Παρακολούθηση
Malika Meghjani
Malika Meghjani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sutd.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Perception, planning, control, and coordination for autonomous vehicles
SD Pendleton, H Andersen, X Du, X Shen, M Meghjani, YH Eng, D Rus, ...
Machines 5 (1), 6, 2017
7272017
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1472012
Multi-target rendezvous search
M Meghjani, S Manjanna, G Dudek
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
412016
Estimating the potential for shared autonomous scooters
D Kondor, X Zhang, M Meghjani, P Santi, J Zhao, C Ratti
IEEE transactions on intelligent transportation systems 23 (5), 4651-4662, 2021
342021
MARE: Marine autonomous robotic explorer
Y Girdhar, A Xu, BB Dey, M Meghjani, F Shkurti, I Rekleitis, G Dudek
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
342011
Efficient terrain driven coral coverage using gaussian processes for mosaic synthesis
S Manjanna, N Kakodkar, M Meghjani, G Dudek
2016 13th Conference on Computer and Robot Vision (CRV), 448-455, 2016
292016
Multi-agent reinforcement learning for dynamic ocean monitoring by a swarm of buoys
M Kouzehgar, M Meghjani, R Bouffanais
Global Oceans 2020: Singapore–US Gulf Coast, 1-8, 2020
272020
Multi-robot exploration and rendezvous on graphs
M Meghjani, G Dudek
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
272012
Combining multi-robot exploration and rendezvous
M Meghjani, G Dudek
2011 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 80-85, 2011
252011
Vehicle detection, tracking and behavior analysis in urban driving environments using road context
S Verma, YH Eng, HX Kong, H Andersen, M Meghjani, WK Leong, X Shen, ...
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1413-1420, 2018
242018
Context and intention aware planning for urban driving
M Meghjani, Y Luo, QH Ho, P Cai, S Verma, D Rus, D Hsu
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
192019
Bimodal information analysis for emotion recognition
M Meghjani, F Ferrie, G Dudek
2009 Workshop on Applications of Computer Vision (WACV), 1-6, 2009
182009
Asymmetric Rendezvous Search at Sea
M Meghjani, F Shkurti, JCG Higuera, A Kalmbach, D Whitney, G Dudek
Computer and Robot Vision (CRV), 2014 Canadian Conference on, 175-180, 2014
172014
You Eng, Daniela Rus, and Marcelo Ang
S Pendleton, H Andersen, X Du, X Shen, M Meghjani
Perception, planning, control, and coordination for autonomous vehicles …, 2017
142017
A Hybrid Approach to Matching Taxis and Customers
M Meghjani, K Marczuk
Region 10 Conference, 2016 IEEE, 167-169, 2017
132017
Safe path planning with gaussian process regulated risk map
H Guo, Z Meng, Z Huang, LW Kang, Z Chen, M Meghjani, M Ang, D Rus
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
112019
Multi-target search strategies
M Meghjani, S Manjanna, G Dudek
2016 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics …, 2016
112016
Interactive planning for autonomous urban driving in adversarial scenarios
Y Luo, M Meghjani, QH Ho, D Hsu, D Rus
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5261-5267, 2021
102021
Multi-target pursuit by a decentralized heterogeneous UAV swarm using deep multi-agent reinforcement learning
M Kouzeghar, Y Song, M Meghjani, R Bouffanais
2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3289-3295, 2023
82023
Multi-class fleet sizing and mobility on demand service
M Meghjani, SD Pendleton, KA Marczuk, YH Eng, X Shen, MH Ang, ...
Complex Systems Design & Management Asia: Smart Transportation: Proceedings …, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20