Παρακολούθηση
Guanshuo Xu
Guanshuo Xu
independent
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα njit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural design of convolutional neural networks for steganalysis
G Xu, HZ Wu, YQ Shi
IEEE Signal Processing Letters 23 (5), 708-712, 2016
6822016
Deep convolutional neural network to detect J-UNIWARD
G Xu
Proceedings of the 5th ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia …, 2017
2152017
Ensemble of CNNs for steganalysis: an empirical study
G Xu, HZ Wu, YQ Shi
Proceedings of the 4th ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia …, 2016
1692016
Camera model identification using local binary patterns
G Xu, YQ Shi
2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 392-397, 2012
742012
Camera-model identification using markovian transition probability matrix
G Xu, S Gao, YQ Shi, RM Hu, W Su
International Workshop on Digital Watermarking, 294-307, 2009
222009
Camera brand and model identification using moments of 1-D and 2-D characteristic functions
G Xu, YQ Shi, W Su
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2917-2920, 2009
102009
New developments in image tampering detection
G Xu, J Ye, YQ Shi
International Workshop on Digital Watermarking, 3-17, 2014
22014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7