Παρακολούθηση
Murat Odemis
Murat Odemis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yasar.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting user behavior in cyber threat intelligence: Development of Honeypsy system
M Odemis, C Yucel, A Koltuksuz
Security and Communication Networks 2022 (1), 7620125, 2022
82022
Suggesting a honeypot design to capture hacker psychology, personality and sophistication
M Odemis, C Yucel, A Koltuksuz, G Ozbilgin
13th International Conference on Cyber Warfare and Security. Academic …, 2018
72018
Ranking of private Turkish universities: proposal of new indicators
D Kızılay, M Ödemiş
Digital Conversion on the Way to Industry 4.0: Selected Papers from ISPR2020 …, 2021
22021
A programmable threat intelligence framework for containerized clouds
Ç Yücel, A Koltuksuz, M Ödemiş, AM Kademi, G Özbilgin
International Conference on Cyber Warfare and Security, 503-XVI, 2018
12018
An authorization-based cryptographically secure mobile voting system
M Odemis, A Koltuksuz
ECCWS 2017 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, 274, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5