Παρακολούθηση
Byron Wallace
Byron Wallace
Associate Professor, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ccs.neu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A sensitivity analysis of (and practitioners' guide to) convolutional neural networks for sentence classification
Y Zhang, B Wallace
arXiv preprint arXiv:1510.03820, 2015
191122015
Attention is Not Explanation
S Jain, B Wallace
arXiv preprint arXiv:1902.00264, 2019
14212019
Closing the gap between methodologists and end-users: R as a computational back-end
BC Wallace, IJ Dahabreh, TA Trikalinos, J Lau, P Trow, CH Schmid
Journal of statistical software 49, 1-15, 2012
10742012
Meta-Analyst: software for meta-analysis of binary, continuous and diagnostic data
BC Wallace, CH Schmid, J Lau, TA Trikalinos
BMC medical research methodology 9 (1), 80, 2009
6422009
Deploying an interactive machine learning system in an evidence-based practice center: abstrackr
BC Wallace, K Small, CE Brodley, J Lau, TA Trikalinos
Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT symposium on International health …, 2012
6092012
ERASER: A benchmark to evaluate rationalized NLP models
J DeYoung, S Jain, NF Rajani, E Lehman, C Xiong, R Socher, ...
arXiv preprint arXiv:1911.03429, 2019
5642019
Living systematic review: 1. Introduction—the why, what, when, and how
JH Elliott, A Synnot, T Turner, M Simmonds, EA Akl, S McDonald, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 23-30, 2017
5522017
Toward systematic review automation: a practical guide to using machine learning tools in research synthesis
IJ Marshall, BC Wallace
Systematic reviews 8, 1-10, 2019
3902019
Semi-automated screening of biomedical citations for systematic reviews
BC Wallace, TA Trikalinos, J Lau, C Brodley, CH Schmid
BMC bioinformatics 11 (1), 55, 2010
3722010
OpenMEE: Intuitive, open‐source software for meta‐analysis in ecology and evolutionary biology
BC Wallace, MJ Lajeunesse, G Dietz, IJ Dahabreh, TA Trikalinos, ...
Methods in Ecology and Evolution 8 (8), 941-947, 2017
3382017
Living systematic reviews: 2. Combining human and machine effort
J Thomas, A Noel-Storr, I Marshall, B Wallace, S McDonald, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 31-37, 2017
3102017
Modelling context with user embeddings for sarcasm detection in social media
S Amir, BC Wallace, H Lyu, PCMJ Silva
arXiv preprint arXiv:1607.00976, 2016
3002016
Machine learning for identifying randomized controlled trials: an evaluation and practitioner's guide
IJ Marshall, A Noel‐Storr, J Kuiper, J Thomas, BC Wallace
Research synthesis methods 9 (4), 602-614, 2018
2942018
RobotReviewer: evaluation of a system for automatically assessing bias in clinical trials
IJ Marshall, J Kuiper, BC Wallace
Journal of the American Medical Informatics Association, 2015
2682015
Class Imbalance, Redux
BC Wallace, K Small, CE Brodley, TA Trikalinos
Data Mining (ICDM), 2011 IEEE 11th International Conference on, 754-763, 2011
2522011
Living systematic reviews: 4. Living guideline recommendations
EA Akl, JJ Meerpohl, J Elliott, LA Kahale, HJ Schünemann, T Agoritsas, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 47-53, 2017
2422017
A corpus with multi-level annotations of patients, interventions and outcomes to support language processing for medical literature
B Nye, JJ Li, R Patel, Y Yang, IJ Marshall, A Nenkova, BC Wallace
Proceedings of the conference. Association for Computational Linguistics …, 2018
2322018
Neural information retrieval: At the end of the early years
KD Onal, Y Zhang, IS Altingovde, MM Rahman, P Karagoz, A Braylan, ...
Information Retrieval Journal 21, 111-182, 2018
213*2018
The COPD genetic association compendium: a comprehensive online database of COPD genetic associations
PJ Castaldi, MH Cho, M Cohn, F Langerman, S Moran, N Tarragona, ...
Human molecular genetics 19 (3), 526-534, 2010
1902010
Active Discriminative Text Representation Learning.
Y Zhang, M Lease, BC Wallace
AAAI, 3386-3392, 2017
1862017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20