Παρακολούθηση
Gordon W. Holtgrieve
Gordon W. Holtgrieve
Associate Professor, University of Washington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uw.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A coherent signature of anthropogenic nitrogen deposition to remote watersheds of the northern hemisphere
GW Holtgrieve, DE Schindler, WO Hobbs, PR Leavitt, EJ Ward, L Bunting, ...
Science 334 (6062), 1545-1548, 2011
3782011
Physical controls on carbon dioxide transfer velocity and flux in low‐gradient river systems and implications for regional carbon budgets
SR Alin, M de Fátima FL Rasera, CI Salimon, JE Richey, GW Holtgrieve, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 116 (G1), 2011
3142011
Animating the carbon cycle
OJ Schmitz, PA Raymond, JA Estes, WA Kurz, GW Holtgrieve, ME Ritchie, ...
Ecosystems 17, 344-359, 2014
2282014
Designing river flows to improve food security futures in the Lower Mekong Basin
JL Sabo, A Ruhi, GW Holtgrieve, V Elliott, ME Arias, PB Ngor, ...
Science 358 (6368), eaao1053, 2017
2232017
Impacts of hydropower and climate change on drivers of ecological productivity of Southeast Asia's most important wetland
ME Arias, TA Cochrane, M Kummu, H Lauri, GW Holtgrieve, J Koponen, ...
Ecological Modelling 272, 252-263, 2014
2162014
Simultaneous quantification of aquatic ecosystem metabolism and reaeration using a Bayesian statistical model of oxygen dynamics
GW Holtgrieve, DE Schindler, TA Branch, ZT A'mar
Limnology and Oceanography 55 (3), 1047-1063, 2010
2042010
Biotic control of stream fluxes: spawning salmon drive nutrient and matter export
JW Moore, DE Schindler, JL Carter, J Fox, J Griffiths, GW Holtgrieve
Ecology 88 (5), 1278-1291, 2007
1562007
Marine‐derived nutrients, bioturbation, and ecosystem metabolism: reconsidering the role of salmon in streams
GW Holtgrieve, DE Schindler
Ecology 92 (2), 373-385, 2011
1442011
Habitat structure determines resource use by zooplankton in temperate lakes
TB Francis, DE Schindler, GW Holtgrieve, ER Larson, MD Scheuerell, ...
Ecology letters 14 (4), 364-372, 2011
1412011
A fatty acid based Bayesian approach for inferring diet in aquatic consumers
AWE Galloway, MT Brett, GW Holtgrieve, EJ Ward, AP Ballantyne, ...
PloS one 10 (6), e0129723, 2015
922015
Large predators and biogeochemical hotspots: brown bear (Ursus arctos) predation on salmon alters nitrogen cycling in riparian soils
GW Holtgrieve, DE Schindler, PK Jewett
Ecological Research 24, 1125-1135, 2009
882009
Temperature‐associated population diversity in salmon confers benefits to mobile consumers
CP Ruff, DE Schindler, JB Armstrong, KT Bentley, GT Brooks, ...
Ecology 92 (11), 2073-2084, 2011
822011
Variations in soil N cycling and trace gas emissions in wet tropical forests
GW Holtgrieve, PK Jewett, PA Matson
Oecologia 146, 584-594, 2006
802006
Negligible cycling of terrestrial carbon in many lakes of the arid circumpolar landscape
MJ Bogard, CD Kuhn, SE Johnston, RG Striegl, GW Holtgrieve, ...
Nature Geoscience 12 (3), 180-185, 2019
782019
Simulated eutrophication and browning alters zooplankton nutritional quality and determines juvenile fish growth and survival
SJ Taipale, KK Kahilainen, GW Holtgrieve, ET Peltomaa
Ecology and Evolution 8 (5), 2671-2687, 2018
772018
Centennial-scale fluctuations and regional complexity characterize Pacific salmon population dynamics over the past five centuries
LA Rogers, DE Schindler, PJ Lisi, GW Holtgrieve, PR Leavitt, L Bunting, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (5), 1750-1755, 2013
742013
Food webs and the sustainability of indiscriminate fisheries
KS McCann, G Gellner, BC McMeans, T Deenik, G Holtgrieve, N Rooney, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73 (4), 656-665, 2016
722016
Quantitative estimates of isopod resource utilization using a Bayesian fatty acid mixing model
AWE Galloway, ME Eisenlord, MN Dethier, GW Holtgrieve, MT Brett
Marine Ecology Progress Series 507, 219-232, 2014
712014
Seasonal increases in fish trophic niche plasticity within a flood‐pulse river ecosystem (Tonle Sap Lake, Cambodia)
T Pool, G Holtgrieve, V Elliott, K McCann, B McMeans, N Rooney, A Smits, ...
Ecosphere 8 (7), e01881, 2017
692017
Maintaining perspective of ongoing environmental change in the Mekong floodplains
ME Arias, GW Holtgrieve, PB Ngor, TD Dang, T Piman
Current Opinion in Environmental Sustainability 37, 1-7, 2019
582019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20