Παρακολούθηση
Georgios Palaiokrassas
Georgios Palaiokrassas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implementation of smart contracts for blockchain based IoT applications
G Papadodimas, G Palaiokrasas, A Litke, T Varvarigou
2018 9th International Conference on the Network of the Future (NOF), 60-67, 2018
372018
Know your customer (KYC) implementation with smart contracts on a privacy-oriented decentralized architecture
N Kapsoulis, A Psychas, G Palaiokrassas, A Marinakis, A Litke, ...
Future Internet 12 (2), 41, 2020
172020
A graph model based blockchain implementation for increasing performance and security in decentralized ledger systems
K Tsoulias, G Palaiokrassas, G Fragkos, A Litke, TA Varvarigou
IEEE Access 8, 130952-130965, 2020
122020
An IoT architecture for personalized recommendations over big data oriented applications
G Palaiokrassas, I Karlis, A Litke, V Charlaftis, T Varvarigou
2017 IEEE 41st Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC …, 2017
82017
Consortium blockchain smart contracts for musical rights governance in a collective management organizations (CMOs) use case
N Kapsoulis, A Psychas, G Palaiokrassas, A Marinakis, A Litke, ...
Future Internet 12 (8), 134, 2020
62020
Recommendation service for big data applications in smart cities
G Palaiokrassas, V Charlaftis, A Litke, T Varvarigou
2017 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2017
52017
Social media interaction and analytics for enhanced educational experiences
G Palaiokrassas, A Voulodimos, K Konstanteli, N Vretos, DS Osborne, ...
IEEE MultiMedia 23 (1), 26-35, 2016
52016
Deploying blockchains for a new paradigm of media experience
G Palaiokrassas, A Litke, G Fragkos, V Papaefthymiou, T Varvarigou
International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and …, 2018
32018
Combining Blockchains, Smart Contracts, and Complex Sensors Management Platform for Hyper-Connected SmartCities: An IoT Data Marketplace Use Case
G Palaiokrassas, P Skoufis, O Voutyras, T Kawasaki, M Gallissot, ...
Computers 10 (10), 133, 2021
22021
Next Position Prediction using LSTM Neural Networks
J Violos, S Tsanakas, M Androutsopoulou, G Palaiokrassas, T Varvarigou
11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 232-240, 2020
22020
A distance-dependent chinese restaurant process based method for event detection on social media
G Palaiokrassas, A Voulodimos, A Litke, A Papaoikonomou, T Varvarigou
Inventions 3 (4), 80, 2018
22018
QuietPlace: An ultrasound-based proof of location protocol with strong identities
D Kounas, O Voutyras, G Palaiokrassas, A Litke, T Varvarigou
Applied System Innovation 3 (2), 19, 2020
12020
Combining Social, Audiovisual and Experiment Content for Enhanced Cultural Experiences
K Konstanteli, A Voulodimos, G Palaiokrassas, K Psychas, S Crowle, ...
Applications of Social Media and Social Network Analysis, 193-215, 2015
12015
Video annotation with aggregate social network data
G Palaiokrassas, K Konstanteli, A Voulodimos, K Psychas, T Varvarigou, ...
2014 IEEE Fourth International Conference on Big Data and Cloud Computing …, 2014
12014
A Development Method for Safe Node-RED Systems using Discrete Controller Synthesis
T Yamauchi, T Hirano, J Li, T Kawasaki, Y Chen, A Tsuge, T Okoshi, ...
2021 IEEE International Conferences on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2021
2021
A Methodology for Generating Systems Architectural Glimpse Statements Using the 5W1H Maxim
O Voutyras, AH Bokhari, A Tsuge, G Palaiokrassas, T Kawasaki, ...
Computers 10 (10), 131, 2021
2021
SOXCollaborator: A Bridge System to Realize Open-Data Commerce by Collaborating with SOXFire and Blockchain Marketplace
T Kawasaki, G Palaiokrassas, A Tsuge, T Okoshi, A Litke, J Nakazawa
Research Report Consumer Devices & Systems (CDS), 2021
2021
Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την ανάλυση συναισθήματος και την ανίχνευση γεγονότων
ΓΕ Παλαιοκρασσάς
2020
Έλεγχος ορθότητας και σύγκριση απόδοσης αλγορίθμων χρησιμοποιώντας Python
ΓΕ Παλαιοκρασσάς
2014
EXPERIMEDIA: D2. 1.8: Final scenarios and requirements
A Voulodimos, M Boniface, S Phillips, D Rodriguez, K Konstanteli, S Murg, ...
Institute of Communication and Computer Systems-National Technology …, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20