Παρακολούθηση
Jacek Golebiowski
Jacek Golebiowski
Amazon AWS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crowd-sourcing materials-science challenges with the NOMAD 2018 Kaggle competition
C Sutton, LM Ghiringhelli, T Yamamoto, Y Lysogorskiy, L Blumenthal, ...
npj Computational Materials 5 (1), 111, 2019
542019
Automated data validation in machine learning systems
PS F Biessmann, J Golebiowski, T Rukat, D Lange
Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering, 2021
26*2021
Measuring fairness of rankings under noisy sensitive information
A Ghazimatin, M Kleindessner, C Russell, Z Abedjan, J Golebiowski
Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and …, 2022
172022
Atomistic QM/MM simulations of the strength of covalent interfaces in carbon nanotube–polymer composites
JR Gołębiowski, JR Kermode, PD Haynes, AA Mostofi
Physical Chemistry Chemical Physics 22 (21), 12007-12014, 2020
82020
Structural pruning of large language models via neural architecture search
A Klein, J Golebiowski, X Ma, V Perrone, C Archambeau
62023
Optimizing hyperparameters with conformal quantile regression
D Salinas, J Golebiowski, A Klein, M Seeger, C Archambeau
ICML'23: Proceedings of the 40th International Conference on Machine …, 2023
62023
Multiscale simulations of critical interfacial failure in carbon nanotube-polymer composites
JR Gołębiowski, JR Kermode, AA Mostofi, PD Haynes
The Journal of Chemical Physics 149 (22), 2018
52018
Learning Action Embeddings for Off-Policy Evaluation
M Cief, J Golebiowski, P Schmidt, Z Abedjan, A Bekasov
European Conference on Information Retrieval 2024, 2023
22023
Search filter ranking with language-aware label embeddings
J Golebiowski, FA Merra, Z Abedjan, F Biessmann
Companion Proceedings of the Web Conference 2022, 121-125, 2022
22022
Geographical Erasure in Language Generation
P Schwöbel, J Golebiowski, M Donini, C Archambeau, D Pruthi
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023 2023 …, 2023
12023
Meta-calibration regularized neural networks
C Wang, J Golebiowski
arXiv preprint arXiv:2303.15057, 2023
12023
Structural Pruning of Pre-trained Language Models via Neural Architecture Search
A Klein, J Golebiowski, X Ma, V Perrone, C Archambeau
arXiv preprint arXiv:2405.02267, 2024
2024
Towards Data Augmentation for Supervised Code Translation
B Chen, J Golebiowski, Z Abedjan
Proceedings of the 2024 IEEE/ACM 46th International Conference on Software …, 2024
2024
Geographical Erasure in Language Generation
J Golebiowski, M Donini, C Archambeau, D Pruthi
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, 12310 …, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14