Παρακολούθηση
Ilias Santouridis
Ilias Santouridis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece
I Santouridis, P Trivellas
The TQM Journal 22 (3), 330-343, 2010
6942010
Using E‐S‐QUAL to measure internet service quality of e‐commerce web sites in Greece
I Santouridis, P Trivellas, G Tsimonis
International Journal of Quality and Service Sciences 4 (1), 86-98, 2012
1882012
Internet service quality and customer satisfaction: examining internet banking in Greece
I Santouridis, P Trivellas, P Reklitis
Total Quality Management 20 (2), 223-239, 2009
1882009
Customer relationship management and customer satisfaction: the mediating role of relationship quality
I Santouridis, A Veraki
Total Quality Management & Business Excellence 28 (9-10), 1122-1133, 2017
1452017
Investigating the determinants of internet banking adoption in Greece
I Santouridis, M Kyritsi
Procedia Economics and finance 9, 501-510, 2014
1252014
Job satisfaction as a mediator of the relationship between service quality and organisational commitment in higher education. An empirical study of faculty and administration staff
P Trivellas, I Santouridis
Total Quality Management & Business Excellence 27 (1-2), 169-183, 2016
892016
The impact of career satisfaction on job performance in accounting firms. The mediating effect of general competencies
P Trivellas, N Kakkos, N Blanas, I Santouridis
Procedia Economics and Finance 33, 468-476, 2015
882015
IT competences for professional accountants. A review
V Damasiotis, P Trivellas, I Santouridis, S Nikolopoulos, E Tsifora
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 537-545, 2015
752015
Investigating the impact of CRM resources on CRM processes: a customer life-cycle based approach in the case of a Greek bank
I Santouridis, E Tsachtani
Procedia Economics and Finance 19, 304-313, 2015
662015
TQM and innovation performance in manufacturing SMEs: The mediating effect of job satisfaction
P Trivellas, I Santouridis
2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2009
582009
Versioning and configuration management in design using CAD and complex wrapped objects
JC Miles, WA Gray, TW Carnduff, I Santoyridis, A Faulconbridge
Artificial Intelligence in Engineering 14 (3), 249-260, 2000
362000
The impact of Management Information Systems’ effectiveness on task productivity. The case of the Greek Banking Sector
PG Trivellas, I Santouridis
International Journal of Computer Theory and Engineering 5 (1), 170-173, 2013
272013
Culture and MIS effectiveness Patterns in a Quality Context: A case study in Greece
P Trivellas, P Reklitis, I Santouridis
International Journal of Knowledge, Culture and Change Management 6 (3), 129-144, 2006
242006
An object versioning system to support collaborative design within a concurrent engineering context
I Santoyridis, TW Carnduff, WA Gray, JC Miles
Advances in Databases: 15th British National Conference on Databases, BNCOD …, 1997
241997
Antecedents of task innovation: the role of management information systems
P Trivellas, I Santouridis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 683-691, 2013
202013
Incorporating information technology into Accounting and Finance Higher Education curricula in Greece
I Santouridis
Procedia Economics and Finance 33, 432-438, 2015
182015
Investigating the mediation effect of satisfaction on the service quality and customer loyalty link: Empirical evidence from Greek customers of internet shops
I Santouridis, P Trivellas
2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2009
162009
E-Service quality and its impact on customer satisfaction and trust: An empirical study on Greek customers of Internet shops
I Santouridis
proceedings of the 6th international conference on Enterprise systems …, 2009
162009
Revising Greek Accounting & Finance Education in an economic crisis environment
I Santouridis, E Tsifora, P Trivellas, S Nikolopoulos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 148, 428-436, 2014
152014
Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece. The TQM Journal, 22 (3), 330-343
I Santouridis, P Trivellas
142010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20