JY Antoine, N Friburger, A Soulet
Workshop W4 Hybrid'12: Innovative Hybrid Approaches to Process Textual Data …, 2012
212012
Average number of frequent (closed) patterns in Bernoulli and Markovian databases
L Lhote, F Rioult, A Soulet
Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05), 4 pp., 2005
212005
Mining contextual preference rules for building user profiles
S de Amo, MS Diallo, CT Diop, A Giacometti, HD Li, A Soulet
Data Warehousing and Knowledge Discovery: 14th International Conference …, 2012
202012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20