Παρακολούθηση
Fotios K. Konstantinidis
Fotios K. Konstantinidis
Researcher - Institute of Communication and Computer Systems (ICCS)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iccs.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vision-Based Product Tracking Method for Cyber-Physical Production Systems in Industry 4.0
FK Konstantinidis, A Gasteratos, SG Mouroutsos
2018 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2018
472018
Marma: A mobile augmented reality maintenance assistant for fast-track repair procedures in the context of industry 4.0
FK Konstantinidis, I Kansizoglou, N Santavas, SG Mouroutsos, ...
Machines 8 (4), 88, 2020
322020
The road towards Civil Infrastructure 4.0 for proactive asset management of critical infrastructure systems
P Michalis, F Konstantinidis, M Valyrakis
Proceedings of the 2nd International Conference on Natural Hazards …, 2019
262019
The role of machine vision in industry 4.0: an automotive manufacturing perspective
FK Konstantinidis, SG Mouroutsos, A Gasteratos
2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2021
132021
Assessment of industry 4.0 for modern manufacturing ecosystem: A systematic survey of surveys
FK Konstantinidis, N Myrillas, SG Mouroutsos, D Koulouriotis, ...
Machines 10 (9), 746, 2022
62022
Dimensionality reduction through visual data resampling for low-storage loop-closure detection
KA Tsintotas, S An, IT Papapetros, FK Konstantinidis, GC Sirakoulis, ...
2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2022
62022
AROWA: An autonomous robot framework for Warehouse 4.0 health and safety inspection operations
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, SG Mouroutsos, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 494-499, 2022
42022
Exploiting Mixed Reality in a Next-Generation IoT ecosystem of a construction site
T Katika, FK Konstantinidis, T Papaioannou, A Dadoukis, SN Bolierakis, ...
2022 IEEE international conference on imaging systems and techniques (IST), 1-6, 2022
42022
Smart counting of unboxed stocks in the Warehouse 4.0 ecosystem
V Balaska, D Folinas, FK Konstantinidis, A Gasteratos
2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2022
22022
Automating dairy production lines with the yoghurt cups recognition and detection process in the Industry 4.0 era
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, D Tsilis, SG Mouroutsos, ...
Procedia Computer Science 217, 918-927, 2023
2023
Multi-sensor cyber-physical sorting system (CPSS) based on Industry 4.0 principles: A multi-functional approach
FK Konstantinidis, S Sifnaios, G Tsimiklis, SG Mouroutsos, A Amditis, ...
Procedia Computer Science 217, 227-237, 2023
2023
Coupling physical and digital built environments for proactive asset management
F Konstantinidis, P Michalis, M Valyrakis
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU22-8428, 2022
2022
Implementation of UI Methods and UX in VR in Case of 3D Printer Tutorial
A Paszkiewicz, M Salach, M Ganzha, M Paprzycki, M Bolanowski, ...
New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, 460-471, 2022
2022
The role of machine vision in industry 4.0: A textile manufacturing perspective
FK Konstantinidis, I Kansizoglou, KA Tsintotas, SG Mouroutsos, ...
2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2021
2021
Digital Transformation of Critical Water Infrastructure
F Konstantinidis, P Michalis, M Valyrakis
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-1589, 2021
2021
Current and Future Directions towards Civil Infrastructure 4.0
P Michalis, F Konstantinidis, M Valyrakis, V Avdikos
EGU General Assembly Conference Abstracts, 8400, 2019
2019
Shipyards, Shipbreaking industry and the contribution of the Industry 4.0
A Pournara, F Konstantinidis
ASSIST-IoT Technical Report# 10
A PASZKIEWICZ, M SALACH, M GANZHA, M PAPRZYCKI, ...
ASSIST-IoT Technical Report# 7
T Katika, FK Konstantinidis, T Papaioannou, A Dadoukis, SN Bolierakis, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19