Παρακολούθηση
Evangelia Drakou
Evangelia Drakou
Geography Department, Harokopio University of Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union
J Maes, B Egoh, L Willemen, C Liquete, P Vihervaara, JP Schägner, ...
Ecosystem Services 1 (1), 31-39, 2012
11662012
A blueprint for mapping and modelling ecosystem services
ND Crossman, B Burkhard, S Nedkov, L Willemen, K Petz, I Palomo, ...
Ecosystem Services, 2013
9192013
Current status and future prospects for the assessment of marine and coastal ecosystem services: a systematic review
C Liquete, C Piroddi, EG Drakou, L Gurney, S Katsanevakis, A Charef, ...
PloS one 8 (7), e67737, 2013
7022013
Mapping ecosystem services
B Burkhard, J Maes
Advanced books 1, e12837, 2017
684*2017
An indicator framework for assessing ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020
J Maes, C Liquete, A Teller, M Erhard, ML Paracchini, JI Barredo, ...
Ecosystem services 17, 14-23, 2016
6252016
Indicators for mapping ecosystem services: a review
B Egoh, EG Drakou, MB Dunbar, J Maes, L Willemen
Report EUR 25456, 2012
3032012
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: Indicators for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020
J Maes, A Teller, M Erhard, P Murphy, ML Paracchini, JI Barredo, ...
Publications office of the European Union, 2014
1942014
The importance of mangroves to people: a call to action
N Duke, I Nagelkerken, T Agardy, S Wells, H Van Lavieren, M Huxham
1862014
Satellite sensor requirements for monitoring essential biodiversity variables of coastal ecosystems
FE Muller‐Karger, E Hestir, C Ade, K Turpie, DA Roberts, D Siegel, ...
Ecological applications 28 (3), 749-760, 2018
1402018
Key criteria for developing ecosystem service indicators to inform decision making
APE van Oudenhoven, M Schröter, EG Drakou, IR Geijzendorffer, ...
Ecological Indicators 95, 417-426, 2018
1332018
Using social media to measure the contribution of red list species to the nature-based tourism potential of African protected areas
L Willemen, AJ Cottam, EG Drakou, ND Burgess
PloS one 10 (6), e0129785, 2015
1232015
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network
MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, ...
Environmental management 51, 1025-1033, 2013
1212013
Participation in the management of Greek Natura 2000 sites: Evidence from a cross-level analysis
E Apostolopoulou, EG Drakou, K Pediaditi
Journal of environmental management 113, 308-318, 2012
822012
Safeguarding ecosystem services and livelihoods: Understanding the impact of conservation strategies on benefit flows to society
L Willemen, EG Drakou, MB Dunbar, P Mayaux, BN Egoh
Ecosystem Services 4, 95-103, 2013
722013
An indicator framework for assessing ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Ecosyst. Serv. 17, 14–23
J Maes, C Liquete, A Teller, M Erhard, ML Paracchini, JI Barredo, ...
692016
Farmers intention to adopt sustainable agriculture hinges on climate awareness: The case of Vietnamese coffee
N Nguyen, EG Drakou
Journal of cleaner production 303, 126828, 2021
682021
Marine and coastal ecosystem services on the science–policy–practice nexus: challenges and opportunities from 11 European case studies
EG Drakou, C Kermagoret, C Liquete, A Ruiz-Frau, K Burkhard, AI Lillebø, ...
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services …, 2017
632017
A visualization and data-sharing tool for ecosystem service maps: Lessons learnt, challenges and the way forward
EG Drakou, ND Crossman, L Willemen, B Burkhard, I Palomo, J Maes, ...
Ecosystem Services 13, 134-140, 2015
612015
Editorial: Best practices for mapping ecosystem services
IP Louise Willemen, Benjamin Burkhard, Neville Crossman, Evangelia G. Drakou
Ecosystem Services 13, 1-5, 2015
60*2015
Improving ecosystem assessments in Mediterranean social-ecological systems: a DPSIR analysis
MV Balzan, AM Pinheiro, A Mascarenhas, A Morán-Ordóñez, A Ruiz-Frau, ...
Ecosystems and People 15 (1), 136-155, 2019
502019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20