Παρακολούθηση
Fotios K. Konstantinidis
Fotios K. Konstantinidis
Team Lead in Industry 5.0 & Smart Manufacturing - Institute of Communication and Computer Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iccs.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vision-Based Product Tracking Method for Cyber-Physical Production Systems in Industry 4.0
FK Konstantinidis, A Gasteratos, SG Mouroutsos
2018 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2018
732018
Marma: A mobile augmented reality maintenance assistant for fast-track repair procedures in the context of industry 4.0
FK Konstantinidis, I Kansizoglou, N Santavas, SG Mouroutsos, ...
Machines 8 (4), 88, 2020
692020
Assessment of industry 4.0 for modern manufacturing ecosystem: A systematic survey of surveys
FK Konstantinidis, N Myrillas, SG Mouroutsos, D Koulouriotis, ...
Machines 10 (9), 746, 2022
342022
The role of machine vision in industry 4.0: an automotive manufacturing perspective
FK Konstantinidis, SG Mouroutsos, A Gasteratos
2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2021
332021
The road towards Civil Infrastructure 4.0 for proactive asset management of critical infrastructure systems
P Michalis, F Konstantinidis, M Valyrakis
Proceedings of the 2nd International Conference on Natural Hazards …, 2019
292019
Exploiting Mixed Reality in a Next-Generation IoT ecosystem of a construction site
T Katika, FK Konstantinidis, T Papaioannou, A Dadoukis, SN Bolierakis, ...
2022 IEEE international conference on imaging systems and techniques (IST), 1-6, 2022
162022
Automating dairy production lines with the yoghurt cups recognition and detection process in the Industry 4.0 era
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, D Tsilis, SG Mouroutsos, ...
Procedia Computer Science 217, 918-927, 2023
142023
Dimensionality reduction through visual data resampling for low-storage loop-closure detection
KA Tsintotas, S An, IT Papapetros, FK Konstantinidis, GC Sirakoulis, ...
2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2022
132022
AROWA: An autonomous robot framework for Warehouse 4.0 health and safety inspection operations
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, SG Mouroutsos, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 494-499, 2022
122022
Smart counting of unboxed stocks in the Warehouse 4.0 ecosystem
V Balaska, D Folinas, FK Konstantinidis, A Gasteratos
2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2022
112022
A technology maturity assessment framework for industry 5.0 machine vision systems based on systematic literature review in automotive manufacturing
FK Konstantinidis, N Myrillas, KA Tsintotas, SG Mouroutsos, A Gasteratos
International Journal of Production Research, 1-37, 2023
92023
Multi-sensor cyber-physical sorting system (cpss) based on industry 4.0 principles: A multi-functional approach
FK Konstantinidis, S Sifnaios, G Tsimiklis, SG Mouroutsos, A Amditis, ...
Procedia Computer Science 217, 227-237, 2023
92023
Iiot network system from data collection to cyber-physical system transmission under the industry 5.0 era
N Balakera, FK Konstantinidis, G Tsimiklis, E Latsa, A Amditis
International Congress on Information and Communication Technology, 929-941, 2023
42023
Multi-modal sorting in plastic and wood waste streams
FK Konstantinidis, S Sifnaios, G Arvanitakis, G Tsimiklis, SG Mouroutsos, ...
Resources, Conservation and Recycling 199, 107244, 2023
32023
A vision-based application for container detection in Ports 4.0
MA Burgos Simon, E Garro Crevillen, M Llacer Sanfernando, F Blanquer, ...
Proceedings of the 16th International Conference on PErvasive Technologies …, 2023
32023
Achieving Zero Defected Products in Diary 4.0 using Digital Twin and Machine Vision
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, F Psarommatis, A Psomoulis, ...
Proceedings of the 16th International Conference on PErvasive Technologies …, 2023
32023
Implementation of UI methods and UX in VR in case of 3D printer tutorial
A Paszkiewicz, M Salach, M Ganzha, M Paprzycki, M Bolanowski, ...
New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, 460-471, 2022
22022
The role of machine vision in industry 4.0: A textile manufacturing perspective. In 2021 IEEE Inter. Conf. on Imaging Systems and Techniques (IST)
FK Konstantinidis, I Kansizoglou, KA Tsintotas, SG Mouroutsos, ...
IEEE, 2021
22021
Optimizing efficiency and zero-defect manufacturing with in-process inspection: challenges, benefits, and aerospace application
F Psarommatis, G May, V Azamfirei, F Konstantinidis
Procedia Computer Science 232, 2857-2866, 2024
12024
Mixed Reality for health and safety monitoring
T Katika, T Papaioannou, FK Konstantinidis, A Dąbrowska, SN Bolierakis, ...
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20