Παρακολούθηση
Maria Vasilopoulou
Maria Vasilopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imel.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of hydrogenation and oxygen vacancies on molybdenum oxides work function and gap states for application in organic optoelectronics
M Vasilopoulou, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, S Kennou, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (39), 16178-16187, 2012
3802012
Perovskite light-emitting diodes
A Fakharuddin, MK Gangishetty, M Abdi-Jalebi, SH Chin, ...
Nature Electronics 5 (4), 203-216, 2022
2712022
Hydrogenated under-stoichiometric tungsten oxide anode interlayers for efficient and stable organic photovoltaics
M Vasilopoulou, A Soultati, DG Georgiadou, T Stergiopoulos, LC Palilis, ...
Journal of Materials Chemistry A 2 (6), 1738-1749, 2014
1902014
Passivation and process engineering approaches of halide perovskite films for high efficiency and stability perovskite solar cells
AR bin Mohd Yusoff, M Vasilopoulou, DG Georgiadou, LC Palilis, A Abate, ...
Energy & Environmental Science 14 (5), 2906-2953, 2021
1632021
Advances in solution-processed near-infrared light-emitting diodes
M Vasilopoulou, A Fakharuddin, FP García de Arquer, DG Georgiadou, ...
Nature Photonics 15 (9), 656-669, 2021
1252021
Molecular materials as interfacial layers and additives in perovskite solar cells
M Vasilopoulou, A Fakharuddin, AG Coutsolelos, P Falaras, P Argitis, ...
Chemical Society Reviews 49 (13), 4496-4526, 2020
1242020
Old metal oxide clusters in new applications: spontaneous reduction of Keggin and Dawson polyoxometalate layers by a metallic electrode for improving efficiency in organic …
M Vasilopoulou, AM Douvas, LC Palilis, S Kennou, P Argitis
Journal of the American Chemical Society 137 (21), 6844-6856, 2015
1222015
Roadmap on organic–inorganic hybrid perovskite semiconductors and devices
L Schmidt-Mende, V Dyakonov, S Olthof, F Ünlü, KMT Lê, S Mathur, ...
Apl Materials 9 (10), 2021
1152021
Reduction of Tungsten Oxide: A Path Towards Dual Functionality Utilization for Efficient Anode and Cathode Interfacial Layers in Organic Light‐Emitting Diodes
M Vasilopoulou, LC Palilis, DG Georgiadou, AM Douvas, P Argitis, ...
Advanced Functional Materials 21 (8), 1489-1497, 2011
1132011
Intrinsic Defects and H Doping in WO3
J Zhu, M Vasilopoulou, D Davazoglou, S Kennou, A Chroneos, ...
Scientific Reports 7 (1), 40882, 2017
912017
Annealing-free highly crystalline solution-processed molecular metal oxides for efficient single-junction and tandem polymer solar cells
M Vasilopoulou, E Polydorou, AM Douvas, LC Palilis, S Kennou, P Argitis
Energy & Environmental Science 8 (8), 2448-2463, 2015
832015
Solution processable tungsten polyoxometalate as highly effective cathode interlayer for improved efficiency and stability polymer solar cells
LC Palilis, M Vasilopoulou, AM Douvas, DG Georgiadou, S Kennou, ...
Solar energy materials and solar cells 114, 205-213, 2013
792013
Fiber‐shaped electronic devices
A Fakharuddin, H Li, F Di Giacomo, T Zhang, N Gasparini, AY Elezzabi, ...
Advanced Energy Materials 11 (34), 2101443, 2021
752021
Efficient colloidal quantum dot light-emitting diodes operating in the second near-infrared biological window
M Vasilopoulou, HP Kim, BS Kim, M Papadakis, AE Ximim Gavim, ...
Nature Photonics 14 (1), 50-56, 2020
742020
Surface passivation effect by fluorine plasma treatment on ZnO for efficiency and lifetime improvement of inverted polymer solar cells
E Polydorou, A Zeniou, D Tsikritzis, A Soultati, I Sakellis, S Gardelis, ...
Journal of Materials Chemistry A 4 (30), 11844-11858, 2016
722016
Atomic‐Layer‐Deposited Aluminum and Zirconium Oxides for Surface Passivation of TiO2 in High‐Efficiency Organic Photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, A Soultati, N Boukos, S Gardelis, ...
Advanced Energy Materials 4 (15), 1400214, 2014
712014
High efficiency blue organic light-emitting diodes with below-bandgap electroluminescence
M Vasilopoulou, AR Mohd Yusoff, M Daboczi, J Conforto, AEX Gavim, ...
Nature communications 12 (1), 4868, 2021
682021
Barrierless hole injection through sub-bandgap occupied states in organic light emitting diodes using substoichiometric MoOx anode interfacial layer
M Vasilopoulou, LC Palilis, DG Georgiadou, S Kennou, I Kostis, ...
Applied Physics Letters 100 (1), 2012
682012
Solution‐processed hydrogen molybdenum bronzes as highly conductive anode interlayers in efficient organic photovoltaics
A Soultati, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, T Bein, JM Feckl, ...
Advanced Energy Materials 4 (3), 1300896, 2014
662014
High performance organic light emitting diodes using substoichiometric tungsten oxide as efficient hole injection layer
M Vasilopoulou, G Papadimitropoulos, LC Palilis, DG Georgiadou, ...
Organic Electronics 13 (5), 796-806, 2012
662012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20