Παρακολούθηση
Migdalas, Athanasios (Sakis)
Migdalas, Athanasios (Sakis)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ltu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multilevel optimization: algorithms and applications
A Migdalas, PM Pardalos, P Värbrand
Springer Science & Business Media, 1998
3091998
Pareto optimality, game theory and equilibria
A Chinchuluun, PM Pardalos, A Migdalas, L Pitsoulis
Springer, 2008
2612008
Bilevel programming in traffic planning: Models, methods and challenge
A Migdalas
Journal of global optimization 7 (4), 381-405, 1995
2601995
The impact of e‐commerce on agro‐food marketing: The case of agricultural cooperatives, firms and consumers in Crete
G Baourakis, M Kourgiantakis, A Migdalas
British food journal, 2002
1632002
A global optimization approach for the linear two-level program
H Tuy, A Migdalas, P Värbrand
Journal of Global Optimization 3 (1), 1-23, 1993
1171993
A hybrid particle swarm optimization–variable neighborhood search algorithm for constrained shortest path problems
Y Marinakis, A Migdalas, A Sifaleras
European Journal of Operational Research 261 (3), 819-834, 2017
1082017
Pareto optimality, game theory and equilibria
PM Pardalos, A Migdalas, L Pitsoulis
Springer Science & Business Media, 2008
1062008
Expanding neighborhood GRASP for the traveling salesman problem
Y Marinakis, A Migdalas, PM Pardalos
Computational Optimization and Applications 32 (3), 231-257, 2005
992005
A multi-adaptive particle swarm optimization for the vehicle routing problem with time windows
Y Marinakis, M Marinaki, A Migdalas
Information Sciences 481, 311-329, 2019
862019
A new bilevel formulation for the vehicle routing problem and a solution method using a genetic algorithm
Y Marinakis, A Migdalas, PM Pardalos
Journal of Global Optimization 38 (4), 555-580, 2007
852007
A strongly polynomial algorithm for a concave production-transportation problem with a fixed number of nonlinear variables
H Tuy, S Ghannadan, A Migdalas, P Värbrand
Mathematical Programming 72 (3), 229-258, 1996
771996
Parallel computing in optimization
A Migdalas, PM Pardalos, S Storøy
Springer Science & Business Media, 2013
722013
Annotated bibliography in vehicle routing
Y Marinakis, A Migdalas
Operational Research 7 (1), 27-46, 2007
642007
A novel approach to bilevel nonlinear programming
H Tuy, A Migdalas, NT Hoai-Phuong
Journal of Global Optimization 38 (4), 527-554, 2007
632007
A hybrid genetic—GRASP algorithm using Lagrangean relaxation for the traveling salesman problem
Y Marinakis, A Migdalas, PM Pardalos
Journal of Combinatorial Optimization 10 (4), 311-326, 2005
602005
Nonlinear optimization and parallel computing
A Migdalas, G Toraldo, V Kumar
Parallel Computing 29 (4), 375-391, 2003
582003
A Lagrangean heuristic for the capacitated concave minimum cost network flow problem
T Larsson, A Migdalas, M Rönnqvist
European journal of operational research 78 (1), 116-129, 1994
511994
Hierarchical and bilevel programming
A Migdalas, PM Pardalos
Journal of Global Optimization 8 (3), 209-215, 1996
461996
A quasiconcave minimization method for solving linear two-level programs
H Tuy, A Migdalas, P Värbrand
Journal of Global Optimization 4 (3), 243-263, 1994
411994
A characterization of the uncapacitated network design polytope
J Hellstrand, T Larsson, A Migdalas
Operations Research Letters 12 (3), 159-163, 1992
381992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20