Παρακολούθηση
Giuseppe Pirlo
Giuseppe Pirlo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic signature verification: The state of the art
D Impedovo, G Pirlo
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2008
7472008
Automatic bankcheck processing: A new engineered system
G Dimauro, S Impedovo, G Pirlo, A Salzo
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 11 …, 1997
1381997
A perspective analysis of handwritten signature technology
M Diaz, MA Ferrer, D Impedovo, MI Malik, G Pirlo, R Plamondon
Acm Computing Surveys (Csur) 51 (6), 1-39, 2019
1352019
Machine learning applications on agricultural datasets for smart farm enhancement
F Balducci, D Impedovo, G Pirlo
Machines 6 (3), 38, 2018
1292018
A new technique for fast number comparison in the residue number system
G Dimauro, S Impedovo, G Pirlo
IEEE transactions on computers 42 (5), 608-612, 1993
1281993
Recent advancements in automatic signature verification
G Dimauro, S Impedovo, MG Lucchese, R Modugno, G Pirlo
Ninth International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, 179-184, 2004
1242004
Segmentation of numeric strings
G Congedo, G Dimauro, S Impedovo, G Pirlo
Proceedings of 3rd International Conference on Document Analysis and …, 1995
1211995
A multi-expert signature verification system for bankcheck processing
G Dimauro, S Impedovo, G Pirlo, A Salzo
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 11 …, 1997
991997
Handwritten signature verification: New advancements and open issues
D Impedovo, G Pirlo, R Plamondon
2012 International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, 367-372, 2012
922012
Handwriting analysis to support neurodegenerative diseases diagnosis: A review
C De Stefano, F Fontanella, D Impedovo, G Pirlo, AS di Freca
Pattern Recognition Letters 121, 37-45, 2019
902019
Dynamic handwriting analysis for the assessment of neurodegenerative diseases: a pattern recognition perspective
D Impedovo, G Pirlo
IEEE reviews in biomedical engineering 12, 209-220, 2018
862018
E-learning platforms in the Italian Universities: the technological solutions at the University of Bari
S Campanella, G Dimauro, A Ferrante, D Impedovo, S Impedovo, ...
WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education 5 (1), 12-19, 2008
862008
Verification of handwritten signatures: an overview
S Impedovo, G Pirlo
14th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2007 …, 2007
762007
Component-oriented algorithms for signature verification
G Dimauro, S Impedovo, G Pirlo
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 8 …, 1994
731994
Zoning methods for handwritten character recognition: A survey
D Impedovo, G Pirlo
Pattern Recognition 47 (3), 969-981, 2014
692014
Analysis of stability in hand-written dynamic signatures
G Dimauro, S Impedovo, R Modugno, G Pirlo, L Sarcinella
Proceedings Eighth International Workshop on Frontiers in Handwriting …, 2002
632002
Selection of reference signatures for automatic signature verification
V Di Lecce, G Dimauro, A Guerriero, S Impedovo, G Pirlo, A Salzo, ...
Proceedings of the Fifth International Conference on Document Analysis and …, 1999
631999
Multi-Expert Verification of Hand-Written Signatures.
L Bovino, S Impedovo, G Pirlo, L Sarcinella
ICDAR 3, 932-936, 2003
592003
Algorithms for signature verification
G Pirlo
Fundamentals in Handwriting Recognition, 435-454, 1994
591994
Dynamically enhanced static handwriting representation for Parkinson’s disease detection
M Diaz, MA Ferrer, D Impedovo, G Pirlo, G Vessio
Pattern Recognition Letters 128, 204-210, 2019
572019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20