Παρακολούθηση
James Bergstra
James Bergstra
Principal Engineer, Ocado Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ocado.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Random search for hyper-parameter optimization
J Bergstra, Y Bengio
Journal of Machine Learning Research 13, 281-305, 2012
120992012
Algorithms for hyper-parameter optimization
J Bergstra, R Bardenet, Y Bengio, B Kégl
Advances in neural information processing systems 24, 2011
61142011
Theano: a CPU and GPU math expression compiler
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
Proceedings of the Python for Scientific Computing Conference (SciPy), 2010
2859*2010
Making a Science of Model Search: Hyperparameter Optimization in Hundreds of Dimensions for Vision Architectures
J Bergstra, D Yamins, DD Cox
Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2013
28522013
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
19982013
Theano: new features and speed improvements
F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, J Bergstra, I Goodfellow, A Bergeron, ...
arXiv preprint arXiv:1211.5590, 2012
16992012
An empirical evaluation of deep architectures on problems with many factors of variation
H Larochelle, D Erhan, A Courville, J Bergstra, Y Bengio
Proceedings of the 24th international conference on Machine learning, 473-480, 2007
14002007
Hyperopt: A Python Library for Optimizing the Hyperparameters of Machine Learning Algorithms
J Bergstra, D Yamins, DD Cox
Proceedings of the 12th Python in Science Conference, 13 - 20, 2013
9442013
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
9162016
Hyperopt: a python library for model selection and hyperparameter optimization
J Bergstra, B Komer, C Eliasmith, D Yamins, DD Cox
Computational Science & Discovery 8 (1), 014008, 2015
8542015
Nengo: a Python tool for building large-scale functional brain models
T Bekolay, J Bergstra, E Hunsberger, T DeWolf, TC Stewart, ...
Frontiers in neuroinformatics 7, 48, 2014
5492014
Towards an empirical foundation for assessing bayesian optimization of hyperparameters
K Eggensperger, M Feurer, F Hutter, J Bergstra, J Snoek, H Hoos, ...
NIPS workshop on Bayesian Optimization in Theory and Practice 10 (3), 2013
4582013
Hyperopt-Sklearn: Automatic Hyperparameter Configuration for Scikit-Learn.
B Komer, J Bergstra, C Eliasmith
Scipy, 32-37, 2014
4232014
Aggregate features and ADABOOST for music classification
J Bergstra, N Casagrande, D Erhan, D Eck, B Kégl
Machine learning 65, 473-484, 2006
4022006
Pylearn2: a machine learning research library
IJ Goodfellow, D Warde-Farley, P Lamblin, V Dumoulin, M Mirza, ...
arXiv preprint arXiv:1308.4214, 2013
3642013
Theano: Deep learning on gpus with python
J Bergstra, F Bastien, O Breuleux, P Lamblin, R Pascanu, O Delalleau, ...
NIPS 2011, BigLearning Workshop, Granada, Spain 3 (0), 2011
3642011
Unsupervised and transfer learning challenge: a deep learning approach
G Mesnil, Y Dauphin, X Glorot, S Rifai, Y Bengio, I Goodfellow, E Lavoie, ...
Proceedings of ICML Workshop on Unsupervised and Transfer Learning, 97-110, 2012
2852012
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2102016
Benchmarking reinforcement learning algorithms on real-world robots
AR Mahmood, D Korenkevych, G Vasan, W Ma, J Bergstra
Conference on robot learning, 561-591, 2018
1902018
A spike and slab restricted Boltzmann machine
A Courville, J Bergstra, Y Bengio
Proceedings of the fourteenth international conference on artificial …, 2011
1342011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20