Παρακολούθηση
Jérôme Vouillon
Jérôme Vouillon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pps.univ-paris-diderot.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The objective caml system release 3.12
X Leroy, D Doligez, A Frisch, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Documentation and user’s manual. INRIA, 2010
325*2010
Regular expression types for XML
H Hosoya, J Vouillon, BC Pierce
ACM SIGPLAN Notices 35 (9), 11-22, 2000
2582000
Regular expression types for XML
H Hosoya, J Vouillon, BC Pierce
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 27 (1), 46-90, 2005
2152005
Objective ML: An effective object‐oriented extension to ML
D Rémy, J Vouillon
Theory and practice of object systems 4 (1), 27-50, 1998
2151998
The OCaml system release 4.13: Documentation and user's manual
X Leroy, D Doligez, A Frisch, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Inria, 2021
214*2021
The Objective Caml System, release 3. 08
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rmy, J Vouillon
2092004
A very modal model of a modern, major, general type system
AW Appel, PA Mellies, CD Richards, J Vouillon
ACM SIGPLAN Notices 42 (1), 109-122, 2007
2022007
Managing the complexity of large free and open source package-based software distributions
F Mancinelli, J Boender, R Di Cosmo, J Vouillon, B Durak, X Leroy, ...
Automated Software Engineering, 2006. ASE'06. 21st IEEE/ACM International …, 2006
2002006
The objective caml system
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Software and documentation available at http://caml. inria. fr, 1996
1661996
Objective ML: A simple object-oriented extension of ML
D Rémy, J Vouillon
Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1997
1381997
What's in Unison? A formal specification and reference implementation of a file synchronizer
BC Pierce, J Vouillon
972004
The Objective Caml system–Documentation and user’s manual
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
822002
From bytecode to JavaScript: the Js_of_ocaml compiler
J Vouillon, V Balat
Software: Practice and Experience 44 (8), 951-972, 2014
802014
Lwt: a cooperative thread library
J Vouillon
Proceedings of the 2008 ACM SIGPLAN workshop on ML, 3-12, 2008
702008
Recursive polymorphic types and parametricity in an operational framework
PA Mellies, J Vouillon
Logic in Computer Science, 2005. LICS 2005. Proceedings. 20th Annual IEEE …, 2005
702005
The Objective Caml system, documentation and user’s manual (release 3.06)
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
INRIA, Rocquencourt, France, Tech. Rep 19, 2002
552002
Semantic types: A fresh look at the ideal model for types
J Vouillon, PA Melliès
ACM SIGPLAN Notices 39 (1), 52-63, 2004
492004
The Objective Caml system. Software and documentation available on the Web
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, J Vouillon, D Rémy
491996
On software component co-installability
R Di Cosmo, J Vouillon
Proceedings of the 19th ACM SIGSOFT symposium and the 13th European …, 2011
48*2011
Experience report: Ocsigen, a web programming framework
V Balat, J Vouillon, B Yakobowski
ACM Sigplan Notices 44 (9), 311-316, 2009
402009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20