Thrasyvoulos Tsiatsos
Thrasyvoulos Tsiatsos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fostering collaborative learning in Second Life: Metaphors and affordances
K Andreas, T Tsiatsos, T Terzidou, A Pomportsis
Computers & Education 55 (2), 603-615, 2010
2062010
Implementing a game for supporting learning in mathematics
A Katmada, A Mavridis, T Tsiatsos
Electronic Journal of e-Learning 12 (3), pp230‑242-pp230‑242, 2014
1052014
Educational virtual environments: design rationale and architecture
C Bouras, T Tsiatsos
Multimedia tools and applications 29 (2), 153-173, 2006
982006
Group formation based on learning styles: can it improve students’ teamwork?
M Kyprianidou, S Demetriadis, T Tsiatsos, A Pombortsis
Educational Technology Research and Development 60 (1), 83-110, 2012
822012
Collaborative learning in OpenSim by utilizing sloodle
A Konstantinidis, T Tsiatsos, S Demetriadis, A Pomportsis
2010 Sixth Advanced International Conference on Telecommunications, 90-95, 2010
692010
Collaborative virtual learning environments: design and evaluation
A Konstantinidis, T Tsiatsos, A Pomportsis
Multimedia Tools and Applications 44 (2), 279-304, 2009
602009
Design and evaluation of a simulation for pediatric dentistry in virtual worlds
L Papadopoulos, AE Pentzou, K Louloudiadis, TK Tsiatsos
Journal of medical Internet research 15 (10), e2651, 2013
592013
Virtual collaboration spaces: the EVE community
C Bouras, E Giannaka, T Tsiatsos
2003 Symposium on Applications and the Internet, 2003. Proceedings., 48-55, 2003
572003
Architectures supporting e-learning through collaborative virtual environments: the case of INVITE
C Bouras, G Hornig, V Triantafillou, T Tsiatsos
Proceedings IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2001
562001
Evaluation framework for collaborative educational virtual environments
T Tsiatsos, K Andreas, A Pomportsis
Journal of Educational Technology & Society 13 (2), 65-77, 2010
542010
A configurable conversational agent to trigger students’ productive dialogue: a pilot study in the CALL domain
S Tegos, S Demetriadis, T Tsiatsos
International Journal of Artificial Intelligence in Education 24 (1), 62-91, 2014
462014
Aspects of a collaborative learning environment using distributed virtual environments
C Bouras, V Triantafillou, T Tsiatsos
EdMedia+ Innovate Learning, 173-178, 2001
432001
Game‐based assessment: Investigating the impact on test anxiety and exam performance
A Mavridis, T Tsiatsos
Journal of Computer Assisted Learning 33 (2), 137-150, 2017
382017
Using VR technology to support e-learning: the 3D virtual radiopharmacy laboratory
A Alexiou, C Bouras, E Giannaka, V Kapoulas, M Nani, T Tsiatsos
24th International Conference on Distributed Computing Systems Workshops …, 2004
342004
Selecting and evaluating a learning management system: A Moodle evaluation based on instructors and students
A Konstantinidis, PM Papadopoulos, T Tsiatsos, S Demetriadis
International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) 9 (3), 13-30, 2011
312011
Exploiting virtual environments to support collaborative e-learning communities
C Bouras, E Guannaka, T Tsiatsos
International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies …, 2008
312008
E-collaboration concepts, systems, and applications
C Bouras, E Giannaka, T Tsiatsos
Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, 165-171, 2008
312008
Impact of online flexible games on students’ attitude towards mathematics
A Mavridis, A Katmada, T Tsiatsos
Educational Technology Research and Development 65 (6), 1451-1470, 2017
292017
Broadband municipal optical networks in Greece: A suitable business model
C Bouras, A Gkamas, J Papagiannopoulos, G Theophilopoulos, ...
Telematics and informatics 26 (4), 391-409, 2009
292009
Identifying best practices for supporting broadband growth: Methodology and analysis
C Bouras, E Giannaka, T Tsiatsos
Journal of Network and Computer Applications 32 (4), 795-807, 2009
282009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20