Παρακολούθηση
David Cash
David Cash
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uchicago.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bonsai trees, or how to delegate a lattice basis
D Cash, D Hofheinz, E Kiltz, C Peikert
Journal of cryptology 25 (4), 601-639, 2012
9792012
Highly-scalable searchable symmetric encryption with support for boolean queries
D Cash, S Jarecki, C Jutla, H Krawczyk, MC Roşu, M Steiner
Annual cryptology conference, 353-373, 2013
8842013
Dynamic searchable encryption in very-large databases: Data structures and implementation
D Cash, J Jaeger, S Jarecki, C Jutla, H Krawczyk, MC Roşu, M Steiner
Cryptology ePrint Archive, 2014
7072014
Fast cryptographic primitives and circular-secure encryption based on hard learning problems
B Applebaum, D Cash, C Peikert, A Sahai
Annual International Cryptology Conference, 595-618, 2009
6512009
Leakage-abuse attacks against searchable encryption
D Cash, P Grubbs, J Perry, T Ristenpart
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2015
5232015
The twin Diffie–Hellman problem and applications
D Cash, E Kiltz, V Shoup
Journal of Cryptology 22 (4), 470-504, 2009
3512009
Dynamic proofs of retrievability via oblivious RAM
D Cash, A Küpçü, D Wichs
Journal of Cryptology 30 (1), 22-57, 2017
2662017
Efficient authentication from hard learning problems
E Kiltz, K Pietrzak, D Venturi, D Cash, A Jain
Journal of Cryptology 30 (4), 1238-1275, 2017
1262017
The locality of searchable symmetric encryption
D Cash, S Tessaro
Annual international conference on the theory and applications of …, 2014
1242014
Pseudorandom functions and permutations provably secure against related-key attacks
M Bellare, D Cash
Annual Cryptology Conference, 666-684, 2010
1242010
What else is revealed by order-revealing encryption?
FB Durak, TM DuBuisson, D Cash
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
1232016
Cryptography secure against related-key attacks and tampering
M Bellare, D Cash, R Miller
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2011
1202011
Cryptographic agility and its relation to circular encryption
T Acar, M Belenkiy, M Bellare, D Cash
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2010
842010
Intrusion-resilient key exchange in the bounded retrieval model
D Cash, YZ Ding, Y Dodis, W Lee, R Lipton, S Walfish
Theory of Cryptography Conference, 479-498, 2007
792007
The tao of inference in privacy-protected databases
V Bindschaedler, P Grubbs, D Cash, T Ristenpart, V Shmatikov
Cryptology ePrint Archive, 2017
762017
New definitions and separations for circular security
D Cash, M Green, S Hohenberger
International Workshop on Public Key Cryptography, 540-557, 2012
582012
Foundations of non-malleable hash and one-way functions
A Boldyreva, D Cash, M Fischlin, B Warinschi
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2009
542009
Targeted homomorphic attribute-based encryption
Z Brakerski, D Cash, R Tsabary, H Wee
Theory of Cryptography Conference, 330-360, 2016
522016
Minimal information disclosure with efficiently verifiable credentials
D Bauer, DM Blough, D Cash
Proceedings of the 4th ACM workshop on Digital identity management, 15-24, 2008
452008
Reducing the leakage in practical order-revealing encryption
D Cash, FH Liu, A O'Neill, C Zhang
Cryptology ePrint Archive, 2016
342016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20