Παρακολούθηση
Matteo Giusti
Matteo Giusti
Researcher in Sustainability Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hig.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The contribution of sense of place to social-ecological systems research: a review and research agenda
VA Masterson, RC Stedman, J Enqvist, M Tengö, M Giusti, D Wahl, ...
Ecology and Society 22 (1), 2017
4182017
Human–nature connection: a multidisciplinary review
CD Ives, M Giusti, J Fischer, DJ Abson, K Klaniecki, C Dorninger, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 26, 106-113, 2017
3572017
Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic.
K Samuelsson, S Barthel, J Colding, G Macassa, M Giusti
3002020
The undisciplinary journey: early-career perspectives in sustainability science
LJ Haider, J Hentati-Sundberg, M Giusti, J Goodness, M Hamann, ...
Sustainability science 13, 191-204, 2018
1722018
An embodied perspective on the co-production of cultural ecosystem services: toward embodied ecosystems
CM Raymond, M Giusti, S Barthel
Journal of Environmental Planning and Management 61 (5-6), 778-799, 2018
1452018
A framework to assess where and how children connect to nature
M Giusti, U Svane, CM Raymond, TH Beery
Frontiers in psychology 8, 2283, 2018
1232018
Nature Routines and Affinity with the Biosphere: A Case Study of Preschool Children in Stockholm
G Matteo, B Stephan, M Lars
Children Youth and Environments, 16-42, 2014
1222014
Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm
K Samuelsson, M Giusti, GD Peterson, A Legeby, SA Brandt, S Barthel
Landscape and Urban Planning 171, 7-17, 2018
1012018
Fostering children’s connection to nature through authentic situations: The case of saving salamanders at school
S Barthel, S Belton, CM Raymond, M Giusti
Frontiers in psychology, 928, 2018
922018
Cognitive affordances in sustainable urbanism: contributions of space syntax and spatial cognition
L Marcus, M Giusti, S Barthel
Journal of urban design 21 (4), 439-452, 2016
632016
Human-nature relationships in context. Experiential, psychological, and contextual dimensions that shape children’s desire to protect nature
M Giusti
PloS one 14 (12), e0225951, 2019
572019
Tipping to staying on the ground: Internalized knowledge of climate change crucial for transformed air travel behavior
L Jacobson, J Åkerman, M Giusti, AK Bhowmik
Sustainability 12 (5), 1994, 2020
542020
Pro-environmental habits: An underexplored research agenda in sustainability science
N Linder, M Giusti, K Samuelsson, S Barthel
Ambio, 1-11, 2022
482022
The regenerative compatibility: A synergy between healthy ecosystems, environmental attitudes, and restorative experiences
M Giusti, K Samuelsson
PloS one 15 (1), e0227311, 2020
402020
Enabling relationships with nature in cities
J Colding, M Giusti, A Haga, M Wallhagen, S Barthel
Sustainability 12 (11), 4394, 2020
362020
Visiting nearby natural settings supported wellbeing during Sweden’s “soft-touch” pandemic restrictions
K Samuelsson, S Barthel, M Giusti, T Hartig
Landscape and Urban Planning 214, 104176, 2021
322021
Home to us all: how connecting with
C Charles
Children & Nature Network, 2018
282018
Engaging with the pragmatics of relational thinking, leverage points and transformations–Reply to West et al.
CM Raymond, R Kaaronen, M Giusti, N Linder, S Barthel
Ecosystems and people 17 (1), 1-5, 2021
162021
Home for future earth lovers: foundations of nature-connecting habitats for children
M Giusti
Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, 2018
72018
Connecting land. A transdisciplinary workshop to envision a nature-connecting human habitat
M Giusti, W Wang, T Marriott
Cities & Health 7 (2), 224-231, 2023
62023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20