Παρακολούθηση
Paul Watson
Paul Watson
Professor of Computer Science, Newcastle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The design and implementation of Grid database services in OGSA‐DAI
M Antonioletti, M Atkinson, R Baxter, A Borley, NP Chue Hong, B Collins, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 17 (2‐4), 357-376, 2005
5062005
An efficient garbage collection scheme for parallel computer architectures
P Watson, I Watson
International Conference on Parallel Architectures and Languages Europe, 432-443, 1987
1821987
Provenance of e-Science Experiments - Experience from Bioinformatics
M Greenwood, C Goble, R Stevens, J Zhao, M Addis, D Marvin, L Moreau, ...
Proceedings of the UK e-Science Programme All Hands Conference, 223-226, 2003
1532003
Distributed query processing on the grid
J Smith, A Gounaris, P Watson, NW Paton, AAA Fernandes, R Sakellariou
International Workshop on Grid Computing, 279-290, 2002
1492002
Web Service Grids: an evolutionary approach
M Atkinson, D DeRoure, A Dunlop, G Fox, P Henderson, T Hey, N Paton, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 17 (2‐4), 377-389, 2005
1442005
Databases and the Grid
P Watson
Berman et al.[2] 138, 363-384, 2003
1312003
Service-based distributed querying on the grid
MN Alpdemir, A Mukherjee, NW Paton, P Watson, AAA Fernandes, ...
International Conference on Service-Oriented Computing, 467-482, 2003
1202003
Developing cloud applications using the e-Science Central platform
H Hiden, S Woodman, P Watson, J Cala
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2013
1152013
A Multi-Level Security Model for Partitioning Workflows over Federated Clouds
P Watson
Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 IEEE Third …, 2011
1052011
OGSA-DQP: A service for distributed querying on the grid
MN Alpdemir, A Mukherjee, A Gounaris, NW Paton, P Watson, ...
International Conference on Extending Database Technology, 858-861, 2004
982004
Cloud Computing for e-Science with CARMEN
P Watson, P Lord, F Gibson, P Periorellis, G Pitsilis
Proceedings of the 2nd Iberian Grid Infrastructure Conference Proceedings …, 2008
942008
Database access and integration services on the grid
NW Paton, MP Atkinson, V Dialani, D Pearson, T Storey, P Watson
Manchester University, 2002
912002
The design and implementation of OGSA-DQP: A service-based distributed query processor
S Lynden, A Mukherjee, AC Hume, AAA Fernandes, NW Paton, ...
Future Generation Computer Systems 25 (3), 224-236, 2009
902009
Flagship: a parallel architecture for declarative programming
I Watson, V Woods, P Watson, R Banach, M Greenberg, J Sargeant
[1988] The 15th Annual International Symposium on Computer Architecture …, 1988
871988
Cost effective, reliable and secure workflow deployment over federated clouds
Z Wen, J Cała, P Watson, A Romanovsky
IEEE Transactions on Services Computing 10 (6), 929-941, 2016
862016
The next grand challenges: Integrating the Internet of Things and data science
R Ranjan, O Rana, S Nepal, M Yousif, P James, Z Wen, S Barr, P Watson, ...
IEEE Cloud Computing 5 (3), 12-26, 2018
842018
Evaluating functional programs on the FLAGSHIP machine
P Watson, I Watson
Conference on Functional Programming Languages and Computer Architecture, 80-97, 1987
681987
Grid database access and integration: Requirements and functionalities
MP Atkinson, V Dialani, L Guy, I Narang, NW Paton, D Pearson, T Storey, ...
Global Grid Forum, Lemont, Illinois, USA, GFD-I 13, 2003
662003
Ogsa-dqp: A service-based distributed query processor for the grid
MN Alpdemir, A Mukherjee, NW Paton, P Watson, AA Fernandes, ...
Proc. of UK e-Science All Hands Meeting Nottingham, 2003
642003
Provenance and data differencing for workflow reproducibility analysis
P Missier, S Woodman, H Hiden, P Watson
Concurrency and Computation: Practice and Experience 28 (4), 995-1015, 2013
612013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20