Παρακολούθηση
Ilias Santouridis
Ilias Santouridis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece
I Santouridis, P Trivellas
The TQM Journal 22 (3), 330-343, 2010
7182010
Using E‐S‐QUAL to measure internet service quality of e‐commerce web sites in Greece
I Santouridis, P Trivellas, G Tsimonis
International Journal of Quality and Service Sciences 4 (1), 86-98, 2012
2012012
Internet service quality and customer satisfaction: examining internet banking in Greece
I Santouridis, P Trivellas, P Reklitis
Total Quality Management 20 (2), 223-239, 2009
1942009
Customer relationship management and customer satisfaction: the mediating role of relationship quality
I Santouridis, A Veraki
Total Quality Management & Business Excellence 28 (9-10), 1122-1133, 2017
1652017
Investigating the determinants of internet banking adoption in Greece
I Santouridis, M Kyritsi
Procedia Economics and finance 9, 501-510, 2014
1372014
The impact of career satisfaction on job performance in accounting firms. The mediating effect of general competencies
P Trivellas, N Kakkos, N Blanas, I Santouridis
Procedia Economics and Finance 33, 468-476, 2015
982015
Job satisfaction as a mediator of the relationship between service quality and organisational commitment in higher education. An empirical study of faculty and administration staff
P Trivellas, I Santouridis
Total Quality Management & Business Excellence 27 (1-2), 169-183, 2016
972016
IT competences for professional accountants. A review
V Damasiotis, P Trivellas, I Santouridis, S Nikolopoulos, E Tsifora
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 537-545, 2015
852015
Investigating the impact of CRM resources on CRM processes: a customer life-cycle based approach in the case of a Greek bank
I Santouridis, E Tsachtani
Procedia Economics and Finance 19, 304-313, 2015
692015
TQM and innovation performance in manufacturing SMEs: The mediating effect of job satisfaction
P Trivellas, I Santouridis
2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2009
582009
Versioning and configuration management in design using CAD and complex wrapped objects
JC Miles, WA Gray, TW Carnduff, I Santoyridis, A Faulconbridge
Artificial Intelligence in Engineering 14 (3), 249-260, 2000
362000
The impact of Management Information Systems’ effectiveness on task productivity. The case of the Greek Banking Sector
PG Trivellas, I Santouridis
International Journal of Computer Theory and Engineering 5 (1), 170-173, 2013
282013
Culture and MIS effectiveness Patterns in a Quality Context: A case study in Greece
P Trivellas, P Reklitis, I Santouridis
International Journal of Knowledge, Culture and Change Management 6 (3), 129-144, 2006
242006
An object versioning system to support collaborative design within a concurrent engineering context
I Santoyridis, TW Carnduff, WA Gray, JC Miles
Advances in Databases: 15th British National Conference on Databases, BNCOD …, 1997
241997
Antecedents of task innovation: the role of management information systems
P Trivellas, I Santouridis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 683-691, 2013
222013
Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece. The TQM Journal, 22 (3), 330–343
I Santouridis, P Trivellas
182010
E-Service quality and its impact on customer satisfaction and trust: An empirical study on Greek customers of Internet shops
I Santouridis
proceedings of the 6th international conference on Enterprise systems …, 2009
182009
Incorporating information technology into Accounting and Finance Higher Education curricula in Greece
I Santouridis
Procedia Economics and Finance 33, 432-438, 2015
172015
Revising Greek Accounting & Finance Education in an economic crisis environment
I Santouridis, E Tsifora, P Trivellas, S Nikolopoulos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 148, 428-436, 2014
162014
Investigating the mediation effect of satisfaction on the service quality and customer loyalty link: Empirical evidence from Greek customers of internet shops
I Santouridis, P Trivellas
2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2009
162009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20