Παρακολούθηση
Chris Eliasmith
Chris Eliasmith
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural engineering: Computation, representation, and dynamics in neurobiological systems
C Eliasmith, CH Anderson
MIT press, 2003
11642003
A large-scale model of the functioning brain
C Eliasmith, TC Stewart, X Choo, T Bekolay, T DeWolf, Y Tang, ...
science 338 (6111), 1202-1205, 2012
10472012
Hyperopt: a python library for model selection and hyperparameter optimization
J Bergstra, B Komer, C Eliasmith, D Yamins, DD Cox
Computational Science & Discovery 8 (1), 014008, 2015
8652015
How to build a brain: A neural architecture for biological cognition
C Eliasmith
OUP USA, 2013
8022013
Nengo: a Python tool for building large-scale functional brain models
T Bekolay, J Bergstra, E Hunsberger, T DeWolf, TC Stewart, ...
Frontiers in neuroinformatics 7, 48, 2014
5552014
Hyperopt-Sklearn: Automatic Hyperparameter Configuration for Scikit-Learn.
B Komer, J Bergstra, C Eliasmith
Scipy, 32-37, 2014
4332014
Spiking deep networks with LIF neurons
E Hunsberger, C Eliasmith
arXiv preprint arXiv:1510.08829, 2015
3162015
Integrating structure and meaning: A distributed model of analogical mapping
C Eliasmith, P Thagard
Cognitive Science 25 (2), 245-286, 2001
2372001
Braindrop: A mixed-signal neuromorphic architecture with a dynamical systems-based programming model
A Neckar, S Fok, BV Benjamin, TC Stewart, NN Oza, AR Voelker, ...
Proceedings of the IEEE 107 (1), 144-164, 2018
2172018
A unified approach to building and controlling spiking attractor networks
C Eliasmith
Neural computation 17 (6), 1276-1314, 2005
2162005
The third contender: A critical examination of the dynamicist theory of cognition
C Eliasmith
Philosophical Psychology 9 (4), 441-463, 1996
2131996
Benchmarking keyword spotting efficiency on neuromorphic hardware
P Blouw, X Choo, E Hunsberger, C Eliasmith
Proceedings of the 7th annual neuro-inspired computational elements workshop …, 2019
2092019
Legendre memory units: Continuous-time representation in recurrent neural networks
A Voelker, I Kajić, C Eliasmith
Advances in neural information processing systems 32, 2019
1882019
Training spiking deep networks for neuromorphic hardware
E Hunsberger, C Eliasmith
arXiv preprint arXiv:1611.05141, 2016
1792016
Is the brain a quantum computer?
A Litt, C Eliasmith, FW Kroon, S Weinstein, P Thagard
Cognitive Science 30 (3), 593-603, 2006
1742006
The use and abuse of large-scale brain models
C Eliasmith, O Trujillo
Current opinion in neurobiology 25, 1-6, 2014
1532014
A controlled attractor network model of path integration in the rat
J Conklin, C Eliasmith
Journal of computational neuroscience 18, 183-203, 2005
1452005
Moving beyond metaphors: Understanding the mind for what it is
C Eliasmith
The Journal of philosophy 100 (10), 493-520, 2003
1442003
Dynamic behaviour of a spiking model of action selection in the basal ganglia
TC Stewart, X Choo, C Eliasmith
Proceedings of the 10th international conference on cognitive modeling, 235-40, 2010
1432010
Deep networks for robust visual recognition
Y Tang, C Eliasmith
Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2010
1322010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20