Παρακολούθηση
Ioannis Remediakis
Ioannis Remediakis
Associate Professor, Department of Materials Science and Technology, University of Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ammonia synthesis from first-principles calculations
K Honkala, A Hellman, IN Remediakis, A Logadottir, A Carlsson, S Dahl, ...
science 307 (5709), 555-558, 2005
13002005
Structure sensitivity of the methanation reaction: H2-induced CO dissociation on nickel surfaces
MP Andersson, F Abild-Pedersen, IN Remediakis, T Bligaard, G Jones, ...
Journal of Catalysis 255 (1), 6-19, 2008
5172008
CO oxidation on rutile‐supported Au nanoparticles
IN Remediakis, N Lopez, JK Nørskov
Angewandte Chemie International Edition 44 (12), 1824-1826, 2005
5062005
Sintering of nickel steam-reforming catalysts: effects of temperature and steam and hydrogen pressures
J Sehested, JAP Gelten, IN Remediakis, H Bengaard, JK Nørskov
Journal of Catalysis 223 (2), 432-443, 2004
3842004
Nanoparticle shapes by using Wulff constructions and first-principles calculations
GD Barmparis, Z Lodziana, N Lopez, IN Remediakis
Beilstein journal of nanotechnology 6 (1), 361-368, 2015
2472015
CO oxidation on gold nanoparticles: Theoretical studies
IN Remediakis, N Lopez, JK Nørskov
Applied Catalysis A: General 291 (1-2), 13-20, 2005
2452005
Band-structure calculations for semiconductors within generalized-density-functional theory
IN Remediakis, E Kaxiras
Physical Review B 59 (8), 5536, 1999
1581999
DFT study of formaldehyde and methanol synthesis from CO and H2 on Ni (111)
IN Remediakis, F Abild-Pedersen, JK Nørskov
The Journal of Physical Chemistry B 108 (38), 14535-14540, 2004
1272004
Ammonia synthesis and decomposition on a Ru-based catalyst modeled by first-principles
A Hellman, K Honkala, IN Remediakis, A Logadottir, A Carlsson, S Dahl, ...
Surface Science 603 (10-12), 1731-1739, 2009
1142009
Silver nanoparticles for olefin production: New insights into the mechanistic description of propyne hydrogenation
G Vilé, D Baudouin, IN Remediakis, C Copéret, N López, ...
ChemCatChem 5 (12), 3750-3759, 2013
992013
Dependence on CO adsorption of the shapes of multifaceted gold nanoparticles: A density functional theory
GD Barmparis, IN Remediakis
Physical Review B 86 (8), 085457, 2012
942012
Insights into the fracture mechanisms and strength of amorphous and nanocomposite carbon
MG Fyta, IN Remediakis, PC Kelires, DA Papaconstantopoulos
Physical review letters 96 (18), 185503, 2006
822006
Strain engineering of electronic properties of transition metal dichalcogenide monolayers
AE Maniadaki, G Kopidakis, IN Remediakis
Solid State Communications 227, 33-39, 2016
642016
Shape control in concave metal nanoparticles by etching
Q Li, M Rellán-Piñeiro, N Almora-Barrios, M Garcia-Ratés, IN Remediakis, ...
Nanoscale 9 (35), 13089-13094, 2017
592017
Insights into ammonia synthesis from first-principles
A Hellman, K Honkala, IN Remediakis, Á Logadóttir, A Carlsson, S Dahl, ...
Surface science 600 (18), 4264-4268, 2006
542006
Softening of ultra-nanocrystalline diamond at low grain sizes
IN Remediakis, G Kopidakis, PC Kelires
Acta Materialia 56 (18), 5340-5344, 2008
532008
Shape and faceting of Si nanocrystals embedded in : A Monte Carlo study
G Hadjisavvas, IN Remediakis, PC Kelires
Physical Review B 74 (16), 165419, 2006
492006
Thiolate adsorption on Au (${\bm {hkl}} $ hkl) and equilibrium shape of large thiolate-covered gold nanoparticles
GD Barmparis, K Honkala, IN Remediakis
The Journal of Chemical Physics 138 (6), 2013
442013
Energetics and stability of nanostructured amorphous carbon
MG Fyta, IN Remediakis, PC Kelires
Physical Review B 67 (3), 035423, 2003
422003
MoS2 nanostructures: Semiconductors with metallic edges
D Davelou, G Kopidakis, G Kioseoglou, IN Remediakis
Solid state communications 192, 42-46, 2014
392014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20