Παρακολούθηση
Dan Stefanescu
Dan Stefanescu
Data Scientist, Audible
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα audible.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SEMILAR: The Semantic Similarity Toolkit
V Rus, M Lintean, R Banjade, N Niraula, D Stefanescu
ACL 2013, 2013
1912013
Term extraction, tagging, and mapping tools for under-resourced languages
M Pinnis, N Ljubešić, D Ştefănescu, I Skadiņa, M Tadić, T Gornostay
Proceedings of the 10th Conference on Terminology and Knowledge Engineering …, 2012
692012
RACAI's Linguistic Web Services
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Ştefănescu
Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference-LREC, 2008
642008
Hybrid Parallel Sentence Mining from Comparable Corpora
D Ștefănescu, R Ion, S Hunsicker
Proceedings of the 16th EAMT Conference, 2012
52*2012
Improved lexical alignment by combining multiple reified alignments
D Tufis, R Ion, A Ceausu, D Stefanescu
Proceedings of the 11th Conference of the European Chapter of the …, 2006
512006
Latent Semantic Analysis Models on Wikipedia and TASA
D Ștefănescu, R Banjade, V Rus
LREC 2014, 2014
452014
Experiments with semantic similarity measures based on lda and lsa
N Niraula, R Banjade, D Ştefănescu, V Rus
Statistical Language and Speech Processing: First International Conference …, 2013
412013
Romanian WordNet: Current State, New Applications and Prospects
D Tufiş, R Ion, L Bozianu, A Ceauşu, D Ştefănescu
Proceedings of 4th Global WordNet Conference, GWC-2008 (Attila Tanacs, Dora …, 2008
402008
NeRoSim: A System for Measuring and Interpreting Semantic Textual Similarity
R Banjade, NB Niraula, N Maharjan, V Rus, D Stefanescu, M Lintean, ...
392015
Combined aligners
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Stefănescu
Proceeding of the ACL2005 Workshop on “Building and Using Parallel Corpora …, 2005
362005
DeepTutor: towards macro-and micro-adaptive conversational intelligent tutoring at scale
V Rus, D Stefanescu, N Niraula, AC Graesser
Proceedings of the first ACM conference on Learning@ scale conference, 209-210, 2014
292014
A sentence similarity method based on chunking and information content
D Ştefănescu, R Banjade, V Rus
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 15th …, 2014
262014
Parallel-Wiki: A Collection of Parallel Sentences Extracted from Wikipedia
D Ştefănescu, R Ion
14th International Conference on Intelligent Text Processing and …, 2013
252013
ROMBAC: The Romanian Balanced Annotated Corpus
R Ion, E Irimia, D Ştefănescu, D Tufiș
252012
The Romanian wordnet in a nutshell
D Tufiş, VB Mititelu, D Ştefănescu, R Ion
Language Resources and Evaluation, 1-10, 2013
242013
Acquis communautaire sentence alignment using support vector machines
A Ceauşu, D Ştefănescu, D Tufiş
proceedings of the 5th LREC Conference, Genoa, Italy, 2134-2137, 2006
242006
The dare corpus: A resource for anaphora resolution in dialogue based intelligent tutoring systems
NB Niraula, V Rus, R Banjade, D Stefanescu, W Baggett, B Morgan
Proceedings of Language Resources and Evaluation, LREC, 2014
222014
Experiments with a differential semantics annotation for WordNet 3.0
D Tufiş, D Ştefănescu
Decision Support Systems 53 (4), 695-703, 2012
212012
Macro-adaptation in conversational intelligent tutoring matters
V Rus, D Stefanescu, W Baggett, N Niraula, D Franceschetti, AC Graesser
Intelligent Tutoring Systems: 12th International Conference, ITS 2014 …, 2014
192014
ACCURAT Toolkit for Multi-Level Alignment and Information Extraction from Comparable Corpora
M Pinnis, R Ion, D Ştefănescu, F Su, I Skadiņa, A Vasiļjevs, B Babych
ACL 2012, 2012
192012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20