Παρακολούθηση
Dusan Prodanovic
Dusan Prodanovic
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα grf.bg.ac.rs - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An approach to simulation of dual drainage
S Djordjević, D Prodanović, Č Maksimović
Water Science and Technology 39 (9), 95-103, 1999
2281999
Overland flow and pathway analysis for modelling of urban pluvial flooding
Č Maksimović, D Prodanović, S Boonya-Aroonnet, JP Leitão, S Djordjević, ...
Journal of Hydraulic Research 47 (4), 512-523, 2009
2222009
SIPSON–Simulation of Interaction between Pipe flow and Surface Overland flow in Networks
S Djordjević, D Prodanović, Č Maksimović, M Ivetić, D Savić
Water science and technology 52 (5), 275-283, 2005
2082005
Further insight into the mechanism of heavy metals partitioning in stormwater runoff
A Djukić, B Lekić, V Rajaković-Ognjanović, D Veljović, T Vulić, M Djolić, ...
Journal of environmental management 168, 104-110, 2016
852016
An Evaluation of Image Velocimetry Techniques under Low Flow Conditions and High Seeding Densities Using Unmanned Aerial Systems
S Pearce, R Ljubičić, S Peña-Haro, M Perks, F Tauro, A Pizarro, ...
Remote Sensing 12 (2), 232, 2020
762020
Simulation of transcritical flow in pipe/channel networks
S Djordjević, D Prodanović, GA Walters
Journal of hydraulic engineering 130 (12), 1167-1178, 2004
552004
Urban pluvial flooding: development of GIS based pathway model for surface flooding and interface with surcharged sewer model
S Boonya-Aroonnet, C Maksimovic, D Prodanovic, S Djordjevic
Novatech 2007-6ème Conférence sur les techniques et stratégies durables pour …, 2007
512007
Improved real-time data anomaly detection using context classification
N Branisavljević, Z Kapelan, D Prodanović
Journal of Hydroinformatics 13 (3), 307-323, 2011
482011
Real-time forecasting urban drainage models: full or simplified networks?
JP Leitão, NE Simões, Č Maksimović, F Ferreira, D Prodanović, JS Matos, ...
Water Science and Technology 62 (9), 2106-2114, 2010
462010
The influence of digital elevation model resolution on overland flow networks for modelling urban pluvial flooding
JP Leitão, S Boonya-Aroonnet, D Prodanović, Č Maksimović
Water Science and Technology 60 (12), 3137-3149, 2009
442009
Experimental Study on Scour at a Sharp-Nose Bridge Pier with Debris Blockage
M Ebrahimi, P Kripakaran, DM Prodanović, R Kahraman, M Riella, ...
Journal of Hydraulic Engineering 144 (12), 04018071, 2018
422018
A multi-model approach to the simulation of large scale karst flows
C Makropoulos, D Koutsoyiannis, M Stanić, S Djordjević, D Prodanović, ...
Journal of Hydrology 348 (3-4), 412-424, 2008
412008
Automatic, semi-automatic and manual validation of urban drainage data
N Branisavljević, D Prodanović, D Pavlović
Water Science and Technology 62 (5), 1013-1021, 2010
372010
Modelling of urban flooding—breakthrough or recycling of outdated concepts
C Maksimovic, D Prodanovic
Urban Drainage Modeling, 1-9, 2001
362001
DEM-based GIS algorithms for automatic creation of hydrological models data
D Prodanović, M Stanić, V Milivojević, Z Simić, M Arsić
Journal of Serbian Society for Computational Mechanics 3 (1), 64-85, 2009
332009
SWAT-based runoff modeling in complex catchment areas: Theoretical background and numerical procedures
Z Simić, N Milivojević, D Prodanović, V Milivojević, N Perović
Journal of Serbian Society for Computational Mechanics 3 (1), 38-63, 2009
272009
Uniformity and Heuristics-Based DeNSE Method for Sectorization of Water Distribution Networks
Ž Vasilic, M Stanic, Z Kapelan, D Prodanovic, B Babic
Journal of Water Resources Planning and Management 146 (3), 04019079, 2020
242020
Improving merge methods for grid-based digital elevation models
JP Leitão, D Prodanović, Č Maksimović
Computers & Geosciences 88, 115-131, 2016
202016
Uncertainty reduction in water distribution network modelling using system inflow data
N Branisavljević, D Prodanović, M Ivetić
Urban Water Journal 6 (1), 69-79, 2009
192009
GIS assisted model for dual drainage simulation
D Prodanovic, S Djordjevic, C Maksimovic
Hydroinformatics 98, 535-542, 1998
191998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20