Παρακολούθηση
Emmanuel Klontzas
Emmanuel Klontzas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eie.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving hydrogen storage capacity of MOF by functionalization of the organic linker with lithium atoms
E Klontzas, A Mavrandonakis, E Tylianakis, GE Froudakis
Nano letters 8 (6), 1572-1576, 2008
2832008
Reticular Synthesis of HKUST-like tbo-MOFs with Enhanced CH4 Storage
I Spanopoulos, C Tsangarakis, E Klontzas, E Tylianakis, G Froudakis, ...
Journal of the American Chemical Society 138 (5), 1568-1574, 2016
1832016
Designing 3D COFs with enhanced hydrogen storage capacity
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
Nano letters 10 (2), 452-454, 2010
1632010
Outlook and challenges for hydrogen storage in nanoporous materials
DP Broom, CJ Webb, KE Hurst, PA Parilla, T Gennett, CM Brown, ...
Applied Physics A 122, 1-21, 2016
1512016
Hydrogen storage in 3D covalent organic frameworks. A multiscale theoretical investigation
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry C 112 (24), 9095-9098, 2008
1382008
Chemically intuited, large-scale screening of MOFs by machine learning techniques
G Borboudakis, T Stergiannakos, M Frysali, E Klontzas, I Tsamardinos, ...
npj Computational Materials 3 (1), 40, 2017
1352017
A “turn-on” coumarin-based fluorescent sensor with high selectivity for mercury ions in aqueous media
S Voutsadaki, GK Tsikalas, E Klontzas, GE Froudakis, HE Katerinopoulos
Chemical Communications 46 (19), 3292-3294, 2010
1332010
Promising fast energy transfer system via an easy synthesis: bodipy–porphyrin dyads connected via a cyanuric chloride bridge, their synthesis, and electrochemical and …
T Lazarides, G Charalambidis, A Vuillamy, M Réglier, E Klontzas, ...
Inorganic chemistry 50 (18), 8926-8936, 2011
1132011
Multi-scale theoretical investigation of hydrogen storage in covalent organic frameworks
E Tylianakis, E Klontzas, GE Froudakis
Nanoscale 3 (3), 856-869, 2011
962011
Enhancement of hydrogen adsorption in metal− organic frameworks by the incorporation of the sulfonate group and Li cations. A multiscale computational study
A Mavrandonakis, E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
Journal of the American Chemical Society 131 (37), 13410-13414, 2009
862009
Drastic Enhancement of the CO2 Adsorption Properties in Sulfone-Functionalized Zr- and Hf-UiO-67 MOFs with Hierarchical Mesopores
P Xydias, I Spanopoulos, E Klontzas, GE Froudakis, PN Trikalitis
Inorganic chemistry 53 (2), 679-681, 2014
822014
Hydrogen storage in lithium-functionalized 3-D covalent-organic framework materials
E Klontzas, E Tylianakis, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry C 113 (50), 21253-21257, 2009
812009
Molecular hydrogen interaction with IRMOF-1: a multiscale theoretical study
E Klontzas, A Mavrandonakis, GE Froudakis, Y Carissan, W Klopper
The Journal of Physical Chemistry C 111 (36), 13635-13640, 2007
782007
Multiscale simulations reveal IRMOF-74-III as a potent drug carrier for gemcitabine delivery
M Kotzabasaki, I Galdadas, E Tylianakis, E Klontzas, Z Cournia, ...
Journal of Materials Chemistry B 5 (18), 3277-3282, 2017
532017
A robust machine learning algorithm for the prediction of methane adsorption in nanoporous materials
GS Fanourgakis, K Gkagkas, E Tylianakis, E Klontzas, G Froudakis
The Journal of Physical Chemistry A 123 (28), 6080-6087, 2019
492019
Nanocomposites of polystyrene-b-polyisoprene copolymer with layered silicates and carbon nanotubes
K Litina, A Miriouni, D Gournis, MA Karakassides, N Georgiou, E Klontzas, ...
European polymer journal 42 (9), 2098-2107, 2006
492006
Designing novel nanoporous architectures of carbon nanotubes for hydrogen storage
E Tylianakis, GK Dimitrakakis, FJ Martin-Martinez, S Melchor, JA Dobado, ...
International journal of hydrogen energy 39 (18), 9825-9829, 2014
402014
Exceptional gravimetric and volumetric CO 2 uptake in a palladated NbO-type MOF utilizing cooperative acidic and basic, metal–CO 2 interactions
I Spanopoulos, I Bratsos, C Tampaxis, D Vourloumis, E Klontzas, ...
Chemical Communications 52 (69), 10559-10562, 2016
392016
Enhancement of Hydrogen Adsorption in Metal−Organic Frameworks by Mg2+ Functionalization: A Multiscale Computational Study
T Stergiannakos, E Tylianakis, E Klontzas, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry C 114 (39), 16855-16858, 2010
372010
Hydrogen storage in novel Li-doped corrole metal-organic frameworks
T Stergiannakos, E Tylianakis, E Klontzas, PN Trikalitis, GE Froudakis
The Journal of Physical Chemistry C 116 (15), 8359-8363, 2012
362012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20