Παρακολούθηση
Marek Artur Abramowicz
Marek Artur Abramowicz
Prof. Göteborg University and Copernicus Astr. Ctr. Warsaw
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.gu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Slim accretion disks
MA Abramowicz, B Czerny, JP Lasota, E Szuszkiewicz
Astrophysical Journal, Part 1 (ISSN 0004-637X), vol. 332, Sept. 15, 1988, p …, 1988
18611988
Thermal equilibria of accretion disks
MA Abramowicz, X Chen, S Kato, JP Lasota, O Regev
arXiv preprint astro-ph/9409018, 1994
8801994
Foundations of black hole accretion disk theory
MA Abramowicz, PC Fragile
Living Reviews in Relativity 16, 1-88, 2013
5752013
A precise determination of black hole spin in GRO J1655-40
MA Abramowicz, W Kluźniak
Astronomy & Astrophysics 374 (3), L19-L20, 2001
5662001
Relativistic, accreting disks
M Abramowicz, M Jaroszynski, M Sikora
Astronomy and Astrophysics, vol. 63, no. 1-2, Feb. 1978, p. 221-224. 63, 221-224, 1978
5411978
Magnetically arrested disk: an energetically efficient accretion flow
R Narayan, IV Igumenshchev, MA Abramowicz
Publications of the Astronomical Society of Japan 55 (6), L69-L72, 2003
5362003
Three-dimensional magnetohydrodynamic simulations of radiatively inefficient accretion flows
IV Igumenshchev, R Narayan, MA Abramowicz
The Astrophysical Journal 592 (2), 1042, 2003
4682003
Self-similar accretion flows with convection
R Narayan, IV Igumenshchev, MA Abramowicz
The Astrophysical Journal 539 (2), 798, 2000
4512000
Theory of Black Hole Accretion Disks
R Narayan, R Mahadevan, E Quataert, MA Abramowicz, G Bjornsson, ...
Cambridge Univ. Press, 1998
3741998
THICK ACCRETION DISKS WITH SUPER-EDDINGTON LUMINOSITIES¹
MA Abramowicz, M Calvani, L Nobili
Accretion: A Collection of Influential Papers 5, 251, 1989
3301989
Supercritical accretion disks around black holes
M Jaroszynski, MA Abramowicz, B Paczynski
Acta Astronomica, vol. 30, no. 1, 1980, p. 1-34. 30, 1-34, 1980
3241980
The analytic theory of fluid disks orbiting the Kerr black hole
M Kozlowski, M Jaroszynski, MA Abramowicz
Astronomy and Astrophysics 63, 209-220, 1978
3221978
Rotating accretion flows around black holes: convection and variability
IV Igumenshchev, MA Abramowicz
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 303 (2), 309-320, 1999
2831999
Electromagnetic extraction of rotational energy from disc-fed black holes: the strength of the Blandford-Znajek process
P Ghosh, MA Abramowicz
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 292 (4), 887-895, 1997
2781997
No observational proof of the black-hole event-horizon
MA Abramowicz, W Kluźniak, JP Lasota
Astronomy & Astrophysics 396 (3), L31-L34, 2002
2752002
Is the Accretion Flow in NGC 4258 Advection-Dominated?
JP Lasota, MA Abramowicz, X Chen, J Krolik, R Narayan, I Yi
arXiv preprint astro-ph/9510083, 1995
2631995
Unified description of accretion flows around black holes
X Chen, MA Abramowicz, JP Lasota, R Narayan, I Yi
arXiv preprint astro-ph/9502015, 1995
2571995
The orbital resonance model for twin peak kHz quasi periodic oscillations in microquasars
G Török, MA Abramowicz, W Kluźniak, Z Stuchlík
Astronomy & Astrophysics 436 (1), 1-8, 2005
2462005
Rotation-induced bistability of transonic accretion onto a black hole
MA Abramowicz, WH Zurek
The Astrophysical Journal 246, 314-320, 1981
2361981
The large observatory for X-ray timing (LOFT)
M Feroci, L Stella, M Van der Klis, TJL Courvoisier, M Hernanz, R Hudec, ...
Experimental Astronomy 34, 415-444, 2012
2352012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20