Παρακολούθηση
Mark Fishel
Mark Fishel
Professor of NLP, University of Tartu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ut.ee - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2019 conference on machine translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussa, C Federmann, M Fishel, Y Graham, ...
ACL, 2019
6952019
Multi-Domain Neural Machine Translation
S Tars, M Fishel
EAMT 2018, 259 - 268, 2018
1972018
Unsupervised quality estimation for neural machine translation
M Fomicheva, S Sun, L Yankovskaya, F Blain, F Guzmán, M Fishel, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 8, 539-555, 2020
1272020
Findings of the WMT 2019 shared tasks on quality estimation
E Fonseca, L Yankovskaya, AFT Martins, M Fishel, C Federmann
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
1132019
Assessing Post-Editing Efficiency in a Realistic Translation Environment
S Läubli, M Fishel, G Massey, M Ehrensberger-Dow, M Volk
MT Summit Workshop on Post-editing Technology and Practice, 2013
1042013
Findings of the 2022 conference on machine translation (WMT22)
T Kocmi, R Bawden, O Bojar, A Dvorkovich, C Federmann, M Fishel, ...
Proceedings of the Seventh Conference on Machine Translation (WMT), 1-45, 2022
1022022
Addicter: What Is Wrong with My Translations?
D Zeman, M Fishel, J Berka, O Bojar
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 96, 79-88, 2011
592011
Machine Translation for Subtitling: A Large-Scale Evaluation
T Etchegoyhen, L Bywood, M Fishel, P Georgakopoulou, J Jiang, ...
LREC'2014, 2014
57*2014
Parallel subtitle corpora and their applications in machine translation and translatology
L Bywood, M Volk, M Fishel, P Georgakopoulou
Perspectives 21 (4), 595-610, 2013
432013
Terra: a collection of translation error-annotated corpora
M Fishel, O Bojar, M Popovic
LREC'2012, 2012
362012
Shared task on quality assessment for text simplification
S Štajner, M Popovic, H Saggion, L Specia, M Fishel
Training 218 (95), 192, 2016
312016
Quality estimation and translation metrics via pre-trained word and sentence embeddings
E Yankovskaya, A Tättar, M Fishel
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
292019
Confidence through Attention
M Rikters, M Fishel
MT Summit XVI, 299-311, 2017
292017
Visualizing neural machine translation attention and confidence
M Rikters, M Fishel, O Bojar
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 109 (1), 39, 2017
292017
BERGAMOT-LATTE submissions for the WMT20 quality estimation shared task
M Fomicheva, S Sun, L Yankovskaya, F Blain, V Chaudhary, M Fishel, ...
Association for Computational Linguistics, 2020
252020
Automatic MT Error Analysis: Hjerson Helping Addicter.
J Berka, O Bojar, M Fishel, M Popovic, D Zeman
LREC, 2158-2163, 2012
242012
Extrinsic evaluation of sentence alignment systems
S Abdul-Rauf, M Fishel, P Lambert, S Noubours, R Sennrich
Proceedings of LREC workshop on Creating Cross-language Resources for …, 2012
232012
Findings of the 2018 Conference on Machine Translation (WMT18)
O Bojar, C Federmann, M Fishel, Y Graham, B Haddow, M Huck, P Koehn, ...
Proceedings of the Third Conference on Machine Translation (WMT), 272 - 307, 2018
22*2018
TerrorCat: a Translation Error Categorization-based MT Quality Metric
M Fishel, R Sennrich, M Popovic, O Bojar
7th Workshop on Statistical Machine Translation, 2012
222012
Machine learning techniques in dialogue act recognition
M Fišel
Estonian Papers in Applied Linguistics 3, 117-134, 2007
212007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20