Παρακολούθηση
Thomas Hess
Thomas Hess
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bwl.lmu.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Digital transformation strategies
C Matt, T Hess, A Benlian
Business & information systems engineering 57, 339-343, 2015
36752015
Options for formulating a digital transformation strategy.
T Hess, C Matt, A Benlian, F Wiesböck
MIS Quarterly Executive 15 (2), 2016
24072016
Digitalization: opportunity and challenge for the business and information systems engineering community
C Legner, T Eymann, T Hess, C Matt, T Böhmann, P Drews, A Mädche, ...
Business & information systems engineering 59, 301-308, 2017
12112017
How chief digital officers promote the digital transformation of their companies
A Singh, T Hess
Strategic information management, 202-220, 2020
9622020
Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider
S Chanias, MD Myers, T Hess
The Journal of Strategic Information Systems 28 (1), 17-33, 2019
8732019
Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
P Mertens, F Bodendorf, W König, A Picot, M Schumann, T Hess
Springer, 2005
8202005
Opportunities and risks of software-as-a-service: Findings from a survey of IT executives
A Benlian, T Hess
Decision support systems 52 (1), 232-246, 2011
8192011
Business models: An information systems research agenda
D Veit, E Clemons, A Benlian, P Buxmann, T Hess, D Kundisch, ...
Business & Information Systems Engineering 6, 45-53, 2014
6702014
Memorandum on design-oriented information systems research
H Österle, J Becker, U Frank, T Hess, D Karagiannis, H Krcmar, P Loos, ...
European journal of information systems 20 (1), 7-10, 2011
6312011
Forschungsmethoden der wirtschaftsinformatik
T Wilde, T Hess
Wirtschaftsinformatik 4 (49), 280-287, 2007
6032007
Drivers of SaaS-adoption–an empirical study of different application types
A Benlian, T Hess, P Buxmann
Business & Information Systems Engineering 1, 357-369, 2009
4092009
Grundfragen der Medienwirtschaft
M Schumann, T Hess, T Hess
Springer, 2000
3972000
AI-based digital assistants: Opportunities, threats, and research perspectives
A Maedche, C Legner, A Benlian, B Berger, H Gimpel, T Hess, O Hinz, ...
Business & Information Systems Engineering 61, 535-544, 2019
3672019
Service quality in software-as-a-service: Developing the SaaS-Qual measure and examining its role in usage continuance
A Benlian, M Koufaris, T Hess
Journal of management information systems 28 (3), 85-126, 2011
3602011
Differential effects of provider recommendations and consumer reviews in e-commerce transactions: An experimental study
A Benlian, R Titah, T Hess
Journal of Management Information Systems 29 (1), 237-272, 2012
3482012
How open is this platform? The meaning and measurement of platform openness from the complementors’ perspective
A Benlian, D Hilkert, T Hess
Journal of information Technology 30, 209-228, 2015
3442015
What does a chief digital officer do? Managerial tasks and roles of a new C-level position in the context of digital transformation
A Horlacher, T Hess
2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 5126-5135, 2016
3152016
The role of cultural values for digital transformation: Insights from a Delphi study
E Hartl, T Hess
3112017
Memorandum zur gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik
H Österle, J Becker, U Frank, T Hess, D Karagiannis, H Krcmar, P Loos, ...
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 62 (6), 664-672, 2010
2912010
Die Softwareindustrie: Ökonomische Prinzipien, Strategien, Perspektiven
P Buxmann, H Diefenbach, T Hess
Springer-Verlag, 2015
2522015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20