Παρακολούθηση
William "Breck" Bowden
William "Breck" Bowden
Rubenstein School of Evironmental and Natural Resources, University of Vermont
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uvm.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control of nitrogen export from watersheds by headwater streams
BJ Peterson, WM Wollheim, PJ Mulholland, JR Webster, JL Meyer, ...
Science 292 (5514), 86-90, 2001
17072001
Inter‐biome comparison of factors controlling stream metabolism
PJ Mulholland, CS Fellows, JL Tank, NB Grimm, JR Webster, SK Hamilton, ...
Freshwater biology 46 (11), 1503-1517, 2001
5132001
Reviews and syntheses: Effects of permafrost thaw on Arctic aquatic ecosystems
JE Vonk, SE Tank, WB Bowden, I Laurion, WF Vincent, P Alekseychik, ...
Biogeosciences 12 (23), 7129-7167, 2015
4412015
The biogeochemistry of nitrogen in freshwater wetlands
WB Bowden
Biogeochemistry 4, 313-348, 1987
4121987
N uptake as a function of concentration in streams
WK Dodds, AJ López, WB Bowden, S Gregory, NB Grimm, SK Hamilton, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (2), 206-220, 2002
3202002
Factors affecting ammonium uptake in streams–an inter‐biome perspective
JR Webster, PJ Mulholland, JL Tank, HM Valett, WK Dodds, BJ Peterson, ...
Freshwater Biology 48 (8), 1329-1352, 2003
3182003
Expert assessment of vulnerability of permafrost carbon to climate change
EAG Schuur, BW Abbott, WB Bowden, V Brovkin, P Camill, JG Canadell, ...
Climatic Change 119, 359-374, 2013
3162013
Multi‐variable and multi‐site calibration and validation of SWAT in a large mountainous catchment with high spatial variability
W Cao, WB Bowden, T Davie, A Fenemor
Hydrological Processes: An International Journal 20 (5), 1057-1073, 2006
3092006
Biomass offsets little or none of permafrost carbon release from soils, streams, and wildfire: an expert assessment
BW Abbott, JB Jones, EAG Schuur, FS Chapin III, WB Bowden, ...
Environmental Research Letters 11 (3), 034014, 2016
2622016
Long‐term responses of the Kuparuk River ecosystem to phosphorus fertilization
K Slavik, BJ Peterson, LA Deegan, WB Bowden, AE Hershey, JE Hobbie
Ecology 85 (4), 939-954, 2004
2612004
Sediment and nutrient delivery from thermokarst features in the foothills of the North Slope, Alaska: Potential impacts on headwater stream ecosystems
WB Bowden, MN Gooseff, A Balser, A Green, BJ Peterson, J Bradford
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 113 (G2), 2008
2512008
Can uptake length in streams be determined by nutrient addition experiments? Results from an interbiome comparison study
PJ Mulholland, JL Tank, JR Webster, WB Bowden, WK Dodds, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (4), 544-560, 2002
2412002
Can't see the forest for the stream? In-stream processing and terrestrial nitrogen exports
ES Bernhardt, GE Likens, RO Hall, DC Buso, SG Fisher, TM Burton, ...
Bioscience 55 (3), 219-230, 2005
2392005
Gaseous nitrogen emmissions from undisturbed terrestrial ecosystems: An assessment of their impacts on local and global nitrogen budgets
WB Bowden
Biogeochemistry 2, 249-279, 1986
2341986
Elevated dissolved organic carbon biodegradability from thawing and collapsing permafrost
BW Abbott, JR Larouche, JB Jones Jr, WB Bowden, AW Balser
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 119 (10), 2049-2063, 2014
2292014
A cross-system comparison of bacterial and fungal biomass in detritus pools of headwater streams
S Findlay, J Tank, S Dye, HM Valett, PJ Mulholland, WH McDowell, ...
Microbial Ecology, 55-66, 2002
2292002
Influence of stream size on ammonium and suspended particulate nitrogen processing
WM Wollheim, BJ Peterson, LA Deegan, JE Hobbie, B Hooker, ...
Limnology and Oceanography 46 (1), 1-13, 2001
2082001
AION: an atom interferometer observatory and network
L Badurina, E Bentine, D Blas, K Bongs, D Bortoletto, T Bowcock, ...
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2020 (05), 011, 2020
1842020
Test of special relativity using a fiber network of optical clocks
P Delva, J Lodewyck, S Bilicki, E Bookjans, G Vallet, R Le Targat, ...
Physical review letters 118 (22), 221102, 2017
1812017
Patterns and persistence of hydrologic carbon and nutrient export from collapsing upland permafrost
BW Abbott, JB Jones, SE Godsey, JR Larouche, WB Bowden
Biogeosciences 12 (12), 3725-3740, 2015
1782015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20