Παρακολούθηση
Emmanuel Klontzas
Emmanuel Klontzas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eie.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving hydrogen storage capacity of MOF by functionalization of the organic linker with lithium atoms
E Klontzas, A Mavrandonakis, E Tylianakis, GE Froudakis
Nano letters 8 (6), 1572-1576, 2008
3012008
Reticular Synthesis of HKUST-like tbo-MOFs with Enhanced CH4 Storage
I Spanopoulos, C Tsangarakis, E Klontzas, E Tylianakis, G Froudakis, ...
Journal of the American Chemical Society 138 (5), 1568-1574, 2016
2022016
Outlook and challenges for hydrogen storage in nanoporous materials
DP Broom, CJ Webb, KE Hurst, PA Parilla, T Gennett, CM Brown, ...
Applied Physics A 122, 1-21, 2016
1802016
Designing 3D COFs with enhanced hydrogen storage capacity
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
Nano letters 10 (2), 452-454, 2010
1802010
Chemically intuited, large-scale screening of MOFs by machine learning techniques
G Borboudakis, T Stergiannakos, M Frysali, E Klontzas, I Tsamardinos, ...
npj Computational Materials 3 (1), 40, 2017
1702017
Hydrogen storage in 3D covalent organic frameworks. A multiscale theoretical investigation
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry C 112 (24), 9095-9098, 2008
1432008
A “turn-on” coumarin-based fluorescent sensor with high selectivity for mercury ions in aqueous media
S Voutsadaki, GK Tsikalas, E Klontzas, GE Froudakis, HE Katerinopoulos
Chemical communications 46 (19), 3292-3294, 2010
1372010
Promising fast energy transfer system via an easy synthesis: bodipy–porphyrin dyads connected via a cyanuric chloride bridge, their synthesis, and electrochemical and …
T Lazarides, G Charalambidis, A Vuillamy, M Réglier, E Klontzas, ...
Inorganic Chemistry 50 (18), 8926-8936, 2011
1152011
Multi-scale theoretical investigation of hydrogen storage in covalent organic frameworks
E Tylianakis, E Klontzas, GE Froudakis
Nanoscale 3 (3), 856-869, 2011
1092011
Enhancement of hydrogen adsorption in metal− organic frameworks by the incorporation of the sulfonate group and Li cations. A multiscale computational study
A Mavrandonakis, E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
Journal of the American Chemical Society 131 (37), 13410-13414, 2009
922009
Drastic Enhancement of the CO2 Adsorption Properties in Sulfone-Functionalized Zr- and Hf-UiO-67 MOFs with Hierarchical Mesopores
P Xydias, I Spanopoulos, E Klontzas, GE Froudakis, PN Trikalitis
Inorganic chemistry 53 (2), 679-681, 2014
892014
Hydrogen storage in lithium-functionalized 3-D covalent-organic framework materials
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry C 113 (50), 21253-21257, 2009
892009
Molecular hydrogen interaction with IRMOF-1: a multiscale theoretical study
E Klontzas, A Mavrandonakis, Froudakis, Y Carissan, W Klopper
The Journal of Physical Chemistry C 111 (36), 13635-13640, 2007
812007
A robust machine learning algorithm for the prediction of methane adsorption in nanoporous materials
GS Fanourgakis, K Gkagkas, E Tylianakis, E Klontzas, G Froudakis
The Journal of Physical Chemistry A 123 (28), 6080-6087, 2019
662019
Multiscale simulations reveal IRMOF-74-III as a potent drug carrier for gemcitabine delivery
M Kotzabasaki, I Galdadas, E Tylianakis, E Klontzas, Z Cournia, ...
Journal of materials chemistry B 5 (18), 3277-3282, 2017
572017
Nanocomposites of polystyrene-b-polyisoprene copolymer with layered silicates and carbon nanotubes
K Litina, A Miriouni, D Gournis, MA Karakassides, N Georgiou, E Klontzas, ...
European polymer journal 42 (9), 2098-2107, 2006
542006
An automated machine learning architecture for the accelerated prediction of metal-organic frameworks performance in energy and environmental applications
I Tsamardinos, GS Fanourgakis, E Greasidou, E Klontzas, K Gkagkas, ...
Microporous and Mesoporous Materials 300, 110160, 2020
482020
Designing novel nanoporous architectures of carbon nanotubes for hydrogen storage
E Tylianakis, GK Dimitrakakis, FJ Martin-Martinez, S Melchor, JA Dobado, ...
International journal of hydrogen energy 39 (18), 9825-9829, 2014
412014
Exceptional gravimetric and volumetric CO 2 uptake in a palladated NbO-type MOF utilizing cooperative acidic and basic, metal–CO 2 interactions
I Spanopoulos, I Bratsos, C Tampaxis, D Vourloumis, E Klontzas, ...
Chemical communications 52 (69), 10559-10562, 2016
402016
On the enhancement of molecular hydrogen interactions in nanoporous solids for improved hydrogen storage
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry Letters 2 (14), 1824-1830, 2011
402011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20