Παρακολούθηση
Xavi Marti
Xavi Marti
Institute of Physics - Czech Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fzu.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Antiferromagnetic spintronics
T Jungwirth, X Marti, P Wadley, J Wunderlich
Nature nanotechnology 11 (3), 231-241, 2016
16962016
Room-temperature antiferromagnetic memory resistor
RR X Marti, I Fina, C Frontera, Jian Liu, P Wadley, Qing He, RJ Paull, JD ...
Nature materials 13 (4), 367-374, 2014
6332014
A spin-valve-like magnetoresistance of an antiferromagnet-based tunnel junction
BG Park, J Wunderlich, X Martí, V Holý, Y Kurosaki, M Yamada, ...
Nature materials 10 (5), 347-351, 2011
5732011
The multiple directions of antiferromagnetic spintronics
T Jungwirth, J Sinova, A Manchon, X Marti, J Wunderlich, C Felser
Nature Physics 14 (3), 200-203, 2018
3802018
Electric-field control of exchange bias in multiferroic epitaxial heterostructures
V Laukhin, V Skumryev, X Martí, D Hrabovsky, F Sánchez, ...
Physical review letters 97 (22), 227201, 2006
3732006
Multiple-stable anisotropic magnetoresistance memory in antiferromagnetic MnTe
D Kriegner, K Výborný, K Olejník, H Reichlová, V Novák, X Marti, ...
Nature communications 7 (1), 11623, 2016
1862016
Antiferromagnetic CuMnAs multi-level memory cell with microelectronic compatibility
K Olejník, V Schuler, X Martí, V Novák, Z Kašpar, P Wadley, RP Campion, ...
Nature communications 8 (1), 15434, 2017
1692017
Anisotropic magnetoresistance in an antiferromagnetic semiconductor
RR I Fina, X Marti, D Yi, J Liu, JH Chu, C Rayan-Serrao, S Suresha, AB Shick ...
Nature communications 5, 2014
1622014
Magnetization reversal by electric-field decoupling of magnetic and ferroelectric domain walls in multiferroic-based heterostructures
JF Vassil Skumryev, V Laukhin, I Fina, X Martí, F Sánchez, M Gospodinov
Physical review letters 106 (5), 057206, 2011
1482011
Room-temperature negative capacitance in a ferroelectric–dielectric superlattice heterostructure
W Gao, A Khan, X Marti, C Nelson, C Serrao, J Ravichandran, R Ramesh, ...
Nano letters 14 (10), 5814-5819, 2014
1462014
Tetragonal phase of epitaxial room-temperature antiferromagnet CuMnAs
P Wadley, V Novák, RP Campion, C Rinaldi, X Martí, H Reichlová, ...
Nature communications 4 (1), 2322, 2013
1462013
Nonferroelectric contributions to the hysteresis cycles in manganite thin films: A comparative study of measurement techniques
I Fina, L Fàbrega, E Langenberg, X Martí, F Sánchez, M Varela, ...
Journal of Applied Physics 109 (7), 074105, 2011
1152011
Skin layer of BiFeO 3 single crystals
GC Xavi Martí, Pilar Ferrer, Julia Herrero-Albillos, Jackeline Narvaez ...
Physical Review Letters 106 (23), 236101, 2011
101*2011
Epitaxy-distorted spin-orbit Mott insulator in Sr 2 IrO 4 thin films
CR Serrao, J Liu, JT Heron, G Singh-Bhalla, A Yadav, SJ Suresha, ...
Physical Review B 87 (8), 085121, 2013
982013
Electrical Measurement of Antiferromagnetic Moments in Exchange-Coupled Stacks
X Martí, BG Park, J Wunderlich, H Reichlová, Y Kurosaki, M Yamada, ...
Physical review letters 108 (1), 017201, 2012
972012
Surface phase transitions in BiFeO 3 below room temperature
R Jarrier, X Marti, J Herrero-Albillos, P Ferrer, R Haumont, P Gemeiner, ...
Physical Review B 85 (18), 184104, 2012
832012
Demonstration of molecular beam epitaxy and a semiconducting band structure for I-Mn-V compounds
T Jungwirth, V Novák, X Martí, M Cukr, F Máca, AB Shick, J Mašek, ...
Physical Review B 83 (3), 035321, 2011
792011
Strain-induced nonsymmorphic symmetry breaking and removal of Dirac semimetallic nodal line in an orthoperovskite iridate
J Liu, D Kriegner, L Horak, D Puggioni, CR Serrao, R Chen, D Yi, ...
Physical Review B 93 (8), 085118, 2016
782016
Room-temperature antiferromagnetism in CuMnAs
F Máca, J Mašek, O Stelmakhovych, X Martí, H Reichlová, K Uhlířová, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 324 (8), 1606-1612, 2012
772012
Storing magnetic information in IrMn/MgO/Ta tunnel junctions via field-cooling
D Petti, E Albisetti, H Reichlová, J Gazquez, M Varela, M Molina-Ruiz, ...
Applied Physics Letters 102 (19), 192404, 2013
742013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20