Angelos P. Markopoulos
Angelos P. Markopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanotechnology and nanostructured materials: trends in carbon nanotubes
AG Mamalis, LOG Vogtländer, A Markopoulos
Precision Engineering 28 (1), 16-30, 2004
2822004
Artificial neural network models for the prediction of surface roughness in electrical discharge machining
AP Markopoulos, DE Manolakos, NM Vaxevanidis
Journal of intelligent Manufacturing 19 (3), 283-292, 2008
1652008
Finite element method in machining processes
AP Markopoulos
Springer Science & Business Media, 2012
1082012
Surface roughness prediction for the milling of Ti–6Al–4V ELI alloy with the use of statistical and soft computing techniques
NE Karkalos, NI Galanis, AP Markopoulos
Measurement 90, 25-35, 2016
912016
Gamification in engineering education and professional training
AP Markopoulos, A Fragkou, PD Kasidiaris, JP Davim
International Journal of Mechanical Engineering Education 43 (2), 118-131, 2015
902015
Thermal modelling of surface grinding using implicit finite element techniques
AG Mamalis, DE Manolakos, A Markopoulos, J Kunádrk, K Gyáni
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 21 (12), 929-934, 2003
842003
On the finite element modelling of high speed hard turning
AG Mamalis, J Kundrák, A Markopoulos, DE Manolakos
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 38 (5-6), 441-446, 2008
622008
Finishing of hardened boreholes: Grinding or hard cutting?
J Kundrák, AG Mamalis, A Markopoulos
Materials and Manufacturing Processes 19 (6), 979-993, 2004
592004
On the use of back propagation and radial basis function neural networks in surface roughness prediction
AP Markopoulos, S Georgiopoulos, DE Manolakos
Journal of Industrial Engineering International 12 (3), 389-400, 2016
582016
Environmentally friendly precision machining
J Kundrák, AG Mamalis, K Gyáni, A Markopoulos
Materials and Manufacturing Processes 21 (1), 29-37, 2006
582006
Effect of the workpiece material on the heat affected zones during grinding: a numerical simulation
AG Mamalis, J Kundrak, DE Manolakos, K Gyani, A Markopoulos, ...
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 22 (11-12 …, 2003
522003
A review on the readiness level and cyber-security challenges in Industry 4.0
N Benias, AP Markopoulos
2017 South Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2017
352017
Modelling and optimization of machining with the use of statistical methods and soft computing
AP Markopoulos, W Habrat, NI Galanis, NE Karkalos
Design of experiments in production engineering, 39-88, 2016
342016
Determination of Johnson-Cook material model parameters by an optimization approach using the fireworks algorithm
NE Karkalos, AP Markopoulos
Procedia Manufacturing 22, 107-113, 2018
222018
Analysis of the effect of feed on chip size ratio and cutting forces in face milling for various cutting speeds
J Kundrák, AP Markopoulos, T Makkai, I Deszpoth, A Nagy
Manufacturing Technology 18 (3), 431-438, 2018
202018
Cutting mechanics and analytical modeling
AP Markopoulos
Finite element method in machining processes, 11-27, 2013
202013
Artificial neural networks modeling of surface finish in electro-discharge machining of tool steels
A Markopoulos, NM Vaxevanidis, G Petropoulos, DE Manolakos
Engineering Systems Design and Analysis 42517, 847-854, 2006
202006
Influence of ball-burnishing process on surface topography parameters and tribological properties of hardened steel
A Dzierwa, AP Markopoulos
Machines 7 (1), 11, 2019
192019
Prediction of thrust force and cutting torque in drilling based on the response surface methodology
P Kyratsis, AP Markopoulos, N Efkolidis, V Maliagkas, K Kakoulis
Machines 6 (2), 24, 2018
172018
Experimental study on the influence of machining conditions on the quality of electrical discharge machined surfaces of aluminum alloy Al5052
AP Markopoulos, EL Papazoglou, P Karmiris-Obratański
Machines 8 (1), 12, 2020
162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20