Παρακολούθηση
Panagiotis Giannakis
Panagiotis Giannakis
Assistant Teaching Professor, Pennsylvania State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adoption of LGBT‐friendly practices: The effect of institutional pressures and strategic choice
D Roumpi, P Giannakis, JE Delery
Human Resource Management Journal, 2019
102019
Diffusion of organizational LGBT-friendliness through an interlocking directory network
D Roumpi, P Giannakis, J Johnson
Academy of management proceedings 2017 (1), 17041, 2017
22017
Determinants of LGBT-Friendliness: An Institutional Theory Approach
D Roumpi, P Giannakis, D Pestonjee, J Cothren
Academy of Management Proceedings 2016 (1), 16042, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3