Παρακολούθηση
Anthony Nguyen
Anthony Nguyen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Symbolic rule-based classification of lung cancer stages from free-text pathology reports
AN Nguyen, MJ Lawley, DP Hansen, RV Bowman, BE Clarke, EE Duhig, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 17 (4), 440-445, 2010
2012010
Automatic ICD-10 classification of cancers from free-text death certificates
B Koopman, G Zuccon, A Nguyen, A Bergheim, N Grayson
International journal of medical informatics 84 (11), 956-965, 2015
1472015
A label attention model for ICD coding from clinical text
T Vu, DQ Nguyen, A Nguyen
Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial …, 2021
1282021
Collection of cancer stage data by classifying free-text medical reports
IA McCowan, DC Moore, AN Nguyen, RV Bowman, BE Clarke, EE Duhig, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 14 (6), 736-745, 2007
902007
Detection of mines in acoustic images using higher order spectral features
V Chandran, S Elgar, A Nguyen
IEEE Journal of Oceanic Engineering 27 (3), 610-618, 2002
722002
Active learning: a step towards automating medical concept extraction
M Kholghi, L Sitbon, G Zuccon, A Nguyen
Journal of the American Medical Informatics Association 23 (2), 289-296, 2016
712016
Automatic diagnosis coding of radiology reports: a comparison of deep learning and conventional classification methods
S Karimi, X Dai, H Hassanzadeh, A Nguyen
BioNLP 2017, 328-332, 2017
692017
Automatic classification of diseases from free-text death certificates for real-time surveillance
B Koopman, S Karimi, A Nguyen, R McGuire, D Muscatello, M Kemp, ...
BMC medical informatics and decision making 15, 1-10, 2015
652015
Exploiting medical hierarchies for concept-based information retrieval
G Zuccon, B Koopman, A Nguyen, D Vickers, L Butt
Proceedings of the seventeenth Australasian document computing symposium …, 2012
552012
Automatic classification of free-text radiology reports to identify limb fractures using machine learning and the snomed ct ontology
G Zuccon, AS Wagholikar, AN Nguyen, L Butt, K Chu, S Martin, ...
AMIA Summits on Translational Science Proceedings 2013, 300, 2013
482013
Unsupervised clustering of free-living human activities using ambulatory accelerometry
A Nguyen, D Moore, I McCowan
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
482007
Computer-assisted diagnostic coding: effectiveness of an NLP-based approach using SNOMED CT to ICD-10 mappings
AN Nguyen, D Truran, M Kemp, B Koopman, D Conlan, J O’Dwyer, ...
AMIA Annual Symposium Proceedings 2018, 807, 2018
452018
Assessing the utility of automatic cancer registry notifications data extraction from free-text pathology reports
AN Nguyen, J Moore, J O’Dwyer, S Philpot
AMIA annual symposium proceedings 2015, 953, 2015
442015
Multi-class classification of cancer stages from free-text histology reports using support vector machines
A Nguyen, D Moore, I McCowan, MJ Courage
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
422007
Co-existence of leiomyomas, adenomyosis and endometriosis in women with endometrial cancer
SE Johnatty, CJR Stewart, D Smith, A Nguyen, J O’Dwyer, TA O’Mara, ...
Scientific reports 10 (1), 3621, 2020
372020
A simple pipeline application for identifying and negating SNOMED clinical terminology in free text
AN Nguyen, MJ Lawley, DP Hansen, S Colquist
Proceedings of the Health Informatics Conference, 188-93, 2009
332009
Classification of cancer-related death certificates using machine learning
L Butt, G Zuccon, A Nguyen, A Bergheim, N Grayson
The Australasian medical journal 6 (5), 292, 2013
322013
Active learning reduces annotation time for clinical concept extraction
M Kholghi, L Sitbon, G Zuccon, A Nguyen
International journal of medical informatics 106, 25-31, 2017
312017
Automatic extraction of cancer characteristics from free-text pathology reports for cancer notifications
A Nguyen, J Moore, M Lawley, D Hansen, S Colquist
Health Informatics: The Transformative Power of Innovation, 117-124, 2011
302011
Matching patients to clinical trials using semantically enriched document representation
H Hassanzadeh, S Karimi, A Nguyen
Journal of biomedical informatics 105, 103406, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20