Παρακολούθηση
Andreas Wierz
Andreas Wierz
Google Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oms.rwth-aachen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable on-demand network management module for software defined telecommunication networks
J Mueller, A Wierz, T Magedanz
2013 IEEE SDN for Future Networks and Services (SDN4FNS), 1-6, 2013
162013
Primal–dual algorithms for precedence constrained covering problems
ST McCormick, B Peis, J Verschae, A Wierz
Algorithmica 78, 771-787, 2017
152017
Robust flows over time: models and complexity results
C Gottschalk, AMCA Koster, F Liers, B Peis, D Schmand, A Wierz
Mathematical Programming 171 (1), 55-85, 2018
14*2018
Additive stabilizers for unstable graphs
K Chandrasekaran, C Gottschalk, J Könemann, B Peis, D Schmand, ...
Discrete Optimization 31, 56-78, 2019
102019
Elastic network design and adaptive flow placement in software defined networks
J Mueller, A Wierz, D Vingarzan, T Magedanz
2013 22nd International Conference on Computer Communication and Networks …, 2013
42013
The Primal-Dual Greedy Algorithm for Weighted Covering Problems
B Peis, J Verschae, A Wierz
arXiv preprint arXiv:1704.08522, 2017
22017
Optimization problems with color-induced budget constraints
C Gottschalk, H Lüthen, B Peis, A Wierz
Combinatorial Optimization: 4th International Symposium, ISCO 2016, Vietri …, 2016
22016
Optimization problems with color-induced budget constraints
C Gottschalk, H Lüthen, B Peis, A Wierz
Journal of Combinatorial Optimization 36, 861-870, 2018
12018
Computational Methods for Path-based Robust Flows
F Mies, B Peis, A Wierz
arXiv preprint arXiv:1705.08161, 2017
12017
Algorithms and complexity results for packing and covering problems and robust dynamic network flows under primal-dual aspects
A Wierz
Dissertation, RWTH Aachen University, 2018, 2018
2018
A Primal-Dual and Primal-Greedy Approximation Framework for Weighted Covering Problems
B Peis, N Rieken, J Verschae, A Wierz
for Planning and Scheduling Problems, MAPSP 2022, 77, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11