Παρακολούθηση
Ioannis Remediakis
Ioannis Remediakis
Associate Professor, Department of Materials Science and Technology, University of Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ammonia synthesis from first-principles calculations
K Honkala, A Hellman, IN Remediakis, A Logadottir, A Carlsson, S Dahl, ...
science 307 (5709), 555-558, 2005
11842005
CO oxidation on rutile‐supported Au nanoparticles
IN Remediakis, N Lopez, JK Nørskov
Angewandte Chemie International Edition 44 (12), 1824-1826, 2005
4972005
Structure sensitivity of the methanation reaction: H2-induced CO dissociation on nickel surfaces
MP Andersson, F Abild-Pedersen, IN Remediakis, T Bligaard, G Jones, ...
Journal of Catalysis 255 (1), 6-19, 2008
4892008
Sintering of nickel steam-reforming catalysts: effects of temperature and steam and hydrogen pressures
J Sehested, JAP Gelten, IN Remediakis, H Bengaard, JK Nørskov
Journal of Catalysis 223 (2), 432-443, 2004
3592004
CO oxidation on gold nanoparticles: Theoretical studies
IN Remediakis, N Lopez, JK Nørskov
Applied Catalysis A: General 291 (1-2), 13-20, 2005
2382005
Nanoparticle shapes by using Wulff constructions and first-principles calculations
GD Barmparis, Z Lodziana, N Lopez, IN Remediakis
Beilstein journal of nanotechnology 6 (1), 361-368, 2015
2062015
Band-structure calculations for semiconductors within generalized-density-functional theory
IN Remediakis, E Kaxiras
Physical Review B 59 (8), 5536, 1999
1551999
DFT study of formaldehyde and methanol synthesis from CO and H2 on Ni (111)
IN Remediakis, F Abild-Pedersen, JK Nørskov
The Journal of Physical Chemistry B 108 (38), 14535-14540, 2004
1242004
Ammonia synthesis and decomposition on a Ru-based catalyst modeled by first-principles
A Hellman, K Honkala, IN Remediakis, A Logadottir, A Carlsson, S Dahl, ...
Surface Science 603 (10-12), 1731-1739, 2009
1002009
Silver nanoparticles for olefin production: New insights into the mechanistic description of propyne hydrogenation
G Vilé, D Baudouin, IN Remediakis, C Copéret, N López, ...
ChemCatChem 5 (12), 3750-3759, 2013
912013
Dependence on CO adsorption of the shapes of multifaceted gold nanoparticles: A density functional theory
GD Barmparis, IN Remediakis
Physical Review B 86 (8), 085457, 2012
842012
Insights into the fracture mechanisms and strength of amorphous and nanocomposite carbon
MG Fyta, IN Remediakis, PC Kelires, DA Papaconstantopoulos
Physical review letters 96 (18), 185503, 2006
802006
Strain engineering of electronic properties of transition metal dichalcogenide monolayers
AE Maniadaki, G Kopidakis, IN Remediakis
Solid State Communications 227, 33-39, 2016
572016
Softening of ultra-nanocrystalline diamond at low grain sizes
IN Remediakis, G Kopidakis, PC Kelires
Acta Materialia 56 (18), 5340-5344, 2008
502008
Insights into ammonia synthesis from first-principles
A Hellman, K Honkala, IN Remediakis, A Logadottir, A Carlsson, S Dahl, ...
Surface science 600 (18), 4264-4268, 2006
492006
Shape control in concave metal nanoparticles by etching
Q Li, M Rellán-Piñeiro, N Almora-Barrios, M Garcia-Ratés, IN Remediakis, ...
Nanoscale 9 (35), 13089-13094, 2017
472017
Shape and faceting of Si nanocrystals embedded in : A Monte Carlo study
G Hadjisavvas, IN Remediakis, PC Kelires
Physical Review B 74 (16), 165419, 2006
452006
Thiolate adsorption on Au (hkl) and equilibrium shape of large thiolate-covered gold nanoparticles
GD Barmparis, K Honkala, IN Remediakis
The Journal of Chemical Physics 138 (6), 064702, 2013
422013
Energetics and stability of nanostructured amorphous carbon
MG Fyta, IN Remediakis, PC Kelires
Physical Review B 67 (3), 035423, 2003
402003
Thermodynamics of C Incorporation on Si(100) from ab initio Calculations
IN Remediakis, E Kaxiras, PC Kelires
Physical review letters 86 (20), 4556, 2001
372001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20