Παρακολούθηση
Elisavet Renieri
Elisavet Renieri
University of Crete - Faculty of Medicine, Centre of Toxicology Science & Research (CTSAR) Voutes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of heavy metals on fish larvae deformities: a review
DG Sfakianakis, E Renieri, M Kentouri, AM Tsatsakis
Environmental research 137, 246-255, 2015
5262015
Overview of cadmium thyroid disrupting effects and mechanisms
A Buha, V Matovic, B Antonijevic, Z Bulat, M Curcic, EA Renieri, ...
International Journal of Molecular Sciences 19 (5), 1501, 2018
1982018
Risk assessment scenarios of children’s exposure to aflatoxin M1 residues in different milk types from the Greek market
IN Tsakiris, MN Tzatzarakis, AK Alegakis, MI Vlachou, EA Renieri, ...
Food and chemical toxicology 56, 261-265, 2013
1432013
Toxic-metal-induced alteration in miRNA expression profile as a proposed mechanism for disease development
DR Wallace, YM Taalab, S Heinze, B Tariba Lovaković, A Pizent, ...
Cells 9 (4), 901, 2020
1192020
Cadmium, lead and mercury in muscle tissue of gilthead seabream and seabass: Risk evaluation for consumers
EA Renieri, IV Safenkova, AΚ Alegakis, ES Slutskaya, V Kokaraki, ...
Food and chemical toxicology 124, 439-449, 2019
1002019
Oxidative stress in methylmercury-induced cell toxicity
A Antunes dos Santos, B Ferrer, F Marques Gonçalves, AM Tsatsakis, ...
Toxics 6 (3), 47, 2018
972018
Nonlinear responses to waterborne cadmium exposure in zebrafish. An in vivo study
EA Renieri, DG Sfakianakis, AA Alegakis, IV Safenkova, A Buha, ...
Environmental research 157, 173-181, 2017
972017
Cd, Pb and Hg biomonitoring in fish of the Mediterranean region and risk estimations on fish consumption
EA Renieri, AK Alegakis, M Kiriakakis, M Vinceti, E Ozcagli, MF Wilks, ...
Toxics 2 (3), 417-442, 2014
852014
Heavy metal and pesticide levels in dairy products: Evaluation of human health risk
V Năstăsescu, M Mititelu, M Goumenou, AO Docea, E Renieri, DI Udeanu, ...
Food and Chemical Toxicology 146, 111844, 2020
692020
Indicator PCBs in farmed and wild fish in Greece-Risk assessment for the Greek population
EA Renieri, M Goumenou, DA Kardonsky, VV Veselov, AΚ Alegakis, ...
Food and chemical toxicology 127, 260-269, 2019
512019
Long-term effects of chromium on morphological and immunological parameters of Wistar rats
AV Karaulov, EA Renieri, AI Smolyagin, IV Mikhaylova, AA Stadnikov, ...
Food and chemical toxicology 133, 110748, 2019
462019
Overview of the effects of chemical mixtures with endocrine disrupting activity in the context of real‑life risk simulation (RLRS): An integrative approach
D Margina, GM Nițulescu, A Ungurianu, R Mesnage, M Goumenou, ...
World Academy of Sciences Journal 1 (4), 157-164, 2019
452019
Rapid method for the simultaneous determination of DDTs and PCBs in hair of children by headspace solid phase microextraction and gas chromatography‐mass spectrometry (HSSPME …
MN Tzatzarakis, EG Barbounis, MP Kavvalakis, E Vakonaki, E Renieri, ...
Drug Testing and Analysis 6 (S1), 85-92, 2014
402014
A novel nutraceutical formulation can improve motor activity and decrease the stress level in a murine model of middle-age animals
D Tsoukalas, O Zlatian, M Mitroi, E Renieri, A Tsatsakis, BN Izotov, ...
Journal of Clinical Medicine 10 (4), 624, 2021
342021
Reversal of brain aging by targeting telomerase: A nutraceutical approach
D Tsoukalas, AM Buga, AO Docea, E Sarandi, R Mitrut, E Renieri, ...
International Journal of Molecular Medicine 48 (5), 1-11, 2021
322021
Effects of carbon and silicon nanotubes and carbon nanofibers on marine microalgae Heterosigma akashiwo
KS Pikula, AM Zakharenko, VV Chaika, AA Vedyagin, TY Orlova, ...
Environmental research 166, 473-480, 2018
322018
Τelomerase inhibitors and activators in aging and cancer: A systematic review
P Fragkiadaki, E Renieri, K Kalliantasi, E Kouvidi, E Apalaki, E Vakonaki, ...
Mol. Med. Rep. 25, 1–11 https://doi.org/10.3892/mmr.2022.12674, 2022
292022
Multiresidue analysis of insecticides and fungicides in apples from the Greek market. Applying an alternative approach for risk assessment
M Tzatzarakis, M Kokkinakis, E Renieri, M Goumenou, M Kavvalakis, ...
Food and chemical toxicology 140, 111262, 2020
292020
Role of telomere length in human carcinogenesis
A Tsatsakis, T Oikonomopoulou, TK Nikolouzakis, E Vakonaki, ...
International Journal of Oncology 63 (1), 1-24, 2023
142023
Sperm telomere length: Diagnostic and prognostic biomarker in male infertility
S Amir, E Vakonaki, K Tsiminikaki, MN Tzatzarakis, V Michopoulou, ...
World Academy of Sciences Journal 1 (6), 259-263, 2019
112019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20