Παρακολούθηση
Xavier Leroy
Xavier Leroy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα college-de-france.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal verification of a realistic compiler
X Leroy
Communications of the ACM 52 (7), 107-115, 2009
14912009
Formal certification of a compiler back-end or: programming a compiler with a proof assistant
X Leroy
Conference record of the 33rd ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2006
9312006
A formally verified compiler back-end
X Leroy
Journal of Automated Reasoning 43 (4), 363-446, 2009
6342009
Manifest types, modules, and separate compilation
X Leroy
Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1994
3641994
The Objective Caml system release 3.10: Documentation and user's manual
X Leroy
http://caml. inria. fr/, 2007
325*2007
Unboxed objects and polymorphic typing
X Leroy
Proceedings of the 19th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1992
3041992
The ZINC experiment : an economical implementation of the ML language
X Leroy
INRIA, 1990
3011990
A concurrent, generational garbage collector for a multithreaded implementation of ML
D Doligez, X Leroy
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1993
2931993
A compiled implementation of strong reduction
B Grégoire, X Leroy
Proceedings of the seventh ACM SIGPLAN international conference on …, 2002
2512002
Mechanized semantics for the Clight subset of the C language
S Blazy, X Leroy
Journal of Automated Reasoning 43 (3), 263-288, 2009
2422009
Java bytecode verification: algorithms and formalizations
X Leroy
Journal of Automated Reasoning 30 (3), 235-269, 2003
2292003
Coinductive big-step operational semantics
X Leroy, H Grall
Information and Computation 207 (2), 284-304, 2009
2252009
The Objective Caml System, release 3. 08
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rmy, J Vouillon
2202004
Formal verification of a C compiler front-end
S Blazy, Z Dargaye, X Leroy
International Symposium on Formal Methods, 460-475, 2006
2192006
Program logics for certified compilers
AW Appel, S Blazy, X Leroy, G Stewart
Cambridge University Press, 2014
2182014
The OCaml system release 4.13: Documentation and user's manual
X Leroy, D Doligez, A Frisch, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Inria, 2021
210*2021
Formal verification of a C-like memory model and its uses for verifying program transformations
X Leroy, S Blazy
Journal of Automated Reasoning 41 (1), 1-31, 2008
2012008
Applicative functors and fully transparent higher-order modules
X Leroy
Proceedings of the 22nd ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1995
2011995
Managing the complexity of large free and open source package-based software distributions
F Mancinelli, J Boender, R Di Cosmo, J Vouillon, B Durak, X Leroy, ...
21st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering …, 2006
1942006
A formally-verified C static analyzer
JH Jourdan, V Laporte, S Blazy, X Leroy, D Pichardie
ACM SIGPLAN Notices 50 (1), 247-259, 2015
1912015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20