Παρακολούθηση
Paraskevi Moutsatsou
Paraskevi Moutsatsou
Professor, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clinical validation of cutoff target ranges in newborn screening of metabolic disorders by tandem mass spectrometry: a worldwide collaborative project
D McHugh, CA Cameron, JE Abdenur, M Abdulrahman, O Adair, ...
Genetics in Medicine 13 (3), 230-254, 2011
3852011
β‐Sitosterol exhibits anti‐inflammatory activity in human aortic endothelial cells
S Loizou, I Lekakis, GP Chrousos, P Moutsatsou
Molecular nutrition & food research 54 (4), 551-558, 2010
3422010
The spectrum of phytoestrogens in nature: our knowledge is expanding
P Moutsatsou
HORMONES-ATHENS- 6 (3), 173, 2007
2662007
Walnut extract (Juglans regia L.) and its component ellagic acid exhibit anti-inflammatory activity in human aorta endothelial cells and osteoblastic activity in the cell …
Z Papoutsi, E Kassi, I Chinou, M Halabalaki, LA Skaltsounis, ...
British journal of nutrition 99 (4), 715-722, 2008
2652008
Phenolic acid composition, antiatherogenic and anticancer potential of honeys derived from various regions in Greece
E Spilioti, M Jaakkola, T Tolonen, M Lipponen, V Virtanen, I Chinou, ...
PloS one 9 (4), e94860, 2014
2132014
Bioactivity of Greek honey extracts on breast cancer (MCF-7), prostate cancer (PC-3) and endometrial cancer (Ishikawa) cells: Profile analysis of extracts
AV Tsiapara, M Jaakkola, I Chinou, K Graikou, T Tolonen, V Virtanen, ...
Food Chemistry 116 (3), 702-708, 2009
1792009
Ursolic acid, a naturally occurring triterpenoid, demonstrates anticancer activity on human prostate cancer cells
E Kassi, Z Papoutsi, H Pratsinis, N Aligiannis, M Manoussakis, ...
Journal of cancer research and clinical oncology 133, 493-500, 2007
1492007
Ursolic acid triggers apoptosis and Bcl-2 downregulation in MCF-7 breast cancer cells
E Kassi, TG Sourlingas, M Spiliotaki, Z Papoutsi, H Pratsinis, N Aligiannis, ...
Cancer investigation 27 (7), 723-733, 2009
1462009
Evaluation of estrogenic/antiestrogenic activity of ellagic acid via the estrogen receptor subtypes ERα and ERβ
Z Papoutsi, E Kassi, A Tsiapara, N Fokialakis, GP Chrousos, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 53 (20), 7715-7720, 2005
1292005
Estrogen receptor signaling and its relationship to cytokines in systemic lupus erythematosus
E Kassi, P Moutsatsou
BioMed Research International 2010 (1), 317452, 2010
1282010
Localization of the glucocorticoid receptor in rat brain mitochondria
P Moutsatsou, AMG Psarra, A Tsiapara, H Paraskevakou, P Davaris, ...
Archives of biochemistry and biophysics 386 (1), 69-78, 2001
1252001
Glucocorticoid receptor signaling in bone cells
P Moutsatsou, E Kassi, AG Papavassiliou
Trends in molecular medicine 18 (6), 348-359, 2012
1222012
Smoking is a significant determinant of low serum vitamin D in young and middle-aged healthy males
EN Kassi, S Stavropoulos, P Kokkoris, A Galanos, P Moutsatsou, C Dimas, ...
Hormones 14, 241-250, 2015
1172015
Fatty acids derived from royal jelly are modulators of estrogen receptor functions
P Moutsatsou, Z Papoutsi, E Kassi, N Heldring, C Zhao, A Tsiapara, ...
PloS one 5 (12), e15594, 2010
1162010
Three New Arylobenzofurans from Onobrychis ebenoides and Evaluation of Their Binding Affinity for the Estrogen Receptor
M Halabalaki, N Aligiannis, Z Papoutsi, S Mitakou, P Moutsatsou, ...
Journal of natural products 63 (12), 1672-1674, 2000
1042000
Greek plant extracts exhibit selective estrogen receptor modulator (SERM)-like properties
E Kassi, Z Papoutsi, N Fokialakis, I Messari, S Mitakou, P Moutsatsou
Journal of agricultural and food chemistry 52 (23), 6956-6961, 2004
962004
Chios mastic gum extract and isolated phytosterol tirucallol exhibit anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells
S Loizou, S Paraschos, S Mitakou, GP Chrousos, I Lekakis, P Moutsatsou
Experimental biology and medicine 234 (5), 553-561, 2009
902009
The glucocorticoid receptor signalling in breast cancer
P Moutsatsou, AG Papavassiliou
Journal of cellular and molecular medicine 12 (1), 145-163, 2008
882008
Glucocorticoid receptor signaling and prostate cancer
E Kassi, P Moutsatsou
Cancer letters 302 (1), 1-10, 2011
832011
Lowering interleukin-12 activity improves myocardial and vascular function compared with tumor necrosis factor-a antagonism or cyclosporine in psoriasis
I Ikonomidis, E Papadavid, G Makavos, I Andreadou, M Varoudi, ...
Circulation: Cardiovascular Imaging 10 (9), e006283, 2017
772017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20