Παρακολούθηση
Jean-François Raskin
Jean-François Raskin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulb.ac.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model checking lots of systems: efficient verification of temporal properties in software product lines
A Classen, P Heymans, PY Schobbens, A Legay, JF Raskin
Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software …, 2010
4382010
Featured transition systems: Foundations for verifying variability-intensive systems and their application to LTL model checking
A Classen, M Cordy, PY Schobbens, P Heymans, A Legay, JF Raskin
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (8), 1069-1089, 2012
3022012
Algorithms for omega-regular games with imperfect information
K Chatterjee, L Doyen, TA Henzinger, JF Raskin
International Workshop on Computer Science Logic, 287-302, 2006
293*2006
A game-based verification of non-repudiation and fair exchange protocols
S Kremer, JF Raskin
International Conference on Concurrency Theory, 551-565, 2001
2202001
Antichains: A new algorithm for checking universality of finite automata
M De Wulf, L Doyen, TA Henzinger, JF Raskin
International Conference on Computer Aided Verification, 17-30, 2006
2172006
Acacia+, a tool for LTL synthesis
A Bohy, V Bruyère, E Filiot, N Jin, JF Raskin
Computer Aided Verification: 24th International Conference, CAV 2012 …, 2012
1752012
The regular real-time languages
TA Henzinger, JF Raskin, PY Schobbens
Automata, Languages and Programming: 25th International Colloquium, ICALP'98 …, 1998
1701998
Antichains and compositional algorithms for LTL synthesis
E Filiot, N Jin, JF Raskin
Formal Methods in System Design 39, 261-296, 2011
168*2011
Faster algorithms for mean-payoff games
L Brim, J Chaloupka, L Doyen, R Gentilini, JF Raskin
Formal methods in system design 38, 97-118, 2011
1662011
Generalized mean-payoff and energy games
K Chatterjee, L Doyen, TA Henzinger, JF Raskin
arXiv preprint arXiv:1007.1669, 2010
1642010
Almost ASAP semantics: From timed models to timed implementations
M De Wulf, L Doyen, JF Raskin
International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control, 296-310, 2004
1612004
An antichain algorithm for LTL realizability
E Filiot, N Jin, JF Raskin
Computer Aided Verification: 21st International Conference, CAV 2009 …, 2009
1552009
Expand, enlarge and check: New algorithms for the coverability problem of WSTS
G Geeraerts, JF Raskin, L Van Begin
Journal of Computer and system Sciences 72 (1), 180-203, 2006
1252006
Robust undecidability of timed and hybrid systems
TA Henzinger, JF Raskin
International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control, 145-159, 2000
1182000
Game analysis of abuse-free contract signing
S Kremer, JF Raskin
Proceedings 15th IEEE Computer Security Foundations Workshop. CSFW-15, 206-220, 2002
1162002
Towards the automated verification of multithreaded Java programs
G Delzanno, JF Raskin, L Van Begin
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2002
1162002
Strategy synthesis for multi-dimensional quantitative objectives
K Chatterjee, M Randour, JF Raskin
CONCUR 2012–Concurrency Theory: 23rd International Conference, CONCUR 2012 …, 2012
1142012
The complexity of multi-mean-payoff and multi-energy games
Y Velner, K Chatterjee, L Doyen, TA Henzinger, A Rabinovich, JF Raskin
Information and Computation 241, 177-196, 2015
1132015
On the optimal reachability problem of weighted timed automata
P Bouyer, T Brihaye, V Bruyere, JF Raskin
Formal Methods in System Design 31 (2), 135-175, 2007
1052007
A comparison of control problems for timed and hybrid systems
F Cassez, TA Henzinger, JF Raskin
International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control, 134-148, 2002
1022002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20