Παρακολούθηση
Herbert Bos
Herbert Bos
Professor of Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.vu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VUzzer: Application-aware Evolutionary Fuzzing.
S Rawat, V Jain, A Kumar, L Cojocar, C Giuffrida, H Bos
NDSS 17, 1-14, 2017
7642017
Out of control: Overcoming control-flow integrity
E Göktas, E Athanasopoulos, H Bos, G Portokalidis
2014 IEEE Symposium on Security and Privacy, 575-589, 2014
5592014
Paranoid android: versatile protection for smartphones
G Portokalidis, P Homburg, K Anagnostakis, H Bos
Proceedings of the 26th annual computer security applications conference …, 2010
5552010
Argos: an emulator for fingerprinting zero-day attacks for advertised honeypots with automatic signature generation
G Portokalidis, A Slowinska, H Bos
ACM SIGOPS Operating Systems Review 40 (4), 15-27, 2006
4962006
RIDL: Rogue in-flight data load
S Van Schaik, A Milburn, S Österlund, P Frigo, G Maisuradze, K Razavi, ...
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 88-105, 2019
4352019
Drammer: Deterministic rowhammer attacks on mobile platforms
V Van Der Veen, Y Fratantonio, M Lindorfer, D Gruss, C Maurice, G Vigna, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
4012016
Translation leak-aside buffer: Defeating cache side-channel protections with {TLB} attacks
B Gras, K Razavi, H Bos, C Giuffrida
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 955-972, 2018
3652018
Dowsing for {Overflows}: A Guided Fuzzer to Find Buffer Boundary Violations
I Haller, A Slowinska, M Neugschwandtner, H Bos
22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 13), 49-64, 2013
3352013
ASLR on the Line: Practical Cache Attacks on the MMU.
B Gras, K Razavi, E Bosman, H Bos, C Giuffrida
NDSS 17, 26, 2017
3232017
Practical context-sensitive CFI
V Van der Veen, D Andriesse, E Göktaş, B Gras, L Sambuc, A Slowinska, ...
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
3222015
Can we make operating systems reliable and secure?
AS Tanenbaum, JN Herder, H Bos
Computer 39 (5), 44-51, 2006
3172006
Prudent practices for designing malware experiments: Status quo and outlook
C Rossow, CJ Dietrich, C Grier, C Kreibich, V Paxson, N Pohlmann, ...
2012 IEEE symposium on security and privacy, 65-79, 2012
3022012
Flip feng shui: Hammering a needle in the software stack
K Razavi, B Gras, E Bosman, B Preneel, C Giuffrida, H Bos
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 1-18, 2016
2912016
Dedup est machina: Memory deduplication as an advanced exploitation vector
E Bosman, K Razavi, H Bos, C Giuffrida
2016 IEEE symposium on security and privacy (SP), 987-1004, 2016
2632016
A tough call: Mitigating advanced code-reuse attacks at the binary level
V Van Der Veen, E Göktas, M Contag, A Pawoloski, X Chen, S Rawat, ...
2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 934-953, 2016
2502016
Sok: P2pwned-modeling and evaluating the resilience of peer-to-peer botnets
C Rossow, D Andriesse, T Werner, B Stone-Gross, D Plohmann, ...
2013 IEEE symposium on security and privacy, 97-111, 2013
2422013
Howard: A Dynamic Excavator for Reverse Engineering Data Structures.
A Slowinska, T Stancescu, H Bos
NDSS, 2011
2422011
Memory errors: The past, the present, and the future
V Van der Veen, N Dutt-Sharma, L Cavallaro, H Bos
Research in Attacks, Intrusions, and Defenses: 15th International Symposium …, 2012
2312012
MINIX 3: A highly reliable, self-repairing operating system
JN Herder, H Bos, B Gras, P Homburg, AS Tanenbaum
ACM SIGOPS Operating Systems Review 40 (3), 80-89, 2006
2152006
Size Does Matter: Why Using Gadget-Chain Length to Prevent Code-Reuse Attacks is Hard
EGEAMPHBG Portokalidis
USENIX Security, 2014
214*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20