Παρακολούθηση
Liliana Rotaru
Liliana Rotaru
Iasi University of Life Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaiasi.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ampelografie
A Dobrei, L Rotaru, S Morelli
Solness, 2008
412008
Cultura viţei de vie
A Dobrei, L Rotaru, M Mustea
Editura Solness, Timişoara, 149-157, 2005
312005
Influence of some terroir viticole factors on quantity and quality of grapes
LG ROTARU, F Filipov, M Mustea, V Stoleru
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 38 (1), 176-181, 2010
252010
Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin
R Liliana
Ion Ionescu de la Brad” PH, Iaşi, 2009
202009
Ampelografie, vol. I
C Ţârdea, L Rotaru
University Ion Ionescu de la Brad. Iaşi. Romania, 2003
182003
Fertilization with green manure on Chasselas Doré grape vine as an alternative for
L Rotaru, V Stoleru, M Mustea
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (3&4), 237, 2011
152011
Viticultură, ampelografie, oenologie
A Dobrei, R Liliana, D Alina
Editura Solness, Timișoara, 2017
122017
Cultura viţei de vie: biologia, ecologia, producerea materialului săditor, înfiinţarea plantaţiilor, tehnologie de cultură, principalele soiuri
A Dobrei, L Rotaru, M Mustea
Solness, 2005
122005
Preliminary research regarding the elaboration of an ecological evaluation system for the viticultural areas.
L Irimia, L Rotaru
Lucrări Științifice, Universitatea de Științe Agricole Și Medicină …, 2009
102009
Identifying the phenotypic resemblances of the vine breeds by means of cluster analysis
LG ROTARU
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37 (1), 249-252, 2009
92009
New creations vinifera for table grapes intended for the restrictive conditions of culture of the North-Eastern zone of Romania.
L Rotaru, M Mustea, G Petrea, B Nechita
72010
New vinifera creations for table grapes in the restrictive conditions of culture in the North-Eastern area of Romania
R Liliana, M Mustea, C Zamfir, VV Cotea, V Ancuţa
XXXIth–World Congres of Vine and Wine OIV, Verona, 15-20, 2008
62008
A model of traceability system in the viticultural sector of Romania for improving food safety
VV Cotea, L Rotaru, B Nechita, M Mustea, CI Zamfir
XXXth OIV World Congress, Budapest, 10-16, 2007
52007
Precocitatea sau timpurietatea soiurilor de viţă de vie şi calitatea producţiei de struguri în podgoriile septentrionale
C Ţârdea, R Liliana, M Mustea
Lucrări Ştiinţ. USAMV Iaşi, seria Hortic 44, 239-242, 2001
52001
The valuation of North Eastern vineyards from Romania for implementation of sustainable viticulture.
L Rotaru, M Mustea, V Stoleru, G Petrea
42009
Tehnici culturale de creştere a calităţii în viticultură
R Liliana, I Voiculescu
Editura Prahova, Ploieşti, 2004
42004
The evolution of the maturation process of grapes for quality white wines in the Copou viticultural centre from the Iaşi vineyard
R Liliana, M Mustea, P Gabriela
JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology 15 (1), 44-46, 2011
32011
The effect of foliar fertilization on Chasselas dore vine variety, cultivated in Iassy vineyard
M Mustea, L Bireescu, L Rotaru, A Dobrei
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi …, 2007
32007
Influenţa unor lucrări şi operaţiuni în verde aplicate la soiurile pentru struguri de masă, asupra atacului unor agenţi patogeni şi a calităţii producţtiei
L Rotaru, I Ilisescu, G Petrea
Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultura 1 (48), 2005
32005
THE APPLICATION OF DISCRIMINANT FACTORIAL ANALYSIS FOR THE ESTABLISHING PHENOTYPICAL HOMOGENITY OF EUROPEO-AMERICANES ROOTSTOCK
SOFA PORTALTOILOR
32005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20