Παρακολούθηση
Androniki Tamvakis
Androniki Tamvakis
Mathematician, Phd in Mathematical Ecology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mar.aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dirofilaria infections in dogs in different areas of Greece
A Diakou, K Emmanouil, A Tamvakis, N Strus
Parasites & Vectors 9, 2016
502016
Endoparasites and vector-borne pathogens in dogs from Greek islands: Pathogen distribution and zoonotic implications
A Diakou, A Di Cesare, S Morelli, M Colombo, L Halos, G Simonato, ...
PLoS Neglected Tropical Diseases 13 (5), e0007003, 2019
492019
Leishmania infection in rodents in Greece
I Tsakmakidis, K Angelopoulou, C Dovas, E Dokianakis, A Tamvakis, ...
Tropical Medicine & International Health 22 (12), 2017
352017
Anisakis spp. burden in Trachurus trachurus
J Tantanasi, A Diakou, A Tamvakis, IE Batjakas
Helminthologia 49, 16-20, 2012
232012
Effects of meteorological forcing on coastal eutrophication: Modeling with model trees
A Tamvakis, J Miritzis, G Tsirtsis, A Spyropoulou, S Spatharis
Estuarine, Coastal and Shelf Science 115, 210-217, 2012
172012
Leishmania infection in lagomorphs and minks in Greece
Ι Tsakmakidis, C Pavlou, Α Tamvakis, T Papadopoulos, V Christodoulou, ...
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 16, 100279, 2019
142019
Optimized classification predictions with a new index combining machine learning algorithms
A Tamvakis, CN Anagnostopoulos, G Tsirtsis, AD Niros, S Spatharis
International Journal on Artificial Intelligence Tools 27 (03), 1850012, 2018
112018
Optimizing biodiversity prediction from abiotic parameters
A Tamvakis, V Trygonis, J Miritzis, G Tsirtsis, S Spatharis
Environmental modelling & software 53, 112-120, 2014
92014
Optimizing voting classification using cluster analysis on medical diagnosis data
A Tamvakis, CN Anagnostopoulos, G Tsekouras, G Anastassopoulos
Proceedings of the 16th International Conference on Engineering Applications …, 2015
62015
Drivers of harmful algal blooms in coastal areas of Eastern Mediterranean: a machine learning methodological approach
A Tamvakis, G Tsirtsis, M Karydis, K Patsidis, GD Kokkoris
Mathematical biosciences and engineering 18 (5), 6484-6505, 2021
52021
A methodology to carry out voting classification tasks using a particle swarm optimization-based neuro-fuzzy competitive learning network
A Tamvakis, GE Tsekouras, A Rigos, C Kalloniatis, CN Anagnostopoulos, ...
Evolving Systems 8, 49-69, 2017
52017
Filarial infections in dogs in Cyprus, an apparently heartworm free island
P Kokkinos, D Dimzas, N Pantchev, A Tamvakis, J Balzer, A Diakou
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 18, 100330, 2019
42019
Integrated modelling in coastal lagoons watershed modelling, gulf of Gera case study
A Tamvakis, G Tsirtsis
Ditty project, 1-24, 2005
42005
The role of the sequential organ failure assessment score in evaluating the outcome in dogs with parvoviral enteritis
L Kalogianni, ZS Polizopoulou, G Kazakos, K Kontopoulou, ...
Research in Veterinary Science 150, 44-51, 2022
22022
Ticks, Fleas, and Harboured Pathogens from Dogs and Cats in Cyprus
A Diakou, D Sofroniou, B Paoletti, A Tamvakis, S Kolencik, D Dimzas, ...
Pathogens 11 (12), 1403, 2022
12022
Comparison of Adhesive Tape Impression Cytology, Hair Plucks, and Fungal Culture for the Diagnosis of Dermatophytosis in Dogs and Cats
P Bouza-Rapti, A Karafylia, A Tamvakis, R Farmaki
Veterinary Sciences 10 (3), 183, 2023
2023
Association of Paraoxonase-1 and NT-proBNP with Clinical, Clinico-Pathologic and Echocardiographic Variables in Dogs with Mitral Valve Disease
D Rammal, CK Koutinas, LV Athanasiou, M Tangalidi, CP Rubio, ...
Veterinary Sciences 10 (33), 12, 2023
2023
Predicting survival in dogs with parvoviral enteritis with urine biomarkers
L Kalogianni, Polizopoulou, Z S., G Kazakos, K Kontopoulou, ...
BSAVA Congress Proceedings 2022, 2022
2022
The Sequential Organ Failure Assessment score can predict the outcome in dogs with parvoviral enteritis
L Kalogianni, ZS Polizopoulou, G Kazakos, K Kontopoulou, ...
BSAVA Congress Proceedings 2022, 2022
2022
Predicting the abundance of Pseudo-nitzschia calliantha (Bacillariophyceae) using random forest technique
A Tamvaki, K Patsidis, G Tsirtsis, M Karydis, G Kokkoris
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20