Παρακολούθηση
Georgeta Salvan
Georgeta Salvan
apl. Prof., Institute of Physics, Technische Universität Chemnitz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.tu-chemnitz.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electronic and vibrational spectroscopies applied to organic/inorganic interfaces
DRT Zahn, GN Gavrila, G Salvan
Chemical reviews 107 (4), 1161-1232, 2007
1972007
Optical and magneto-optical study of nickel and cobalt ferrite epitaxial thin films and submicron structures
C Himcinschi, I Vrejoiu, G Salvan, M Fronk, A Talkenberger, DRT Zahn, ...
Journal of Applied Physics 113 (8), 084101, 2013
1012013
Fully Integrated Organic Nanocrystal Diode as High Performance Room Temperature NO2 Sensor
AR Jalil, H Chang, VK Bandari, P Robaschik, J Zhang, PF Siles, G Li, ...
Advanced Materials 28 (15), 2971-2977, 2016
652016
Optical properties and molecular orientation in organic thin films
M Friedrich, G Gavrila, C Himcinschi, TU Kampen, AY Kobitski, H Méndez, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 15 (38), S2699, 2003
632003
Study of the interaction of tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum (Alq3) with potassium using vibrational spectroscopy: Examination of possible isomerization upon K doping
Y Sakurai, Y Hosoi, H Ishii, Y Ouchi, G Salvan, A Kobitski, TU Kampen, ...
Journal of applied physics 96 (10), 5534-5542, 2004
622004
Deposition of thin films of a transition metal complex by spin coating
B Bräuer, DRT Zahn, T Rüffer, G Salvan
Chemical physics letters 432 (1-3), 226-229, 2006
532006
Monolayer grafting of aminosilane on magnetic nanoparticles: An efficient approach for targeted drug delivery system
RP Dhavale, PP Waifalkar, A Sharma, SC Sahoo, P Kollu, AD Chougale, ...
Journal of colloid and interface science 529, 415-425, 2018
522018
Determination of the Voigt constant of phthalocyanines by magneto-optical Kerr-effect spectroscopy
M Fronk, B Bräuer, J Kortus, OG Schmidt, DRT Zahn, G Salvan
Physical Review B 79 (23), 235305, 2009
502009
Influence of deposition temperature on the structure of 3, 4, 9, 10-perylene tetracarboxylic dianhydride thin films on H-passivated silicon probed by Raman spectroscopy
G Salvan, DA Tenne, A Das, TU Kampen, DRT Zahn
Organic Electronics 1 (1), 49-56, 2000
482000
Magnetic field influence on the molecular alignment of vanadyl phthalocyanine thin films
V Kolotovska, M Friedrich, DRT Zahn, G Salvan
Journal of crystal growth 291 (1), 166-174, 2006
402006
Determination of the Charge Transport Mechanisms in Ultra-Thin Copper Phthalocyanine Vertical Heterojunctions
CC Bof Bufon, C Vervacke, DJ Thurmer, M Fronk, G Salvan, S Lindner, ...
The Journal of Physical Chemistry C, 0
40
Carbon p electron ferromagnetism in silicon carbide
Y Wang, Y Liu, G Wang, W Anwand, CA Jenkins, E Arenholz, F Munnik, ...
Scientific reports 5 (1), 1-5, 2015
372015
Optical constants of 3, 4, 9, 10-perylenetetracarboxylic dianhydride films on silicon and gallium arsenide studied by spectroscopic ellipsometry
M Friedrich, T Wagner, G Salvan, S Park, TU Kampen, DRT Zahn
Applied Physics A 75 (4), 501-506, 2002
372002
Infrared spectroscopic study of the morphology of 3, 4, 9, 10-perylene tetracarboxylic dianhydride films grown on H-passivated Si (111)
R Scholz, M Friedrich, G Salvan, TU Kampen, DRT Zahn, T Frauenheim
Journal of Physics: Condensed Matter 15 (38), S2647, 2003
362003
Optical and magneto-optical properties of metal phthalocyanine and metal porphyrin thin films
T Birnbaum, T Hahn, C Martin, J Kortus, M Fronk, F Lungwitz, DRT Zahn, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 26 (10), 104201, 2014
352014
Synthesis, characterization and magnetic properties of new homotrinuclear copper (II) complexes
T Rüffer, B Bräuer, AK Powell, I Hewitt, G Salvan
Inorganica chimica acta 360 (11), 3475-3483, 2007
352007
Structural and optical studies on Nd doped ZnO thin films
TD Rani, K Tamilarasan, E Elangovan, S Leela, K Ramamurthi, ...
Superlattices and Microstructures 77, 325-332, 2015
332015
Electron paramagnetic resonance and density-functional theory studies of Cu (II)-bis (oxamato) complexes
B Bräuer, F Weigend, M Fittipaldi, D Gatteschi, EJ Reijerse, A Guerri, ...
Inorganic chemistry 47 (15), 6633-6644, 2008
312008
Raman Scattering as a Probe of Crystallinity in PTCDA and H2Pc Single-Layer and Double-Layer Thin Film Heterostructures
S Heutz, G Salvan, SD Silaghi, TS Jones, DRT Zahn
The Journal of Physical Chemistry B 107 (16), 3782-3788, 2003
282003
Time-resolved photoluminescence characterisation of thin PTCDA films on Si (100)
AY Kobitski, G Salvan, HP Wagner, DRT Zahn
Applied surface science 179 (1-4), 209-212, 2001
282001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20