Παρακολούθηση
Karen Wild-Allen
Karen Wild-Allen
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
COHERENS–A coupled hydrodynamical-ecological model for regional and shelf seas: user documentation
PJ Luyten, JE Jones, R Proctor, A Tabor, P Tett, K Wild-Allen
MUMM Report, Management Unit of the Mathematical Models of the North Sea 914, 1999
3581999
Applied coastal biogeochemical modelling to quantify the environmental impact of fish farm nutrients and inform managers
K Wild-Allen, M Herzfeld, PA Thompson, U Rosebrock, J Parslow, ...
Journal of Marine Systems 81 (1-2), 134-147, 2010
792010
Remote-sensing reflectance and true colour produced by a coupled hydrodynamic, optical, sediment, biogeochemical model of the Great Barrier Reef, Australia: comparison with …
ME Baird, N Cherukuru, E Jones, N Margvelashvili, M Mongin, ...
Environmental modelling & software 78, 79-96, 2016
762016
The exposure of the Great Barrier Reef to ocean acidification
M Mongin, ME Baird, B Tilbrook, RJ Matear, A Lenton, M Herzfeld, ...
Nature communications 7 (1), 1-8, 2016
682016
Numerical modelling of the shelf break ecosystem: reproducing benthic and pelagic measurements
K Soetaert, PMJ Herman, JJ Middelburg, C Heip, CL Smith, P Tett, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 48 (14-15), 3141-3177, 2001
592001
Mechanisms driving estuarine water quality: a 3D biogeochemical model for informed management
K Wild-Allen, J Skerratt, J Whitehead, F Rizwi, J Parslow
Estuarine, Coastal and Shelf Science 135, 33-45, 2013
562013
The PROWQM physical–biological model with benthic–pelagic coupling applied to the northern North Sea
JY Lee, P Tett, K Jones, S Jones, P Luyten, C Smith, K Wild-Allen
Journal of Sea Research 48 (4), 287-331, 2002
542002
Nutrients in an oligotrophic boundary current: evidence of a new role for the Leeuwin Current
PA Thompson, K Wild-Allen, M Lourey, C Rousseaux, AM Waite, M Feng, ...
Progress in Oceanography 91 (4), 345-359, 2011
502011
Use of remote-sensing reflectance to constrain a data assimilating marine biogeochemical model of the Great Barrier Reef
EM Jones, ME Baird, M Mongin, J Parslow, J Skerratt, J Lovell, ...
Biogeosciences 13 (23), 6441-6469, 2016
492016
Modeling macroalgae growth and nutrient dynamics for integrated multi-trophic aquaculture
S Hadley, K Wild-Allen, C Johnson, C Macleod
Journal of Applied Phycology 27 (2), 901-916, 2015
452015
A biophysical representation of seagrass growth for application in a complex shallow-water biogeochemical model
ME Baird, MP Adams, RC Babcock, K Oubelkheir, M Mongin, ...
Ecological Modelling 325, 13-27, 2016
432016
A dynamic model of the cellular carbon to chlorophyll ratio applied to a batch culture and a continental shelf ecosystem
ME Baird, PJ Ralph, F Rizwi, K Wild-Allen, ADL Steven
Limnology and oceanography 58 (4), 1215-1226, 2013
402013
Phytoplankton, sediment and optical observations in Netherlands coastal water in spring
K Wild-Allen, A Lane, P Tett
Journal of sea research 47 (3-4), 303-315, 2002
392002
Use of a high resolution 3D fully coupled hydrodynamic, sediment and biogeochemical model to understand estuarine nutrient dynamics under various water quality scenarios
J Skerratt, K Wild-Allen, F Rizwi, J Whitehead, C Coughanowr
Ocean & coastal management 83, 52-66, 2013
382013
eReefs: An operational information system for managing the Great Barrier Reef
ADL Steven, ME Baird, R Brinkman, NJ Car, SJ Cox, M Herzfeld, J Hodge, ...
Journal of Operational Oceanography 12 (sup2), S12-S28, 2019
372019
Towards evidence-based parameter values and priors for aquatic ecosystem modelling
BJ Robson, GB Arhonditsis, ME Baird, J Brebion, KF Edwards, L Geoffroy, ...
Environmental modelling & software 100, 74-81, 2018
312018
Simulated nutrient and plankton dynamics in the Great Barrier Reef (2011–2016)
JH Skerratt, M Mongin, ME Baird, KA Wild-Allen, BJ Robson, B Schaffelke, ...
Journal of Marine Systems 192, 51-74, 2019
272019
Simulated fate of catchment-derived sediment on the Great Barrier Reef shelf
N Margvelashvili, J Andrewartha, M Baird, M Herzfeld, E Jones, M Mongin, ...
Marine pollution bulletin 135, 954-962, 2018
252018
New evidence links changing shelf phytoplankton communities to boundary currents in southeast Tasmania
PJ Buchanan, KM Swadling, RS Eriksen, K Wild-Allen
Reviews in Fish Biology and Fisheries 24 (2), 427-442, 2014
242014
Connectivity between estuaries influences nutrient transport, cycling and water quality
K Wild-Allen, J Andrewartha
Marine chemistry 185, 12-26, 2016
222016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20