Παρακολούθηση
Juan Camilo Gamboa Higuera
Juan Camilo Gamboa Higuera
ML Scientist @ Haiper.ai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cim.mcgill.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JC Gamboa Higuera, Y Girdhar, P Giguere, ...
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2012 IEEE/RSJ International …, 2012
1472012
Sim2Real in robotics and automation: Applications and challenges
S Höfer, K Bekris, A Handa, JC Gamboa Higuera, M Mozifian, F Golemo, ...
IEEE transactions on automation science and engineering 18 (2), 398-400, 2021
1102021
Underwater multi-robot convoying using visual tracking by detection
F Shkurti, WD Chang, P Henderson, MJ Islam, JC Gamboa Higuera, J Li, ...
arXiv preprint arXiv:1709.08292, 2017
662017
Optimizing through learned errors for accurate sports field registration
W Jiang, JC Gamboa Higuera, B Angles, W Sun, M Javan, KM Yi
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2020
522020
Vision-based goal-conditioned policies for underwater navigation in the presence of obstacles
T Manderson, JC Gamboa Higuera, S Wapnick, JF Tremblay, F Shkurti, ...
Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS 2020), 2020
462020
Vision-based autonomous underwater swimming in dense coral for combined collision avoidance and target selection
T Manderson, JC Gamboa Higuera, R Cheng, G Dudek
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
462018
Synthesizing neural network controllers with probabilistic model-based reinforcement learning
JC Gamboa Higuera, D Meger, G Dudek
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
442018
Learning legged swimming gaits from experience
D Meger, JC Gamboa Higuera, A Xu, P Giguere, G Dudek
Robotics and Automation (ICRA), 2015 IEEE International Conference on, 2332-2338, 2015
432015
Perspectives on sim2real transfer for robotics: A summary of the R: SS 2020 workshop
S Höfer, K Bekris, A Handa, JC Gamboa Higuera, F Golemo, M Mozifian, ...
arXiv preprint arXiv:2012.03806, 2020
322020
Learning domain randomization distributions for training robust locomotion policies
M Mozian, JC Gamboa Higuera, D Meger, G Dudek
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
25*2020
Uncertainty aware learning from demonstrations in multiple contexts using bayesian neural networks
S Thakur, H van Hoof, JC Gamboa Higuera, D Precup, D Meger
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 768-774, 2019
242019
Fair subdivision of multi-robot tasks
JC Gamboa Higuera, G Dudek
Robotics and Automation (ICRA), 2013 IEEE International Conference on, 3014-3019, 2013
23*2013
Adapting Learned Robotics Behaviours through Policy Adjustment
JC Gamboa Higuera, D Meger, G Dudek
Robotics and Automation (ICRA), 2017 IEEE International Conference on, 2017
21*2017
Socially-driven collective path planning for robot missions
JC Gamboa Higuera, A Xu, F Shkurti, G Dudek
Computer and Robot Vision (CRV), 2012 Ninth Conference on, 417-424, 2012
19*2012
Asymmetric rendezvous search at sea
M Meghjani, F Shkurti, JC Gamboa Higuera, A Kalmbach, D Whitney, ...
Computer and Robot Vision (CRV), 2014 Canadian Conference on, 175-180, 2014
172014
Self-Supervised Shape Alignment for Sports Field Registration
F Shi, P Marchwica, JC Gamboa Higuera, M Jamieson, M Javan, P Siva
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2022
132022
One-shot informed robotic visual search in the wild
K Koreitem, F Shkurti, T Manderson, WD Chang, JC Gamboa Higuera, ...
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
122020
Il-flow: Imitation learning from observation using normalizing flows
WD Chang, JCG Higuera, S Fujimoto, D Meger, G Dudek
arXiv preprint arXiv:2205.09251, 2022
102022
System and Method for Image Registration and Camera Calibration Using Learned Error Functions
MJ ROSHTKHARI, W Jiang, JC GAMBOA HIGUERA, KM YI
US Patent App. 16/878,748, 2020
42020
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team. In 2012 IEEE
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1747, 1753
41753
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20